Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Dorota Bohdanowicz"

ADD TO MY LIST
 
Udział układu odpornościowego w zwalczaniu zakażenia dermatofitowego

Author(s): Dorota Bohdanowicz | Janusz Prokop | Zygmunt Adamski | Magdalena Dembińska
Zakażenie grzybicze oka

Author(s): Zygmunt Adamski | Magdalena Dembińska | Dorota Bohdanowicz | Ryszard Philips
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona