Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz"

ADD TO MY LIST
 
Effect of vitamin D receptor gene (VDR) polymorphism on body height in children – own experience

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Izabela Klich | Wojciech Fendler | Wojciech Młynarski | Danuta Chlebna-Sokół
PROBLEMY Z OCENĄ GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MAŁYCH DZIECI - DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU KLINIKI

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Danuta Chlebna-Sokół
CHOLESTAZA U DZIECKA URODZONEGO PRZEDWCZEŚNIE - ETIOLOGIA I PRZEBIEG - OPIS PRZYPADKU

Author(s): Iwona Ligenza | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół
POSOCZNICA Z ROPNIAMI MNOGIMI U NOWORODKA - OPIS PRZYPADKU

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Balbina Dzwonek | Danuta Chlebna-Sokół
Analiza zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu wybranych chorób kości o podłożu genetycznym - obserwacje własne

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Osteoporoza wtórna o ciężkim przebiegu u dwojga dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Kiliańska | Joanna Golec
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Porównanie metod pomiaru odsetka tkanki tłuszczowej u dzieci

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Alicja Prochowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions