Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Georgios Hadjigeorgiou"

ADD TO MY LIST
 
Actuator Location and Voltages Optimization for Shape Control of Smart Beams Using Genetic Algorithms

Author(s): Georgia A. Foutsitzi | Christos G. Gogos | Evangelos P. Hadjigeorgiou | Georgios E. Stavroulakis
Preoperative Evaluation with fMRI of Patients with Intracranial Gliomas

Author(s): Ioannis Z. Kapsalakis | Eftychia Z. Kapsalaki | Efstathios D. Gotsis | Dimitrios Verganelakis | Panagiotis Toulas | Georgios Hadjigeorgiou | Indug Chung | Ioannis Fezoulidis | Alexandros Papadimitriou | Joe Sam Robinson | Gregory P. Lee | Kostas N. Fountas
Depression in Patients with Cardiovascular Disease

Author(s): Dimos Mastrogiannis | Gregory Giamouzis | Efthimios Dardiotis | George Karayannis | Artemis Chroub-Papavaiou | Dimitra Kremeti | Kyriakos Spiliopoulos | Panagiotis Georgoulias | Stelios Koutsias | Konstantinos Bonotis | Marianna Mantzorou | John Skoularigis | Georgios M. Hadjigeorgiou | Javed Butler | Filippos Triposkiadis
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program