Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Grzegorz Opolski"

ADD TO MY LIST
 
The effect of exercise training on microvolt-level T-wave alternans in patients with acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary interventionI - pilot results

Author(s): Rajmund Zaczek | Paweł Balsam | Sebastian Szmit | Radosław Piątkowski | Michał Marchel | Grzegorz Opolski
Nietypowy przebieg choroby niedokrwiennej serca u chorej z izolowaną przetoką wieńcową - opis przypadku

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Putkiewicz | Janusz Kochanowski | Artur Oręziak | Grzegorz Opolski
Napad migotania przedsionków u młodego mężczyzny po nadużyciu marihuany - opis prawdopodobnego związku przyczynowo-skutkowego

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Grzegorz Opolski
Zawał prawej komory serca - problem teoretyczny czy kliniczny?

Author(s): Dariusz A. Kosior | Grzegorz Opolski
Tamponada serca w przebiegu zespołu Meigsa

Author(s): Piotr Scisło | Krzysztof J. Filipiak | Franciszek Majstrak | Janusz Kochanowski | Sławomir Stawicki | Zbigniew Tomik | Grzegorz Opolski
Zastosowanie sztucznej wentylacji wysokimi częstotliwościami przez maskę twarzową w leczeniu kardiogennego obrzęku płuc. Doniesienie wstępne

Author(s): Tomasz Łazowski | Marcin Siciński | Paweł Andruszkiewicz | Grzegorz Niewiński | Grzegorz Opolski
Statyny - czy wszystkie są sobie równe?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Grzegorz Opolski
Osoczowe stężenia tryptazy u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w okresie hospitalizacji i w obserwacji odległej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Bożena Tarchalska-Kryńska | Adam Rdzanek | Janusz Kochman | Grzegorz Opolski
Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych

Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Marzena Baranowska | Przemysław Stolarz | Grzegorz Karpiński | Robert Rudowski | Grzegorz Opolski
Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Author(s): Joanna Wilczyńska | Grzegorz J. Horszczaruk | Justyna Kotlicka | Janusz Kochman | Marzena Iwanowska | Dariusz Kosior | Dagna Bobilewicz | Grzegorz Opolski
Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne

Author(s): Sławomir Stawicki | Krzysztof J. Filipiak | Emil Wojda | Ewa Kowalik | Aleksandra Wisłowska | Grzegorz Opolski
Układ hemostazy w migotaniu przedsionków

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Grzegorz Opolski
Jakość życia chorych poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych - porównanie wizualnej skali oceny jakości życia z kliniczną oceną wydolności wieńcowej i krążeniowej (CCS, NYHA) przed i po operacji

Author(s): Piotr Suwalski | Grzegorz Suwalski | Krzysztof J. Filipiak | Radosław Wilimski | Franciszek Majstrak | Andrzej Kurowski | Kazimierz B. Suwalski | Grzegorz Opolski
Impuls dwufazowy – skuteczność i bezpieczeństwo podczas kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków – doświadczenia własne

Author(s): Tomasz Chwyczko | Dariusz Kosior | Janusz Kochanowski | Piotr ?cisło | Sławomir Stawicki | Grzegorz Opolski
Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania sibutraminy w leczeniu otyłości

Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Szymon Kaczor | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
Elektrokardiograficzne cechy zamknięcia gałęzi diagonalnej i marginalnej jako tętnicy dozawałowej

Author(s): Filip Szymański | Marcin Grabowski | Grzegorz Karpiński | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Zenon Huczek | Janusz Kochman | Grzegorz Horszczaruk | Anna Hrynkiewicz | Grzegorz Opolski
Zastosowanie angiografii ilościowej i ultrasonograf ii wewnątrznaczyniowej w ocenie zmian granicznych w tętnicach wieńcowych

Author(s): Grzegorz Jan Horszczaruk | Janusz Kochman | Joanna Wilczyńska | Filip Diks | Marek Roik | Zenon Huczek | Grzegorz Opolski
Krioablacja balonowa u pacjenta z przetrwałym migotaniem przedsionków

Author(s): Edward Koźluk | Marek Kiliszek | Petr Neuzil | Agnieszka Piątkowska | Piotr Lodziński | Małgorzata Żukowska | Piotr Scisło | Janusz Kochanowski | Franciszek Majstrak | Grzegorz Opolski
Rola rezonansu magnetycznego w ocenie zwłóknienia przed i po ablacji podłoża migotania przedsionków

Author(s): Sylwia Gaj | Edward Koźluk | Dorota Piotrowska-Kownacka | Grzegorz Opolski
Clinical presentation, treatment, and long‑term outcomes in patients with takotsubo cardiomyopathy: experience of a single cardiology center

Author(s): Grzegorz Opolski | Maciej M. Pawlak | Marek F. Roik | Janusz Kochanowski | Piotr Ścisło | Radosław Piątkowski | Janusz Kochman | Grzegorz Karpiński | Robert Kowalik | Marcin Grabowski | Paweł Balsam | Krzysztof J. Filipiak
Improving the management of non-ST elevation acute coronary syndromes: systematic evaluation of a quality improvement programme European QUality Improvement Programme for Acute Coronary Syndrome: The EQUIP-ACS project protocol and design

Author(s): Flather Marcus | Booth Jean | Babalis Daphne | Bueno Hector | Steg Philippe | Opolski Grzegorz | Ottani Filippo | Machecourt Jacques | Bardaji Alfredo | Bojestig Mats | Brady Anthony | Lindahl Bertil
SERUM TRYPTASE AND TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES

Author(s): Filipiak Krzysztof J. | Kapłon-Cieślicka Agnieszka | Rdzanek Adam | Rancic B. Milan | Grabowski Marcin | Tarchalska-Kryńska Bozena | Opolski Grzegorz
Could TnI level on admission predict function and infarct size in STEMI patient treated with pPCI – CMR study

Author(s): Piotrowska-Kownacka Dorota | Kownacki Lukasz | Opolski Grzegorz | Krolicki Leszek | Rowinski Olgierd
Whole heart 3 D MR coronary angiography with and without extracellular contrast agent

Author(s): Piotrowska-Kownacka Dorota | Kownacki Lukasz | Opolski Grzegorz | Krolicki Leszek | Rowinski Olgierd
Assessment of stess and rest perfusion in patients early after first anterior STEMI patients treated successfully with pPCI

Author(s): Piotrowska-Kownacka Dorota | Kownacki Lukasz | Opolski Grzegorz | Krolicki Leszek | Rowinski Olgierd
Case reportBNP in the differential diagnosis of amiodarone-induced pulmonary toxicity: a case report and review of the literature

Author(s): Marcin Grabowski | Łukasz A. Małek | Grzegorz Karpiński | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
ORIGINAL PAPER: Exercise h-FABP plasma concentration in healthy subjects

Author(s): Łukasz A. Małek | Marcin Grabowski | Monika Szpotańska | Mateusz Śpiewak | Renata Główczyńska | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona