Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Furong Li"

ADD TO MY LIST
 
Study on Extenics Information Fusion Method and It's Application

Author(s): Li Zhong | Wang Ailing | Qi Furong
Rapid detection of porcine circovirus type 2 using a TaqMan-based real-time PCR

Author(s): Zhao Kai | Han Fangting | Zou Yong | Zhu Lianlong | Li Chunhua | Xu Yan | Zhang Chunling | Tan Furong | Wang Jinbin | Tao Shiru | He Xizhong | Zhou Zongqing | Tang Xueming
Urban Electric Load Forecasting Using Combined Cellular Automata

Author(s): Yongxiu He | Weihong Yang | Yu Zhang | Dezhi Li | Furong Li
Screening of specific diagnostic peptides of swine hepatitis E virus

Author(s): Zhao Kai | Liu Qiwen | Yu Ruisong | Li Zhen | Li Jianyue | Zhu Hong | Wu Xiao | Tan Furong | Wang Jinbin | Tang Xueming
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane-κ2P,P′](2-carboxylatothiophenolato-κ2O,S)nickel(II) methanol solvate

Author(s): Jinling Miao | Furong Li | Haiyan Chen | Daqi Wang | Yong Nie

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program