Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Dong Xie"

ADD TO MY LIST
 
Successful Removal of Metal Objects Causing Penile Strangulation by a Silk Winding Method

Author(s): Chuanjiang Dong | Ziqiang Dong | Fei Xiong | Zonglan Xie | Qiaoli Wen
Protective effects of lycium barbarum polysaccharide on damaged hRPE cells induced by blue light irradiation

Author(s): Wei-Hong Dong | Xiu-Juan Du | Da-Dong Guo | Ran Dou | Xiao-Feng Xie | Hong-Sheng Bi
Robust Finger Vein ROI Localization Based on Flexible Segmentation

Author(s): Yu Lu | Shan Juan Xie | Sook Yoon | Jucheng Yang | Dong Sun Park
Expression Level of IL-6 Secreted by Bone Marrow Stromal Cells in Mice with Aplastic Anemia

Author(s): Yong Feng Chen | Zhong Min Wu | Cong Xie | Shi Bai | Li Dong Zhao
Pressure Dependence of the Electrical Resistivity in Polymer Polyaniline

Author(s): Daihui Huang | Dong Xie | Jingjing Gao | Wangchun Lv | Shiming Hong
Bile salt/phospholipid mixed micelle precursor pellets prepared by fluid-bed coating

Author(s): Dong F | Xie Y | Qi J | Hu F | Lu Y | Li S | Wu W
Preparation of La-doped BiFeO3 Thin Film and Its Photovoltaic Properties

Author(s): XIE Yi-Jun, GUO Yi-Ping, DONG Wen, GUO Bing, LI Hua, LIU He-Zhou
RNAi-mediated knock-down of Dab and Numb attenuate Aβ levels via γ-secretase mediated APP processing

Author(s): Xie Zhongcong | Dong Yuanlin | Maeda Uta | Xia Weiming | Tanzi Rudolph E
RNA interference-mediated silencing of BACE and APP attenuates the isoflurane-induced caspase activation

Author(s): Dong Yuanlin | Xu Zhipeng | Zhang Yiying | McAuliffe Sayre | Wang Hui | Shen Xia | Yue Yun | Xie Zhongcong
A Time Scheduling Model of Logistics Service Supply Chain with Mass Customized Logistics Service

Author(s): Weihua Liu | Yi Yang | Xiang Li | Haitao Xu | Dong Xie
Generate Induced Pluripotent Stem Cells by Three Factors under Feeder-Free Condition with Higher Efficiencies

Author(s): Youde Lu | Fulu Dong | Chunlei Song | Huanhuan Wang | Changwan Du | Jing Han | Ling Qin | Le Zhai | Fang Zhao | Zhourui Xie | Honglin Liu
Formononetin Attenuates IL-1β-Induced Apoptosis and NF-κB Activation in INS-1 Cells

Author(s): Yao Wang | Yunxia Zhu | Lu Gao | Han Yin | Zuoling Xie | Dong Wang | Zhengqiu Zhu | Xiao Han
Residue Depletion of Florfenicol and its Metabolite Florfenicol Amine in Eggs

Author(s): Kaizhou Xie | Huisheng Guo | Longfei Jia | Yuping Huang | Xing Xie | Yilin Yao | Dong Xu | Xuesheng Chen | Guojun Dai | Xiaojie Zhang | Yingying Sun | Jinyu Wang | Zongping Liu
Ribosomal proteins expression and phylogeny in alpaca (Lama pacos) skin

Author(s): Junming Bai | Ruiwen Fan | Shanshan Yang | Yuankai Ji | Jianshan Xie | Chang-Sheng Dong
An intercomparison of radar-based liquid cloud microphysics retrievals and implications for model evaluation studies

Author(s): D. Huang | C. Zhao | M. Dunn | X. Dong | G. G. Mace | M. P. Jensen | S. Xie | Y. Liu
Nonsmooth Recursive Identification of Sandwich Systems with Backlash-Like Hysteresis

Author(s): Ruili Dong | Yonghong Tan | Hui Chen | Yangqiu Xie
Difference in Feeding Behaviors of Two Invasive Whiteflies on Host Plants with Different Suitability: Implication for Competitive Displacement

Author(s): Baiming Liu, Fengming Yan, Dong Chu, Huipeng Pan, Xiaoguo Jiao, Wen Xie, Qingjun Wu, Shaoli Wang, Baoyun Xu, Xuguo Zhou, Youjun Zhang
Poly(ethylene glycol) and poly(N-vinlypyrrolidone) for improved porcine islet cryopreservation

Author(s): Dong Xie | Sherly Jules | Yiming Weng | Yuan Zhou | Richard A. Sidner | Mark Pescovitz
A Novel Antibacterial Dental Resin Composite

Author(s): Yiming Weng | Voon J. Chong | Leah Howard | Ruijie Huang | Richard L. Gregory | Dong Xie
In-Vitro Cellular Responses of Human Dental Primary Cells to Dental Filling Restoratives

Author(s): Jun Sun | Yiming Weng | Fengyu Song | Dong Xie
Synthesis and evaluation of a novel antibacterial dental resin composite with quaternary ammonium salts

Author(s): Yiming Weng | Xia Guo | Voon Joe Chong | Leah Howard | Richard L. Gregory | Dong Xie
A PQAS-containing glass-ionomer cement for improved antibacterial function

Author(s): Yiming Weng | Xia Guo | Jun Zhao | Richard L. Gregory | Dong Xie
An intercomparison of radar-based liquid cloud microphysics retrievals and implication for model evaluation studies

Author(s): D. Huang | C. Zhao | M. Dunn | X. Dong | G. G. Mace | M. P. Jensen | S. Xie | Y. Liu
Homology-Driven Proteomics of Dinoflagellates with Unsequenced Genomes Using MALDI-TOF/TOF and Automated De Novo Sequencing

Author(s): Da-Zhi Wang | Cheng Li | Zhang-Xian Xie | Hong-Po Dong | Lin Lin | Hua-Sheng Hong
A Method for Semantic Web Service Selection Based on QoS Ontology

Author(s): Guangjun Guo | Fei Yu | Zhigang Chen | Dong Xie
The effects of a solar eclipse on photo-oxidants in different areas of China

Author(s): J.-B. Wu | Z. F. Wang | W. Zhang | H. B. Dong | X. L. Pan | J. Li | C.-Y. Lin | P. H. Xie
Phylogenetic analysis of porcine parvoviruses from swine samples in China

Author(s): Hao Xiaofang | Lu Zengjun | Sun Pu | Fu Yuanfang | Cao Yimei | Li Pinghua | Bai Xingwen | Bao Huifang | Xie Baoxia | Chen Yingli | Li Dong | Liu Zaixin
In-vitro and in-vivo phenotype of type Asia 1 foot-and-mouth disease viruses utilizing two non-RGD receptor recognition sites

Author(s): Li Pinghua | Lu Zengjun | Bao Huifang | Li Dong | King Donald | Sun Pu | Bai Xingwen | Cao Weijun | Gubbins Simon | Chen Yingli | Xie Baoxia | Guo Jianhong | Yin Hong | Liu Zaixin
Zinc finger protein ZBTB20 expression is increased in hepatocellular carcinoma and associated with poor prognosis

Author(s): Wang Qing | Tan Ye-xiong | Ren Yi-bin | Dong Li-wei | Xie Zhi-fang | Tang Liang | Cao Dan | Zhang Wei-ping | Hu He-ping | Wang Hong-yang
MODIS observed phytoplankton dynamics in the Taiwan Strait: an absorption-based analysis

Author(s): S. Shang | Q. Dong | Z. Lee | Y. Li | Y. Xie | M. Behrenfeld
In vivo anti-tumor effect of hybrid vaccine of dendritic cells and esophageal carcinoma cells on esophageal carcinoma cell line 109 in mice with severe combined immune deficiency

Author(s): Guang-Hua Guo, Su-Zuan Chen, Jing Yu, Juan Zhang, Li-Li Luo, Li-Hua Xie, Zhong-Jing Su, Hong-Mei Dong, Hong Xu, Li-Biao Wu
HBV genotype C is independently associated with cirrhosis in community-based population

Author(s): Jian-Hua Yin, Jun Zhao, Hong-Wei Zhang, Jia-Xin Xie, Wei-Ping Li, Guo-Zhang Xu, Jie Shen, Hong-Jun Dong, Jun Zhang, Lin Wang, Jian-Kang Han, Hong-Yang Wang, Guang-Wen Cao
Anti-oxidative effects of the biennial flower of Panax notoginseng against H2O2-induced cytotoxicity in cultured PC12 cells

Author(s): Choi Roy | Jiang Zhiyong | Xie Heidi | Cheung Anna | Lau David | Fu Qiang | Dong Tina | Chen Jijun | Wang Zhengtao | Tsim Karl
MODIS observed phytoplankton dynamics in the Taiwan Strait: an absorption-based analysis

Author(s): S. Shang | Q. Dong | Z. Lee | Y. Li | Y. Xie | M. Behrenfeld
Identification of Differentially Expressed Proteins Associated with Chlorophyll-Deficient Mutant Rice

Author(s): Hong-Xia Dong | Hai-Xia Li | Guo-Sheng Xie | Han-Lai Zeng
Effective Fingerprint Quality Estimation for Diverse Capture Sensors

Author(s): Shan Juan Xie | Sook Yoon | Jinwook Shin | Dong Sun Park
Intracerebroventricular injection of leukotriene B4 attenuates antigen-induced asthmatic response via BLT1 receptor stimulating HPA-axis in sensitized rats

Author(s): Zhang Shui-Juan | Deng Yang-Mei | Zhu Yi-Liang | Dong Xin-Wei | Jiang Jun-Xia | Xie Qiang-Min
RRM1 single nucleotide polymorphism -37C→A correlates with progression-free survival in NSCLC patients after gemcitabine-based chemotherapy

Author(s): Dong Song | Guo Ai-Lin | Chen Zhi-Hong | Wang Zhen | Zhang Xu-Chao | Huang Ying | Xie Zhi | Yan Hong-Hong | Cheng Hua | Wu Yi-Long
Microarray analysis of DNA damage repair gene expression profiles in cervical cancer cells radioresistant to 252Cf neutron and X-rays

Author(s): Qing Yi | Yang Xue-Qin | Zhong Zhao-Yang | Lei Xin | Xie Jia-Yin | Li Meng-Xia | Xiang De-Bing | Li Zeng-Peng | Yang Zhen-Zhou | Wang Ge | Wang Dong
Leukotriene B4, administered via intracerebroventricular injection, attenuates the antigen-induced asthmatic response in sensitized guinea pigs

Author(s): Zhu Yi-Liang | Zhang Shui-Jun | Deng Yang-Mei | Dong Xin-Wei | Jiang Jun-Xia | Xie Qiang-Min
A Z-axis Quartz Cross-fork Micromachined Gyroscope Based on Shear Stress Detection

Author(s): Liqiang Xie | Xuezhong Wu | Shengyi Li | Haoxu Wang | Jianbin Su | Peitao Dong
N-[2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]propan-2-aminium chloride

Author(s): Bi-Wei Song | Lin-Jun Xie | Ling-Ling Dong | Zhan Tang | Hai Feng
Tris(2-ethyl-1H-imidazole-κN3)(terephthalato-κO)zinc(II)

Author(s): Quan-An Xie | Gui-Ying Dong | Ya-Mei Yu | Yong-Gang Wang
Comparative and phylogenomic studies on the mitochondrial genomes of Pentatomomorpha (Insecta: Hemiptera: Heteroptera)

Author(s): Hua Jimeng | Li Ming | Dong Pengzhi | Cui Ying | Xie Qiang | Bu Wenjun
Poly[[bis(μ2-4-aminobenzenesulfonato-κ2N:O)diaquamanganese(II)] dihydrate]

Author(s): Zhan Ling Li | Ya Wen Xuan | Wen Wu | Dong Po Xie
1,1′,5,5′-Tetramethyl-2,2′-diphenyl-4,4′-[p-phenylenebis(methylidynenitrilo)]di-1H-pyrazol-3(2H)-one

Author(s): Yan Xiao | Cai Feng Bi | Ai Dong Wang | Yu Hua Fan | Xia Zhang | Jia Kun Xu | Si Tang Xie
HIV/AIDS Knowledge, Attitudes and Behaviors Assessment of Chinese Students: A Questionnaire Study

Author(s): Xiaodong Tan | Jingju Pan | Dong Zhou | Chunhong Wang | Chaojun Xie
Sequence and Phylogenetic Analysis of Three Isolates of Avian Influenza H9N2 from Chickens in Southern China

Author(s): Zhixun Xie | Jianbao Dong | Xiaofei Tang | Jiabo Liu | Mazhar I. Khan | Yaoshan Pang | Xianwen Deng | Zhiqin Xie
catena-Poly[[aquadipyridinecopper(II)]-μ-fumarato]

Author(s): Dong Xie | Junwei Ye | Yuan Lin | Guiling Ning
An integrated system for genetic analysis

Author(s): Fiddy Simon | Cattermole David | Xie Dong | Duan Xiao | Mott Richard
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions