Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "FENG Qing"

ADD TO MY LIST
 
Optimal Joint Expected Delay Forwarding in Delay Tolerant Networks

Author(s): Jia Xu | Xin Feng | Wen Jun Yang | Ru Chuan Wang | Bing Qing Han
A NBEM for the Time-Dependent Anisotropic Problem in an Exterior Elliptic Domain

Author(s): Qing Chen | Dan Feng | Baoqing Liu | Qikui Du
Sustainable Building in China—A Green Leap Forward?

Author(s): Richard C. Diamond | Qing Ye | Wei Feng | Tao Yan | Hongwei Mao | Yutong Li | Yongcong Guo | Jialiang Wang
Diagnostic Value of Dynamics Serum sCD163, sTREM-1, PCT, and CRP in Differentiating Sepsis, Severity Assessment, and Prognostic Prediction

Author(s): Longxiang Su | Lin Feng | Qing Song | Hongjun Kang | Xingang Zhang | Zhixin Liang | Yanhong Jia | Dan Feng | Changting Liu | Lixin Xie
Kinematics Analysis of a Parallel Coordinate Measuring Machine

Author(s): Xiulong Chen | Weiming Feng | Xianyang Sun | Qing Gao
Study on the MoN/Nitrogen-doped Graphene Sheets Composite for Lithium Ion Capacitor Electrode Materials

Author(s): MA Wen, HAN Peng-Xian, KONG Qing Shan, ZHANG Ke Jun, BI Cai Feng, CUI Guang Lei
Expression of huCdc7 in colorectal cancer

Author(s): Hai-Jun Chen | Zhen Zhu | Xue-Lin Wang | Quan-Lin Feng | Qing Wu | Zheng-Ping Xu | Jiang Wu | Xiao-Feng Yu | Hong-Liang Qian | Qi Lu
Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te

Author(s): Azat Sulaev | Peng Ren | Bin Xia | Qing Hua Lin | Ting Yu | Caiyu Qiu | Shuang-Yuan Zhang | Ming-Yong Han | Zhi Peng Li | Wei Guang Zhu | Qingyu Wu | Yuan Ping Feng | Lei Shen | Shun-Qing Shen | Lan Wang
A Wideband Waveguide Antenna with Nearly Equal E- and H-Plane Radiation Patterns

Author(s): Mei Qing Qi | He-Xiu Xu | Hui Feng Ma | Mou Ping Jin | Wei Wang | Tie Jun Cui
Alpha B-crystallin is a new prognostic marker for laryngeal squamous cell carcinoma

Author(s): Mao Yuan | Zhang Da-Wei | Lin Hong | Xiong Lin | Liu Ying | Li Qing-Dong | Ma Jun | Cao Qing | Chen Ren-Jie | Zhu Jin | Feng Zhen-Qing
Gankyrin gene deletion followed by proteomic analysis: insight into the roles of Gankyrin in Tumorigenesis and Metastasis

Author(s): Luo Xue | Chen Liang | Dai Jiang | Gao Yanfei | Wang Hongli | Wang Na | Zhao Yongqiang | Liu Feng | Sang Zhihong | Wang Jie | Li Weihua | He Kun | Jin Baofeng | Man Jianghong | Zhang Wei | Xia Qing
Spontaneous Resolution of a Fetal Dural Sinus Thrombosis: One Case Report and Review of the Literatures

Author(s): Jinsong Gao | Juntao Liu | Xiya Zhou | Xuming Bian | Qing Dai | Feng Feng | Min Sheng | Chen Wang
In Vitro Biocompatibility and Osteoblast Differentiation of an Injectable Chitosan/Nano-Hydroxyapatite/Collagen Scaffold

Author(s): Yan Chen | Zhi Huang | Xiaoming Li | Songjian Li | Zhilai Zhou | Yichen Zhang | Qing ling Feng | Bo Yu
Research on the High Strength Glass Ceramics/Mullite Ceramics Composites

Author(s): Yi Jun Liu | Jian Feng Huang | Xiu Feng Wang | Qiang Yang | Ya Qin Wang | Pei Wen Rao | Qing Gang Wang
Spectroscopic Parameter and Molecular Constant Investigations on Low-Lying States of BeF Radical

Author(s): Zun Lue Zhu | Qing Peng Song | Su Hua Kou | Jian Hua Lang | Jin Feng Sun
Genetic variation in root architecture and phosphorus efficiency in response to heterogeneous phosphorus deficiency in Pinus massoniana families

Author(s): YANG Qing | ZHANG Yi | ZHOU Zhi-Chun | MA Xue-Hong | LIU Wei-Hong | FENG Zhong-Ping
Fish species diversity and conservation in Beijing and adjacent areas

Author(s): Chunguang Zhang | Yahui Zhao | Yingchun Xing | Ruilu Guo | Qing Zhang | Yun Feng | Enyuan Fan
Structure–Activity Relationship of Halophenols as a New Class of Protein Tyrosine Kinase Inhibitors

Author(s): Xiu E Feng | Wan Yi Zhao | Shu Rong Ban | Cheng Xiao Zhao | Qing Shan Li | Wen Han Lin
Visual detection of H3 subtype avian influenza viruses by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay

Author(s): Peng Yi | Xie Zhixun | Liu Jiabo | Pang Yaoshan | Deng Xianwen | Xie Zhiqin | Xie Liji | Fan Qing | Feng Jiaxun | Khan Mazhar
Seroprevalence and Risk Factors for Hepatitis B Infection in an Adult Population in Northeast China

Author(s): Hong Zhang, Qingmei Li, Jie Sun, Chunyan Wang, Qing Gu, Xiangwei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiaodong Shi, Siqi Zhang, Wanyu Li, Yanfang Jiang, Junyan Feng, Shumei He, Junqi Niu
Recombinant immunotoxin anti-c-Met/PE38KDEL inhibits proliferation and promotes apoptosis of gastric cancer cells

Author(s): Wei Xu | Juan Zhu | Min Feng | Nan Cai | Hua Zhang | Qing Feng | Zheng Liu
Synthesis and In Vitro Protein Tyrosine Kinase Inhibitory Activity of Furan-2-yl(phenyl)methanone Derivatives

Author(s): Fei Lang Zheng | Shu Rong Ban | Xiu E Feng | Cheng Xiao Zhao | Wenhan Lin | Qing Shan Li
Prevalence and Etiology of Abnormal Liver Tests in an Adult Population in Jilin, China

Author(s): Hong Zhang, Shu Mei He, Jie Sun, ChunYan Wang, Yan Fang Jiang, Qing Gu, Xiang Wei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiao Dong Shi, Si Qi Zhang, Wan Yu Li, Jun Qi Niu
Effect of JIANPI HUOXUE decoction on inflammatory cytokine secretion pathway in rat liver with lipopolysaccharide challenge

Author(s): Jing-Hua Peng, Yi-Yang Hu, Yang Cheng, Chong Han, Li-Li Xu, Qin Feng, Shao-Dong Chen, Qing Tao, Hong-Shan Li, Xue-Mei Li
Expression of -synuclein in colorectal cancer tissues and its role on colorectal cancer cell line HCT116

Author(s): Qing Ye, Bo Feng, Yuan-Fei Peng, Xue-Hua Chen, Qu Cai, Bei-Qin Yu, Liang-Hui Li, Ming-Yuan Qiu, Bing-Ya Liu, Min-Hua Zheng
Screening test for anti-Helicobacter pylori activity of traditional Chinese herbal medicines

Author(s): Feng Ma, Ye Chen, Jing Li, He-Ping Qing, Ji-De Wang, Ya-Li Zhang, Bei-Guo Long, Yang Bai
Epidemiological investigations of human rabies in China

Author(s): Song Miao | Tang Qing | Wang Ding-Ming | Mo Zhao-Jun | Guo Shou-Heng | Li Hao | Tao Xiao-Yan | Rupprecht Charles | Feng Zi-Jian | Liang Guo-Dong
Subcellular localization of APMCF1 and its biological significance of expression pattern in normal and malignant human tissues

Author(s): Zhang Yaqing | Li Qinlong | Zhu Feng | Cui Jihong | Li Kainan | Li Qing | Wang Ruian | Wang Wenyong | Wang Weihua | Yan Wei
Detection of Staphylococcus epidermidis by a Quartz Crystal Microbalance Nucleic Acid Biosensor Array Using Au Nanoparticle Signal Amplification

Author(s): Han Xia | Feng Wang | Qing Huang | Junfu Huang | Ming Chen | Jue Wang | Chunyan Yao | Qinghai Chen | Guoru Cai | Weiling Fu
Optimization of a Thermoacoustic Engine with a Complex Heat Transfer Exponent

Author(s): Feng Wu | Chih Wu | Fangzhong Guo | Qing Li | Lingen Chen
Effects of resuscitation with crystalloid fluids on cardiac function in patients with severe sepsis

Author(s): Fang Zhi Xun | Li Yu Feng | Zhou Xiao Qing | Zhang Zhen | Zhang Jin Song | Xia Hai Ming | Xing Guo Ping | Shu Wei Ping | Shen Ling | Yin Guo Qing
Dengue virus serotype infection specifies the activation of the unfolded protein response

Author(s): Umareddy Indira | Pluquet Olivier | Wang Qing | Vasudevan Subhash | Chevet Eric | Gu Feng
New Perspectives on Host-Parasite Interplay by Comparative Transcriptomic and Proteomic Analyses of Schistosoma japonicum.

Author(s): Liu Feng | Lu Jiong | Hu Wei | Wang Sheng-Yue | Cui Shu-Jian | Chi Ming | Yan Qing | Wang Xin-Rong | Song Huai-Dong | Xu Xue-Nian | Wang Ju-Jun | Zhang Xiang-Lin | Zhang Xin | Wang Zhi-Qin | Xue Chun-Liang | Brindley Paul J | McManus Donald P | Yang Peng-Yuan | Feng Zheng | Chen Zhu | Han Ze-Guang

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions