Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Elżbieta Czkwianianc"

ADD TO MY LIST
 
Mutations spectrum in hereditary disorders predisposing to occurrence of intestine polyposis in Poland

Author(s): Plawski Andrzej | Boruń Paweł | Banasiewicz Tomasz | Paszkowski Jacek | Stembalska Agnieszka | Sąsiadek Maria | Siołek Monika | Kozak - Klonowska Beata | Brozek Izabela | Limon Janusz | Nowakowska Dorota | Kurzawski Grzegorz | Byrski Tomasz | Gach Tomasz | Hodorowicz-Zaniewska Diana | Bartkowiak Anna | Slomski Ryszad | Czkwianianc Elżbieta | Linke Krzysztof | Grzybowska Ewa | Lącka-Wojciechowska Arleta | Szwiec Marek | Więcek Sabina | żabka Alicja | Synowiec Agnieszka | Jakubiuk-Tomaszuk Anna | Skalski Robert | Lubinski Jan | Krokowicz Piotr | Blecharz Paweł | Teisseyre Mikołaj | Drews Michal | Cichy Wojciech
Guzkowy przerost limfoidalny u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku

Author(s): Izabela Kubińska | Katarzyna Szabelska-Zakrzewska | Elżbieta Czkwianianc
Choroba refluksowa przełyku u dzieci z przewlekłym zaparciem stolca

Author(s): Ryszard Makosiej | Beata Sordyl | Elżbieta Czkwianianc
Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi

Author(s): Magdalena Chmiela | Magdalena Jurkiewicz | Monika Wiśniewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Monika Wiśniewska | Karina Malczewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Polipowatość młodzieńcza mnoga - opis 2 przypadków

Author(s): Krystyna Grzybowska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Paweł Wichan | Eleonora Dyńska | Anna Golińska | Ewa Kozielska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Lewandowski | Piotr Banach
Kliniczne wartości testów diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Elżbieta Czkwianianc | Beata Sordyl | Stanisław Łukaszek | Ewa Vogtt | Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiktor Łaszewicz
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Obraz ciężkiej enteropatii wysiękowej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna u 6-letniego chłopca - opis przypadku

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Alina Durko | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Współwystępowanie choroby Leśniowskiego-Crohna z chorobą trzewną u 8-letniego chłopca

Author(s): Maja Ludzik | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Aleksandra Ryngajło | Elżbieta Czkwianianc | Ewa Małecka-Panas
Moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu u dzieci z zespołem rzekomej nad reaktywności wypieracza i zaparciami

Author(s): Ryszard Makosiej | Elżbieta Czkwianianc | Danuta Leśniak | Beata Sordyl | Ewa Małecka-Panas
Rak żołądka u 17-letniego chłopca obciążonego kilkoma czynnikami ryzyka karcynogenezy

Author(s): Paweł Jedrzejczak | Ryszard Makosiej | Ewa Małecka-Panas | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Maja Ludzik | Andrzej Kulig | Elżbieta Czkwianianc
Polimorfizm genu Nod2/Card15 w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci i jego korelacja z przebiegiem klinicznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Izabela Kubińska | Andrzej Pławski | Marzena Kolasa -Kicińska | Elżbieta Czkwianianc
Częstość polimorfizmów genu Nod2/Card15 w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci - materiał własny

Author(s): Izabela Kubińska | Andrzej Pławski | Elżbieta Czkwianianc
Badania nad zmianami wybranych struktur komórkowych, enterohormonalnych i wydzielniczych, regulujących wydzielanie żołądkowe w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Wojciech Kozłowski | Andrzej Kulig | Stanisław Łukaszek | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci - przypadkowe i celowe połknięcia oraz kliniczne konsekwencje

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Alina Durko | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Disorders of gallbladder contractility in children with chronic constipation

Author(s): Sylwia Prymus-Kasińska | Ryszard Makosiej | Katarzyna Zakrzewska-Szabelska | Piotr Raczyński | Ryszard Majka | Elżbieta Czkwianianc
pH-metria gardłowo-krtaniowa w diagnostyce przewlekłych zapaleń układu oddechowego – badanie pilotażowe

Author(s): Ryszard Makosiej | Alina Durko | Aneta Trzeciak-Jędrzejczyk | Milena Małecka | Joanna Kosielska | Elżbieta Czkwianianc
Analysis of the incidence of chronic constipation in children in own material in the years 1990-2010

Author(s): Ryszard Makosiej | Sylwia Prymus-Kasińska | Elżbieta Czkwianianc
Trzustka ektopowa u dzieci

Author(s): Maja Ludzik | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Ewa Małecka-Panas
Badania niektórych cytokin w nadsączu hodowanych komórek mononuklearnych pozyskanych od dzieci z Helicobacter pylori - gastritis

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Elżbieta M. Plewińska | Małgorzata Banasik | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Przemysław Lewkowicz | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Probiotyki w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Elżbieta M. Plewińska | Izabela Płaneta-Małecka | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Ewa Małecka-Panas
Przydatność wybranych metod nieinwazyjnych w wykrywaniu zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Monika Wiśniewska | Aneta Grębowska | Tomasz Rechciński | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Władysław Bielański | Małgorzata Płonka | Stanisław Konturek | Magdalena Chmielą
Rola probiotyków w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori – doniesienie wstępne

Author(s): Izabela Płaneta-Małecka | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Magdalena Plewińska | Elżbieta Czkwianianc | Agnieszka Seraficka
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program