Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Feng Wang"

ADD TO MY LIST
 
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Numerical Analysis of Flow Erosion on Sand Discharge Pipe in Nitrogen Drilling

Author(s): Hongjun Zhu | Yuanhua Lin | Guang Feng | Kuanhai Deng | Xiangwei Kong | Qijun Wang | Dezhi Zeng
Tetrahydroxystilbene Glucoside Attenuates Neuroinflammation through the Inhibition of Microglia Activation

Author(s): Feng Zhang | Yan-Ying Wang | Jun Yang | Yuan-Fu Lu | Jie Liu | Jing-Shan Shi
Railroad Track Deterioration Characteristics Based Track Measurement Data Mining

Author(s): Peng Xu | Reng-Kui Liu | Feng Wang | Fu-Tian Wang | Quan-Xin Sun
Application of Global Optimization Methods for Feature Selection and Machine Learning

Author(s): Shaohua Wu | Yong Hu | Wei Wang | Xinyong Feng | Wanneng Shu
Design and Performance Evaluation of a Very Low Flow Coefficient Centrifugal Compressor

Author(s): Yongsheng Wang | Feng Lin | Chaoqun Nie | Abraham Engeda
Optimal Joint Expected Delay Forwarding in Delay Tolerant Networks

Author(s): Jia Xu | Xin Feng | Wen Jun Yang | Ru Chuan Wang | Bing Qing Han
Protective Effects of Low-Frequency Magnetic Fields on Cardiomyocytes from Ischemia Reperfusion Injury via ROS and NO/ONOO−

Author(s): Sai Ma | Zhengxun Zhang | Fu Yi | Yabin Wang | Xiaotian Zhang | Xiujuan Li | Yuan Yuan | Feng Cao
Low-Frequency Acoustic-Structure Analysis Using Coupled FEM-BEM Method

Author(s): Jinlong Feng | Xiaoping Zheng | Haitao Wang | HongTao Wang | Yuanjie Zou | Yinghua Liu | Zhenhan Yao
Effects of Gallid Herpesvirus 2 Marek's Disease Challenge Virus and Attenuated Vaccine Virus CVI988/Rispens on Immune Adhesion of Erythrocytes of Chickens

Author(s): W.X. Tian | N. Sun | G.B. Ning | D.J. Zhang | J. Feng | T.X. Lv | Y. Wang | H.M. Wang | X.H. Wang | F. Li
What Do Investors Care about in Strategic Alliances? An Empirical Study in the US and Japan

Author(s): Feng Jui Hsu | Jiunn Chiou Chiang | Tsai Yi Wang
Effects of compound Tianqi Hangli tablet on the function of myocardial mitochondria in rats after high +Gz stress exposure

Author(s): Liang-en CHEN | Feng WU | Yi-mei XIN | An-dong ZHAO | Yong-xin WANG | Hao ZHAN
Location of CTP-OD1-HA and CTP-OD2-HA fusion peptide in K562 cells and its interaction with BCR-ABL protein

Author(s): Heng XIAO | Hai-xia WANG | Kun TAO | Xin LIU | Liang ZHONG | Shi-feng HUANG | Wen-li FENG
Interaction of 0.53 μm laser pulse with millimeter-scale plasmas generated with gas-bag target

Author(s): Zheng Jian | Li Zhi-chao | Jiang Xiao-hua | Wang Zhe-bin | Zhao Bin | Hu Guang-yue | Yin Qiang | Wang Feng | Peng Xiao-shi | Zhu Fang-hua | Li San-wei | Yuan Zheng | Liu Yong-gang | Chen Li | Yuan Peng | Guo Liang | Liu Shen-ye | Ding Yong-kun
An unusual burn caused by hot argy wormwood leaf water

Author(s): Xun Liang | Xu-Lin Chen | Fei Wang | Feng Guo
Human Intersectin 2 (ITSN2) binds to Eps8 protein and enhances its degradation

Author(s): Xiaofeng Ding | Zijian Yang | Fangliang Zhou | Xiang Hu | Chang Zhou | Chang Luo | Zhicheng He | Qian Liu | Hong Li | Feng Yan | Fangmei Wang | Shuanglin Xiang | Jian Zhang
A Comparison of Land Surface Water Mapping Using the Normalized Difference Water Index from TM, ETM+ and ALI

Author(s): Wenbo Li | Zhiqiang Du | Feng Ling | Dongbo Zhou | Hailei Wang | Yuanmiao Gui | Bingyu Sun | Xiaoming Zhang
Tuning NaYF4 Nanoparticles through Alkaline Earth Doping

Author(s): Xian Chen | Dengfeng Peng | Feng Wang
An Energy Efficient Stable Election-Based Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks

Author(s): Jin Wang | Zhongqi Zhang | Feng Xia | Weiwei Yuan | Sungyoung Lee
Identification of Two Novel Anti-Fibrotic Benzopyran Compounds Produced by Engineered Strains Derived from Streptomyces xiamenensis M1-94P that Originated from Deep-Sea Sediments

Author(s): Zhong-Yuan You | Ya-Hui Wang | Zhi-Gang Zhang | Min-Juan Xu | Shu-Jie Xie | Tie-Sheng Han | Lei Feng | Xue-Gong Li | Jun Xu
Obstructive sleep apnea and endothelial progenitor cells

Author(s): Wang Q | Wu Q | Feng J | Sun X
Influence of the channel electric field distribution on the polarization Coulomb field scattering in AlGaN/AlN/GaN heterostructure field-effect transistors

Author(s): Yingxia Yu | Zhaojun Lin | Chongbiao Luan | Yuanjie Lv | Zhihong Feng | Ming Yang | Yutang Wang | Hong Chen
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
Combining Time Reversal and Fast Marching Method in Wireless Indoor Positioning

Author(s): Guoping Chen | Wenshan Wang | Hao Zeng | Chun Guan | Feng He
Sustainable Building in China—A Green Leap Forward?

Author(s): Richard C. Diamond | Qing Ye | Wei Feng | Tao Yan | Hongwei Mao | Yutong Li | Yongcong Guo | Jialiang Wang
Experimental Study on Cementitious Composites Embedded with Organic Microcapsules

Author(s): Xianfeng Wang | Feng Xing | Ming Zhang | Ningxu Han | Zhiwei Qian
Rational Formations of a Metro Train Improve Its Efficiencies of Both Traction Energy Utilization and Passenger Transport

Author(s): Xuesong Feng | Haidong Liu | Hanxiao Zhang | Baoshan Wang | Qipeng Sun
Channel Simulation of Non-imaging Optical MIMO Communication

Author(s): Jiao Feng | Liwei Ding | Yongjin Wang
Landslide Investigation with Remote Sensing and Sensor Network: From Susceptibility Mapping and Scaled-down Simulation towards in situ Sensor Network Design

Author(s): Gang Qiao | Ping Lu | Marco Scaioni | Shuying Xu | Xiaohua Tong | Tiantian Feng | Hangbin Wu | Wen Chen | Yixiang Tian | Weian Wang | Rongxing Li
Synthesis and SAR Studies of Praziquantel Derivatives with Activity against Schistosoma japonicum

Author(s): Wen-Long Wang | Li-Jun Song | Xia Chen | Xu-Ren Yin | Wen-Hua Fan | Gu-Ping Wang | Chuan-Xin Yu | Bainian Feng
Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of New Variants of the Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Gansu, China in 2012

Author(s): Yufei Tian | Zhijun Yu | Kaihui Cheng | Yuxiu Liu | Jing Huang | Yue Xin | Yuanguo Li | Shengtao Fan | Tiecheng Wang | Geng Huang | Na Feng | Zhenguo Yang | Songtao Yang | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Anti-Lung Cancer Activity through Enhancement of Immunomodulation and Induction of Cell Apoptosis of Total Triterpenes Extracted from Ganoderma luncidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

Author(s): Liang Feng | Ling Yuan | Meng Du | Yan Chen | Ming-Hua Zhang | Jun-Fei Gu | Jun-Jie He | Ying Wang | Wei Cao
Identifying Interacting Genetic Variations by Fish-Swarm Logic Regression

Author(s): Xuanping Zhang | Jiayin Wang | Aiyuan Yang | Chunxia Yan | Feng Zhu | Zhongmeng Zhao | Zhi Cao
Tai Chi for Essential Hypertension

Author(s): Jie Wang | Bo Feng | Xiaochen Yang | Wei Liu | Fei Teng | Shengjie Li | Xingjiang Xiong
Virus-Like Particles Containing the Tetrameric Ectodomain of Influenza Matrix Protein 2 and Flagellin Induce Heterosubtypic Protection in Mice

Author(s): Li Wang | Ying-Chun Wang | Hao Feng | Tamanna Ahmed | Richard W. Compans | Bao-Zhong Wang
Infective severe acute pancreatitis: A comparison of 99mTc-ciprofloxacin scintigraphy and computed tomography

Author(s): Jian-Hua Wang | Gao-Feng Sun | Jian Zhang | Cheng-Wei Shao | Chang-Jing Zuo | Jun Hao | Jian-Ming Zheng | Xiao-Yuan Feng
Preparation and Electrochemical Properties of Porous Silicon/Carbon Composite as Negative Electrode Materials

Author(s): YU Xiao-Lei, YANG Jun, FENG Xue-Jiao, GAO Peng-Fei, WANG Jiu-Lin, NULI Yan-Na
APPLICATION OF CATIONIC MODIFIED CARBOXYMETHYL STARCH AS A RETENTION AND DRAINAGE AID IN WET-END SYSTEM

Author(s): Shumei Wang, | Xuan Sun, | Feng You, | Hongqi Dai, | Shengtao Mao, | Jingjing Wang
THE COMBUSTION PERFORMANCE OF MEDIUM DENSITY FIBERBOARD TREATED WITH FIRE RETARDANT MICROSPHERES

Author(s): Lichao Sun, | Fengqiang Wang, | Yanjun Xie, | Jianwen Feng, | Qingwen Wang
Enrichment of Large-Diameter Single-Walled Carbon Nanotubes (SWNTs) with Metallo-Octaethylporphyrins

Author(s): Yuda Li | A. F. M. Mustafizur Rahman | Gang Liu | Zichao Xiong | Kenji Koezuka | Zhigao Xu | Naoki Komatsu | Feng Wang
Relationship between CCR7 rs3136685 polymorphism and coronary artery disease in Han population in north China

Author(s): Wen-zhi CAI | Xiao-lin ZHANG | Xue-yao FENG | Jing BAI | Teng-fei LIU | Jie WANG | Ya-ling HAN
Relationship of the aquaporin-5 gene polymorphism with chronic obstructive pulmonary disease in Han population of north China

Author(s): Kui LIU | Kai FENG | Ping WANG | Hai-ying JIA | Jia-ting REN | Hao-jun LU | Wen-hong PENG
Design Thinking and Cloud Manufacturing: A Study of Cloud Model Sharing Platform Based on Separated Data Log

Author(s): Zhe Wei | Yixiong Feng | Xiaoyi Wang | Zuowen Sun | Yong Sun
Clinical value of MRI and acute madopar responsiveness test in diagnosing progressive supranuclear palsy

Author(s): LI Xiao-hong | FENG Tao | WANG Zhan | LI Fang-fei | LI Xin
Chinese Herbal Medicine for the Treatment of Prehypertension

Author(s): Jie Wang | Bo Feng | Xiaochen Yang | Wei Liu | Xingjiang Xiong
High-Yield Soluble Expression and Simple Purification of the Antimicrobial Peptide OG2 Using the Intein System in Escherichia coli

Author(s): Yong-Gang Xie | Fei-Fei Han | Chao Luan | Hai-Wen Zhang | Jie Feng | Young-Jun Choi | Denis Groleau | Yi-Zhen Wang
Integrated Self-Assembly of the Mms6 Magnetosome Protein to Form an Iron-Responsive Structure

Author(s): Shuren Feng | Lijun Wang | Pierre Palo | Xunpei Liu | Surya K. Mallapragada | Marit Nilsen-Hamilton
Transcatheter arterial chemoembolization followed by immediate radiofrequency ablation for large solitary hepatocellular carcinomas

Author(s): Zhi-Jun Wang | Mao-Qiang Wang | Feng Duan | Peng Song | Feng-Yong Liu | Zhong-Fei Chang | Yan Wang | Jie-Yu Yan | Kai Li
Controllability of Second-Order Multiagent Systems with Multiple Leaders and General Dynamics

Author(s): Bo Liu | Hongke Feng | Li Wang | Rong Li | Junyan Yu | Housheng Su | Guangming Xie
Electronic Structure and Energy Band of IIIA Doped Group ZnO Nanosheets

Author(s): Xian-Yang Feng | Zhe Wang | Chang-Wen Zhang | Pei-Ji Wang
A Novel Pavement Distress Image Filtering Algorithm

Author(s): Shen Yu | Dang Jian-Wu | Feng Xin | Wang Yang-Ping
Identification of Genes Critical for Resistance to Infection by West Nile Virus Using RNA-Seq Analysis

Author(s): Feng Qian | Lisa Chung | Wei Zheng | Vincent Bruno | Roger P. Alexander | Zhong Wang | Xiaomei Wang | Sebastian Kurscheid | Hongyu Zhao | Erol Fikrig | Mark Gerstein | Michael Snyder | Ruth R. Montgomery
Wavelet Neural Network-based Short-Term Passenger Flow Forecasting on Urban Rail Transit

Author(s): Xiaojie Zhang | Mao Baohua | Wang Yongliang | Jia Feng | Xu Qi
Research in Residential Electricity Characteristics and Short-Term Load Forecasting

Author(s): Haixia Feng | Zhongfeng Wang | Weichun Ge | Yingnan Wang
Application and Research of the Weighted DV-Hop Algorithm in the Limited Space

Author(s): Wang Feng | Jiang Fuzhen | Wang Kang | Qiao Tiezhu
MATLAB Based PCM Modeling and Simulation

Author(s): Yongchao Jin | Hong Liang | Weiwei Feng | Qiong Wang
The Design and Verification of Disaster Recovery Strategies in Cloud Disaster Recovery Center

Author(s): Gang Li | Qingpu Zhang | Wang Li | Zhengqian Feng
Study on Water-Induced Ultra-Weak Luminescence Value of Wheat Kernels

Author(s): Yitao Liang | Rui Pang | Wang Feng | Hu Yuankun
Design on the HCB Based on IGCT and Neural Network Current Detection

Author(s): Yue Feng | Xiao-dong Wang | Yang Zhao | Yun-xia Jiang
Mine Environment Monitoring System Based on Wireless Sensor Network

Author(s): Jun Wang | Feng Wang | Zhenhua Fan
A Sweep Coverage Scheme Based on Vehicle Routing Problem

Author(s): Li Shu | Wei Wang | Feng Lin | Zhonghao Liu | Jiliu Zhou
Multivariable Predictive Control of the Main Steam Temperature in Power Plant

Author(s): Wang Ting | Feng Xiaolu | Chen Jiangtao | Zhang Rong | Xu Wei
Evaluation and Improvement of Shipbuilding Capability of China

Author(s): Ye Feng | Zeng Guang-wu | Wang Yu
Electromagnetic Field Evaluation of a 500kV High Voltage Overhead Line

Author(s): Shadreck Mpanga | Wang Feng | Chen Chun
Study of high indium InXGa1-XN alloys with synchrotron radiation

Author(s): Wei Zheng | Zhe Chuan Feng | Rui Sheng Zheng | Hao-Hsiung Lin | Xin Qiang Wang | Ting-Shan Chan | Ling-Yun Jang | Chee Wee Liu
Complex sleep apnea syndrome

Author(s): Wang J | Wang Y | Feng J | Chen BY | Cao J
Clinical analysis of preschool children ocular trauma

Author(s): Li-Mei Wang | Wei Feng | Xue-Mei Feng | Na Hu
Intravitreal injection of perfluoropropane for the treatment of vitreomacular traction

Author(s): Xiao-Ping Wan | Chao Feng | Chang-Zheng Chen | Yong-Song Wang
Trust Management Scheme Based on D-S Evidence Theory for Wireless Sensor Networks

Author(s): Renjian Feng | Shenyun Che | Xiao Wang | Ning Yu
Chinese Herbal Medicine for the Treatment of Obesity-Related Hypertension

Author(s): Jie Wang | Bo Feng | Xingjiang Xiong
Low density lipoprotein cholesterol level inversely correlated with coronary flow velocity reserve in patients with Type 2 diabetes

Author(s): Jie Yu | Jiang-Li Han | Li-Yun He | Xin-Heng Feng | Wei-Hong Li | Jie-Ming Mao | Wei Gao | Guang Wang
Proactive Communicating Process with Asymmetry in Multiagent Systems

Author(s): Jiafang Wang | Zhiyong Feng | Chao Xu
An Evolutionary Game-Based Trust Cooperative Stimulation Model for Large Scale MANETs

Author(s): Xiao Wang | Yinfeng Wu | Yongji Ren | Renjian Feng | Ning Yu | Jiangwen Wan
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?