Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Guoqiang Li"

ADD TO MY LIST
 
Effect of Tensile Strain on Thermal Conductivity in Monolayer Graphene Nanoribbons: A Molecular Dynamics Study

Author(s): Jianwei Zhang | Xiaodong He | Lin Yang | Guoqiang Wu | Jianjun Sha | Chengyu Hou | Cunlu Yin | Acheng Pan | Zhongzhou Li | Yubai Liu
Adaptive Control of Rotor-bearing System with Coupling Faults of Pedestal Looseness and Rub-impact

Author(s): JIA Limin | YAO Dechen | LI Xiaofeng | QIN Yong | CAI Guoqiang
Optimization of an Intelligent Controller for Parallel Autonomous Parking

Author(s): Guoqiang Zheng | Zhao Liang | Jishun Li
Adaptive Control of Rotor-bearing System with Coupling Faults of Pedestal Looseness and Rub-impact

Author(s): JIA Limin | YAO Dechen | LI Xiaofeng | QIN Yong | CAI Guoqiang
An Energy Supply System for Wireless Sensor Network Nodes

Author(s): Guoqiang Zheng | Liwei Zhang | Jishun Li
Design Research of an Adaptive-Fuzzy-Neural Controller

Author(s): Peifeng Niu | Guoqiang Li | Mizhe Zhang
Comparative analysis of methods for detecting interacting loci

Author(s): Chen Li | Yu Guoqiang | Langefeld Carl | Miller David | Guy Richard | Raghuram Jayaram | Yuan Xiguo | Herrington David | Wang Yue
A new fluorescent chemosensor for fluoride anion based on a pyrrole–isoxazole derivative

Author(s): Zhipei Yang | Kai Zhang | Fangbin Gong | Shayu Li | Jun Chen | Jin Shi Ma | Lyubov N. Sobenina | Albina I. Mikhaleva | Guoqiang Yang | Boris A. Trofimov
Design and FPGA Implementation of Secure Key Management

Author(s): Xiaoxun Li | Zhiqiang Gao | Guoqiang Bai
[2,6-Bis(diphenylphosphinooxy)phenyl]bis(trimethylphosphine)cobalt(I)

Author(s): Zhe Lian | Guoqiang Xu | Xiaoyan Li
Alkaline Extraction Method of Cottonseed Protein Isolate

Author(s): Buning Zhang | Yingde Cui | Guoqiang Yin | Xinming Li | Xiaoxia Zhou
Hepatitis B virus inhibition in mice by lentiviral vector mediated short hairpin RNA

Author(s): Deng Lei | Li Guoqiang | Xi Lisen | Yin Aihong | Gao Yun | You Wei | Wang Xuehao | Sun Beicheng
Reduced expression of N-Myc downstream-regulated gene 2 in human thyroid cancer

Author(s): Zhao Huadong | Zhang Jian | Lu Jianguo | He Xianli | Chen Changsheng | Li Xiaojun | Gong Li | Bao Guoqiang | Fu Qiang | Chen Suning | Lin Wei | Shi Hai | Ma Jianjun | Liu Xinping | Ma Qingjiu | Yao Libo

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions