Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Dong Bing"

ADD TO MY LIST
 
Cryogenic System for PKU-FEL

Author(s): Lianyou Xiong | Nan Peng | Wenhai Lu | Liqiang Liu | Xiaojun Liu | Jing Li | Liya Ma | Bing Dong | Yongcheng Jiang | Jiancheng Tang | Liang Zhang
Targeting Mineral Resources with Remote Sensing and Field Data in the Xiemisitai Area, West Junggar, Xinjiang, China

Author(s): Lei Liu | Jun Zhou | Dong Jiang | Dafang Zhuang | Lamin R. Mansaray | Bing Zhang
Analysis of the efficiency of FibroScan combined with serologic markers for diagnosing liver fibrosis

Author(s): Dong JI | Qing SHAO | Ping HAN | Jian ZHANG | Xiao-xia NIU | Bing LI | Fan LI | Guo-feng CHEN
Effect of the degree of liver inflammation on FibroScan detection

Author(s): Fan LI | Tao YAN | Dong JI | Jian ZHANG | Bing LI | Ping HAN | Qing SHAO | Guo-feng CHEN
Predictive value of FibroScan on liver ascites cause by cirrhosis

Author(s): Ping HAN | Dong JI | Jian ZHANG | Fan LI | Bing LI | Qing SHAO | Guo-feng CHEN
A new prospect in cancer therapy: targeting cancer stem cells to eradicate cancer

Author(s): Li-Sha Chen | An-Xin Wang | Bing Dong | Ke-Feng Pu | Li-Hua Yuan | Yi-Min Zhu
Gene Cloning, Expression and Characterization of a Novel Xylanase from the Marine Bacterium, Glaciecola mesophila KMM241

Author(s): Bing Guo | Ping-Yi Li | Yong-Sheng Yue | Hui-Lin Zhao | Sheng Dong | Xiao-Yan Song | Cai-Yun Sun | Wei-Xin Zhang | Xiu-Lan Chen | Xi-Ying Zhang | Bai-Cheng Zhou | Yu-Zhong Zhang
Preparation of La-doped BiFeO3 Thin Film and Its Photovoltaic Properties

Author(s): XIE Yi-Jun, GUO Yi-Ping, DONG Wen, GUO Bing, LI Hua, LIU He-Zhou
Optimization of Ultrasonic Assisted Extraction of Antioxidants from Black Soybean (Glycine max var) Sprouts Using Response Surface Methodology

Author(s): Jixiang Lai | Can Xin | Ya Zhao | Bing Feng | Congfen He | Yinmao Dong | Yun Fang | Shaomin Wei
Treatment of Common Cold Patients with the Shi-Cha Capsule: A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Dose-Escalation Trial

Author(s): Jing Chang | Shou-Jin Dong | Bin She | Rui-Ming Zhang | Mao-Bin Meng | Yan-Ling Xu | Li-Ling Wan | Ke-Hua Shi | Jun-Hun Pan | Bing Mao
Flexible Surface Acoustic Wave Device with AlN Film on Polymer Substrate

Author(s): Jian Zhou | Shurong Dong | Hao Jin | Bing Feng | Demiao Wang
Study of Active Ingredients in Black Soybean Sprouts and Their Safety in Cosmetic Use

Author(s): Jixiang Lai | Can Xin | Ya Zhao | Bing Feng | Congfen He | Yinmao Dong | Yun Fang | Shaomin Wei
Comparative analysis of current and magnetic multipole graphical models

Author(s): Shi-Qin Jiang | Lu Bing | Jia-Ming Dong | Ming Chi | Wei-Yuan Wang | Lei Zhang
Molecular typing of mycobacterium tuberculosis isolates circulating in Jiangsu Province, China

Author(s): Liu Qiao | Yang Dandan | Xu Weiguo | Wang Jianming | LV Bing | Shao Yan | Song Honghuan | Li Guoli | Dong Haiyan | Wan Kanglin | Wang Hua
Fluorescent Properties of ZnO Nanostructures Fabricated by Hydrothermal Method

Author(s): Zhiwei Dong | Bing Han | Shixiong Qian | Deying Chen
Effects of Metal Ions on Conductivity and Structure of Single DNA Molecule in Different Environmental Conditions

Author(s): Dong Ruixin | Yan Xunling | Li Ke | Ban Ge | Wang Minghong | Cui Shouxin | Yang Bing
Prevalence and Etiology of Abnormal Liver Tests in an Adult Population in Jilin, China

Author(s): Hong Zhang, Shu Mei He, Jie Sun, ChunYan Wang, Yan Fang Jiang, Qing Gu, Xiang Wei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiao Dong Shi, Si Qi Zhang, Wan Yu Li, Jun Qi Niu
A New Improved Optimal Method of Simplex Algorithm

Author(s): DONG Bing | LIANG Jun
2-(Benzo[d]thiazol-2-ylsulfanyl)-N-(6-methyl-2-pyridyl)acetamide

Author(s): Bing Zhao | Hui Wang | Qiang Li | Yan Gao | Dong Liang
Y chromosome evidence of earliest modern human settlement in East Asia and multiple origins of Tibetan and Japanese populations

Author(s): Shi Hong | Zhong Hua | Peng Yi | Dong Yong-Li | Qi Xue-Bin | Zhang Feng | Liu Lu-Fang | Tan Si-Jie | Ma Runlin | Xiao Chun-Jie | Wells R Spencer | Jin Li | Su Bing
The Genomes of Oryza sativa: A History of Duplications

Author(s): Yu Jun | Wang Jun | Lin Wei | Li Songgang | Li Heng | Zhou Jun | Ni Peixiang | Dong Wei | Hu Songnian | Zeng Changqing | Zhang Jianguo | Zhang Yong | Li Ruiqiang | Xu Zuyuan | Li Shengting | Li Xianran | Zheng Hongkun | Cong Lijuan | Lin Liang | Yin Jianning | Geng Jianing | Li Guangyuan | Shi Jianping | Liu Juan | Lv Hong | Li Jun | Wang Jing | Deng Yajun | Ran Longhua | Shi Xiaoli | Wang Xiyin | Wu Qingfa | Li Changfeng | Ren Xiaoyu | Wang Jingqiang | Wang Xiaoling | Li Dawei | Liu Dongyuan | Zhang Xiaowei | Ji Zhendong | Zhao Wenming | Sun Yongqiao | Zhang Zhenpeng | Bao Jingyue | Han Yujun | Dong Lingli | Ji Jia | Chen Peng | Wu Shuming | Liu Jinsong | Xiao Ying | Bu Dongbo | Tan Jianlong | Yang Li | Ye Chen | Zhang Jingfen | Xu Jingyi | Zhou Yan | Yu Yingpu | Zhang Bing | Zhuang Shulin | Wei Haibin | Liu Bin | Lei Meng | Yu Hong | Li Yuanzhe | Xu Hao | Wei Shulin | He Ximiao | Fang Lijun | Zhang Zengjin | Zhang Yunze | Huang Xiangang | Su Zhixi | Tong Wei | Li Jinhong | Tong Zongzhong | Li Shuangli | Ye Jia | Wang Lishun | Fang Lin | Lei Tingting | Chen Chen | Chen Huan | Xu Zhao | Li Haihong | Huang Haiyan | Zhang Feng | Xu Huayong | Li Na | Zhao Caifeng | Li Shuting | Dong Lijun | Huang Yanqing | Li Long | Xi Yan | Qi Qiuhui | Li Wenjie | Zhang Bo | Hu Wei | Zhang Yanling | Tian Xiangjun | Jiao Yongzhi | Liang Xiaohu | Jin Jiao | Gao Lei | Zheng Weimou | Hao Bailin | Liu Siqi | Wang Wen | Yuan Longping | Cao Mengliang | McDermott Jason | Samudrala Ram | Wang Jian | Wong Gane Ka-Shu | Yang Huanming
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?