Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Dariusz Bielicki"

ADD TO MY LIST
 
Współistnienie choroby Leśniowskiego-Crohna i raka jelita grubego

Author(s): Małgorzata Ławniczak | Andrzej Żyluk | Maria Chosia | Witold Brzeziński | Dariusz Bielicki | Teresa Starzyńska
Postępy chemioterapii raka żołądka

Author(s): Teresa Starzyńska | Dariusz Bielicki | Anna Kozłowska
Antygen karcinoembrionalny i przeciwciała przeciwko białku p53 jako czynnik prognostyczny u chorych z rakiem jelita grubego

Author(s): Dariusz Bielicki | Violetta Sulżyc-Bielicka | Krzysztof Marlicz | Wenancjusz Domagała
Syntaza tymidylanowa jako czynnik predykcyjny i prognostyczny w raku żołądka

Author(s): Wiesława Rogoża | Dariusz Bielicki | Katarzyna Ferenc
Torbiel śledziony

Author(s): Zbigniew Krawczyk | Wiktor Bednarz | Dariusz Rychlewski | Grzegorz Bielicki
Estrogeny a rak jelita grubego

Author(s): Violetta Sulżyc-Bielicka | Dariusz Bielicki
Postępy chemioterapii raka jelita grubego

Author(s): Dariusz Bielicki | Violetta Sulżyc-Bielicka
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program