Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Danuta Chlebna-Sokół"

ADD TO MY LIST
 
Effect of vitamin D receptor gene (VDR) polymorphism on body height in children – own experience

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Izabela Klich | Wojciech Fendler | Wojciech Młynarski | Danuta Chlebna-Sokół
PROBLEMY Z OCENĄ GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MAŁYCH DZIECI - DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU KLINIKI

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Danuta Chlebna-Sokół
CHOLESTAZA U DZIECKA URODZONEGO PRZEDWCZEŚNIE - ETIOLOGIA I PRZEBIEG - OPIS PRZYPADKU

Author(s): Iwona Ligenza | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół
OCENA WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ DZIECI ŁÓDZKICH W WIEKU 9-13 LAT

Author(s): Ewa Rychłowska | Bogdan Fijałkowski | Danuta Chlebna-Sokół
ZNACZENIE WITAMIN W PROFILAKTYCE INFEKCJI JESIENNO-ZIMOWYCH

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Jolanta Karalus | Anna Łupińska
Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku T0-T3 lat

Author(s): Agnieszka Błaszczyk | Danuta Chlebna-Sokół | Jolanta Frasunkiewicz
POSOCZNICA Z ROPNIAMI MNOGIMI U NOWORODKA - OPIS PRZYPADKU

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Balbina Dzwonek | Danuta Chlebna-Sokół
POSOCZNICA PACIORKOWCOWA (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) O CIĘŻKIM PRZEBIEGU U 3-LETNIEGO CHŁOPCA

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Szynczewska | Izabela Michałus
STYL ŻYCIA A WYSTĘPOWANIE OTYŁOŚCI W BADANEJ GRUPIE DZIECI ŁÓDZKICH

Author(s): Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Analiza zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu wybranych chorób kości o podłożu genetycznym - obserwacje własne

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych

Author(s): Katarzyna Haładaj | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Ewa Rychłowska | Joanna Golec | Danuta Chlebna-Sokół
Realizacja szczepień ochronnych u dzieci pozostających pod opieką poradni neurologicznej

Author(s): Ewa Szynczewska | Katarzyna Drobik-Wąsiewicz | Elżbieta Żelazowska | Danuta Chlebna-Sokół
Zakażenie wywołane parwowirusem B19 u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku

Author(s): Wiktor Sabanty | Danuta Chlebna-Sokół
Etiologia i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w i kwartale życia

Author(s): Janusz Piotr Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Róża Kwiatkowska | Anna Sikora
Osteoporoza wtórna o ciężkim przebiegu u dwojga dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Kiliańska | Joanna Golec
Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe

Author(s): Agnieszka Kiliańska | Danuta Chlebna-Sokół | Katarzyna Kulińska-Szukalska
Choroba Kawasaki u 5-miesięcznej dziewczynki

Author(s): Anna Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Beata Kierzkowska | Janusz Sikora | Jerzy Stańczyk
Ocena zależności między densytometrycznymi i ultradźwiękowymi wskaźnikami gospodarki mineralnej kości a występowaniem złamań u dzieci

Author(s): Agnieszka Rusińska | Danuta Chlebna-Sokół | Andrzej Lewiński | Joanna Golec | Elżbieta Woźniak | Arkadiusz Zygmunt
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Ocena wybuchu oddechowego i ekspresji receptorów dla TNF-a na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami

Author(s): Janusz Piotr Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Andrzejewska | Sławomir Chrul | Wojciech Kuzański | Anna Sikora
Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Kiliańska | Agnieszka Rusińska | Elżbieta Loba-Jakubowska
Spostrzeżenia dotyczące hiperbilirubinemii u hospitalizowanych noworodków i niemowląt

Author(s): Katarzyna Haładaj | Iwona Ligenza | Danuta Chlebna-Sokół
Wydolność wysiłkowa i reakcja na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Grzegorz Misiak | Joanna Bodalska-Lipińska | Katarzyna Haładaj | Agnieszka Szadkowska | Danuta Chlebna-Sokół
Odległe wyniki szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym

Author(s): Anna Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Janusz Kozłowski | Jerzy Bodalski
Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę

Author(s): Anna Stańczyk | Jarosław Wlazłowski | Katarzyna Haładaj | Danuta Chlebna-Sokół
Rozwój somatyczny i stan zdrowia dzieci w wieku 4-7 lat urodzonych przedwcześnie

Author(s): Iwona Ligenza | Danuta Chlebna-Sokół | Małgorzata Olszowiec
The clinical eficacy of vitamin D in children with primary low bone mass

Author(s): Jolanta Karalus | Danuta Chlebna-Sokół
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?