Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Fan Yajun"

ADD TO MY LIST
 
Protective Effects of HBSP on Ischemia Reperfusion and Cyclosporine A Induced Renal Injury

Author(s): Yuanyuan Wu | Junlin Zhang | Feng Liu | Cheng Yang | Yufang Zhang | Aifen Liu | Lan Shi | Yajun Wu | Tongyu Zhu | Michael L. Nicholson | Yaping Fan | Bin Yang
Efficient production of human acidic fibroblast growth factor in pea (Pisum sativum L.) plants by agroinfection of germinated seeds

Author(s): Fan Yajun | Li Wei | Wang Junjie | Liu Jingying | Yang Meiying | Xu Duo | Zhu Xiaojuan | Wang Xingzhi
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions