Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Grażyna Jurkowska"

ADD TO MY LIST
 
Czynniki wzrostu w raku żołądka

Author(s): Grażyna Jurkowska
Clinical significance of serum macrophage - colony stimulating factor (M-CSF) in pancreatic cancer patients

Author(s): Marta Łukaszewicz-Zając | Barbara Mroczko | Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska | Grażyna Jurkowska | Andrzej Dąbrowski | Maciej Szmitkowski
Zalecenia postępowania diagnostycznego w guzach trzustki

Author(s): Jan Dzieniszewski | Grażyna Jurkowska
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil