Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Elżbieta Łukasik"

ADD TO MY LIST
 
Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000

Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Znaczenie dolichosigma w patogenezie przewlekłych zaparć u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Alicja Żabka | Tomasz Legaszewski | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Wojciech Pieniążek | Jacek Kasner | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska | Stanisław Skrzelewski
Próby korelacji serologicznych markerów celiakii ze stopniem zaniku kosmków jelitowych, wiekiem i płcią pacjentów z celiakią

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Jacek Karpe | Daniel Sabat | Alicja Żabka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Jarosław Kwiecień | Anna Janicka | Wojciech Pieniążek | Elżbieta Łukasik
Odległe efekty laparoskopowych operacji antyrefluksowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Jarosław Kwiecień | Józef Dzielicki | Wojciech Korlacki | Jacek Ciekalski | Alicja Żabka | Agnieszka Krzywicka | Jacek Kasner | Wojciech Pieniążek | Jolanta Porębska | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska
Tętniak aorty zstępującej po urazie wielonarządowym — opis przypadku

Author(s): Dariusz Łukasik | Sylwia Łukasik | Andrzej Tomaszewski | Elżbieta Czekajska-Chehab | Andrzej Wysokiński

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program