Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Feng You"

ADD TO MY LIST
 
Identification of Two Novel Anti-Fibrotic Benzopyran Compounds Produced by Engineered Strains Derived from Streptomyces xiamenensis M1-94P that Originated from Deep-Sea Sediments

Author(s): Zhong-Yuan You | Ya-Hui Wang | Zhi-Gang Zhang | Min-Juan Xu | Shu-Jie Xie | Tie-Sheng Han | Lei Feng | Xue-Gong Li | Jun Xu
APPLICATION OF CATIONIC MODIFIED CARBOXYMETHYL STARCH AS A RETENTION AND DRAINAGE AID IN WET-END SYSTEM

Author(s): Shumei Wang, | Xuan Sun, | Feng You, | Hongqi Dai, | Shengtao Mao, | Jingjing Wang
Methylmercury Accumulation in Rice Grain (Oryza sativa L.): Environment and Genotype Controls

Author(s): Rothenberg S. E. | Feng X. | Zhou W. | Tu M. | Jin B. | You J.
Neuroprotective effect of n-butanol extract of Chinese toon seeds on mouse with injury of ischemia-reperfusion and its mechanism

Author(s): Di MA | Chao CHEN | Wei WU | Yan YOU | Yi-yun PAN | Meng-ting SHENG | Feng ZHU | Zhi HE
Detection of HBV replicated intermediates in the liver of HBV(ayw) transgenic mice

Author(s): Yang-shu CHEN | Yu-qin YOU | Wei SU | Xue-rui YI | You-cheng YUAN | Wen-yin CHEN | Feng ZHANG | Xiang-ping KONG
Analysis of Biomechanical Factors in Bend Running

Author(s): Bing Zhang | Xinping You | Feng Li
An Application of Linear Automata to Near Rings

Author(s): Songfa You | Yijun Feng | Ming Cao | Yaping Wei
An Application of Eulerian Graph to PI on Mn(C)

Author(s): Song-Fa You | Hong-Yan Zhao | Yijun Feng | Ming Cao
Ethanol Exposure Alters Protein Expression in a Mouse Model of Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Author(s): Stephen Mason | Bruce Anthony | Xianyin Lai | Heather N. Ringham | Mu Wang | Frank A. Witzmann | Jin-Sam You | Feng C. Zhou
Coexistence and Competition between Tomicus yunnanensis and T. minor (Coleoptera: Scolytinae) in Yunnan Pine

Author(s): Rong Chun Lu | Hong Bin Wang | Zhen Zhang | John A. Byers | You Ju Jin | Hai Feng Wen | Wen Jian Shi
Attraction of Tomicus yunnanensis (Coleoptera: Scolytidae) to Yunnan Pine Logs with and without Periderm or Phloem: An Effective Monitoring Bait

Author(s): Rong Chun Lu | Hong Bin Wang | Zhen Zhang | John A. Byers | You Ju Jin | Hai Feng Wen | Wen Jian Shi
The Value of Extra-lung Lesions on 18F-FDG PET/CT 
in Improving Diagnosis of Lung Cancer

Author(s): Baoming MI | Weixing WAN | Chunjing YU | Xuyang YOU | Feng JIANG | Qingjun YOU
Genetic diversity of marine animals in China: a summary and prospectiveness

Author(s): Zhaoxia Cui | Huan Zhang | Linsheng Song | Feng You
Species diversity and distribution of scleractinian coral at Xisha Islands, China

Author(s): Hui Huang | Feng You | Jiansheng Lian | Jianhui Yang | Xiubao Li | Zhijun Dong | Chenglong Zhang | Tao Yuan
Clinical management of gastric cancer: results of a multicentre survey

Author(s): Zhang Xiaolong | Li Nanjing | Wei Wen | Yao Wenxiu | Xie Ke | Hu Jiankun | Shen Lida | Ji Weizheng | Lu You | Wen Feng | Jiang Yu | Xu Feng | Feng Hong | Bi Feng | Li Qiu
Structure and diversity of scleractinia coral communities along the west seashore of Xuwen County

Author(s): Hui Huang | Yuyang Zhang | Jiansheng Lian | Xiubao Li | Feng You | Jianhui Yang | Xinming Lei | Chenglong Zhang
Protein Expression of Mesenchymal Stem Cells after Transfection of pcDNA3.1−-hVEGF165 by Ultrasound-Targeted Microbubble Destruction

Author(s): Zhaoxia Pu | Xiangdong You | Qiyuan Xu | Feng Gao | Xiaojie Xie | Hong Zhang | Wang Jian'an
The ratio of CRP to prealbumin levels predict mortality in patients with hospital-acquired acute kidney injury

Author(s): Xie Qionghong | Zhou Ying | Xu Zhongye | Yang Yanjiao | Kuang Dingwei | You Huaizhou | Ma Shuai | Hao Chuanming | Gu Yong | Lin Shanyan | Ding Feng
Genetic Analysis of Segregation Distortion of SSR Markers in F2 Population of Barley

Author(s): Xianjun Liu | Jinmei You | Leilei Guo | Xinchun Liu | Yujing He | Jin'e Yuan | Guoxiang Liu | Zongyun Feng
Enrichment and Function Research of Large Cell Lung Cancer Stem Cell-like Cells

Author(s): Wenke YUE | Feng JIAO | Bin LIU | Jiacong YOU | Qinghua ZHOU
Celecoxib-related gastroduodenal ulcer and cardiovascular events in a randomized trial for gastric cancer prevention

Author(s): Guo-Shuang Feng, Jun-Ling Ma, Benjamin CY Wong, Lian Zhang, Wei-Dong Liu, Kai-Feng Pan, Lin Shen, Xiao-Dong Zhang, Jie Li, Harry HX Xia, Ji-You Li, Shiu Kum Lam, Wei-Cheng You
Pulse Width Modulation Electro-Acupuncture on Cardiovascular Remodeling and Plasma Nitric Oxide in Spontaneously Hypertensive Rats

Author(s): Xuan Xiong | Chao You | Qiu-Chao Feng | Ting Yin | Zhong-Ben Chen | Patrick Ball | Le-Xin Wang
Inflammatory cytokine gene polymorphisms increase the risk of atrophic gastritis and intestinal metaplasia

Author(s): Zhong-Wu Li, Ying Wu, Yu Sun, Lu-Ying Liu, Meng-Meng Tian, Guo-Shuang Feng, Wei-Cheng You, Ji-You Li
EGFR inhibitor C225 increases the radiosensitivity of human lung squamous cancer cells

Author(s): Zhang Yingdong | Wang Junjie | Liu Feng | You Zhenyu | Yang Ruijie | Zhao Yong
Calorie restriction and endurance exercise share potent anti-inflammatory function in adipose tissues in ameliorating diet-induced obesity and insulin resistance in mice

Author(s): Huang Ping | Li Shoufeng | Shao Mengle | Qi Qibin | Zhao Feng | You Jia | Mao Ting | Li Wenjun | Yan Zhen | Liu Yong
Pleistocene glacial cycle effects on the phylogeography of the Chinese endemic bat species, Myotis davidii

Author(s): You Yuyan | Sun Keping | Xu Lijie | Wang Lei | Jiang Tinglei | Liu Sen | Lu Guanjun | Berquist Sean | Feng Jiang
The radiosensitization effects of Endostar on human lung squamous cancer cells H-520

Author(s): You Zhen | Zhao Yong | Liu Feng | Zhang Ying | Wang Jun
Intramedullary Ewing′s sarcoma of the spinal cord associated with hydrocephalus

Author(s): Jia Lu | Li Guoping | You Chao | He Min | Ye Feng
Tris(2,2′-bipyridyl-κ2N,N′)copper(II) sulfate 7.5-hydrate

Author(s): Feng Xu | Wei You | Wei Huang
The expression and antigenicity of a truncated spike-nucleocapsid fusion protein of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus

Author(s): Mu Feng | Niu Dongsheng | Mu Jingsong | He Bo | Han Weiguo | Fan Baoxing | Huang Shengyong | Qiu Yan | You Bo | Chen Weijun
Prevalence of A2143G mutation of H. pylori-23S rRNA in Chinese subjects with and without clarithromycin use history

Author(s): Liu Zhuoqi | Shen Jing | Zhang Lian | Shen Lin | Li Qiang | Zhang Baozhen | Zhou Jing | Gu Liankun | Feng Guoshuang | Ma Junling | You Wei-Cheng | Deng Dajun
Meta-analysis of prophylactic corticosteroid use in post-ERCP pancreatitis

Author(s): Zheng Minghua | Bai Jianling | Yuan Bosi | Lin Feng | You Jie | Lu Mingqin | Gong Yuewen | Chen Yongping
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?