Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Fan Chao"

ADD TO MY LIST
 
Quantification of pancreatic exocrine function of chronic pancreatitis with secretin-enhanced MRCP

Author(s): Yun Bian | Li Wang | Chao Chen | Jian-Ping Lu | Jia-Bao Fan | Shi-Yue Chen | Bing-Hui Zhao
THE EFFECT OF LANDING SURFACE ON THE PLANTAR KINETICS OF CHINESE PARATROOPERS USING HALF-SQUAT LANDING

Author(s): Yi Li | Ji Wu | Chao Zheng | Rong Rong Huang | Yuhong Na | Fan Yang | Zengshun Wang | Di Wu
A Novel LTPS-TFT Pixel Circuit to Compensate the Electronic Degradation for Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode Displays

Author(s): Ching-Lin Fan | Fan-Ping Tseng | Hui-Lung Lai | Bo-Jhang Sun | Kuang-Chi Chao | Yi-Chiung Chen
Synthesis, Characterization and Activity Evaluation of Matrinic Acid Derivatives as Potential Antiproliferative Agents

Author(s): Fan Chao | Dong-En Wang | Rui Liu | Qin Tu | Jian-Jun Liu | Jinyi Wang
Phlegmonous gastritis after esophagectomy: A case report

Author(s): Jun-Qiang Fan | Da-Ren Liu | Chao Li | Gang Chen
A Simulation-Based Dynamic Stochastic Route Choice Model for Evacuation

Author(s): Xing Zhao | Gang Ren | Chao Fan | Chen-Zi Ding
Nd:YAG Lasers Treating of Carious Lesion and Root Canal In Vitro

Author(s): Danqing Xia | Zenggui Mo | Gang Zhao | Fei Guo | Chao You | Ze Chen | Xiao Zhu | Zhengjia Li | Di Chen | Xiaohong Fan
EEA algorithm model in estimating spread and evaluating countermeasures on high performance computing

Author(s): Si-Yuan Liu | Chao Liu | Yu Liu | Yi-Ming Luo | Gao-Jin Wen | Jian-Ping Fan
Quinoline-3-carboxamide Derivatives as Potential Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibitors

Author(s): Wen-Yan Li | Xu-Qiong Xiong | Dong-Mei Zhao | Yu-Fang Shi | Zhi-Heng Yang | Chao Yu | Pei-Wei Fan | Mao-Sheng Cheng | Jing-Kang Shen
The Research of TRIP Protocol Based on Soft-switching Technology

Author(s): Ya-qin Fan | Kai-bo Zhang | Chao Sun
Isolation of mouse mesenchymal stem cells with normal ploidy from bone marrows by reducing oxidative stress in combination with extracellular matrix

Author(s): Fan Guokuan | Wen Lai | Li Minshu | Li Chao | Luo Benping | Wang Fang | Zhou Lingjun | Liu Lin
DOSim: An R package for similarity between diseases based on Disease Ontology

Author(s): Li Jiang | Gong Binsheng | Chen Xi | Liu Tao | Wu Chao | Zhang Fan | Li Chunquan | Li Xiang | Rao Shaoqi | Li Xia
Preparation and evaluation of novel mixed micelles as nanocarriers for intravenous delivery of propofol

Author(s): Li Xinru | Zhang Yanhui | Fan Yating | Zhou Yanxia | Wang Xiaoning | Fan Chao | Liu Yan | Zhang Qiang
Pituicytoma: Case report and review of the literature

Author(s): Zhang Fan | Chen Jing | You Chao
Right ventricular exclusion for hepatocellular carcinoma metastatic to the heart

Author(s): Liu Wan-Chi | Lui Kar-Wei | Ho Ming-Chi | Fan Shou-Zen | Chao Anne
Asthma susceptible genes in Chinese population: A meta-analysis

Author(s): Li Xiaobo | Zhang Yonggang | Zhang Jie | Xiao Yuling | Huang Jin | Tian Can | He Chao | Deng Yao | Yang Yingying | Fan Hong
Composite functional module inference: detecting cooperation between transcriptional regulation and protein interaction by mantel test

Author(s): Wu Chao | Zhang Fan | Li Xia | Zhang Shihua | Li Jiang | Su Fei | Li Kongning | Yan Yuqing
The Anti-Inflammatory Activity of HMGB1 A Box Is Enhanced When Fused with C-Terminal Acidic Tail

Author(s): Wei Gong | Yingru Zheng | Fan Chao | Yuan Li | Zhizhen Xu | Gang Huang | Xiang Gao | Song Li | Fengtian He
Coverage-Guaranteed Sensor Node Deployment Strategies for Wireless Sensor Networks

Author(s): Gaojuan Fan | Ruchuan Wang | Haiping Huang | Lijuan Sun | Chao Sha
TNF-α Mediates Eosinophil Cationic Protein-induced Apoptosis in BEAS-2B Cells

Author(s): Chang Kun-Che | Lo Chih-Wei | Fan Tan-chi | Chang Margaret | Shu Chih-Wen | Chang Chuan-Hsin | Chung Cheng-Ta | Fang Shun-lung | Chao Chih-Chung | Tsai Jaw-Ji | Lai Yiu-Kay

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program