Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Dariusz A. Kosior"

ADD TO MY LIST
 
Płyn w worku osierdziowym po zabiegu wszczepienia stymulatora serca: rewizja układu czy obserwacja stanu

Author(s): Roman Steckiewicz | Przemysław Stolarz | Dariusz A. Kosior | Elżbieta Świętoń | Radosław Piątkowski | Andrzej Zieliński | Marian Pieniak | Marcin Grabowski
Postępy farmakoterapii antyarytmicznej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Nietypowy przebieg choroby niedokrwiennej serca u chorej z izolowaną przetoką wieńcową - opis przypadku

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Putkiewicz | Janusz Kochanowski | Artur Oręziak | Grzegorz Opolski
Postępy farmakoterapii niewydolności serca

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Napad migotania przedsionków u młodego mężczyzny po nadużyciu marihuany - opis prawdopodobnego związku przyczynowo-skutkowego

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Grzegorz Opolski
Zawał prawej komory serca - problem teoretyczny czy kliniczny?

Author(s): Dariusz A. Kosior | Grzegorz Opolski
Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Author(s): Joanna Wilczyńska | Grzegorz J. Horszczaruk | Justyna Kotlicka | Janusz Kochman | Marzena Iwanowska | Dariusz Kosior | Dagna Bobilewicz | Grzegorz Opolski
Angina Prinzmetala - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Author(s): Dariusz A. Kosior | Janusz Kochanowski
Impuls dwufazowy – skuteczność i bezpieczeństwo podczas kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków – doświadczenia własne

Author(s): Tomasz Chwyczko | Dariusz Kosior | Janusz Kochanowski | Piotr ?cisło | Sławomir Stawicki | Grzegorz Opolski
Novel antiplatelet agents in the prevention of cardiovascular complications – focus on ticagrelor

Author(s): Margaret M Marczewski | Marek Postula | Dariusz Kosior

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions