Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hong Shi"

ADD TO MY LIST
 
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Effectiveness of Interstitial Laser Acupuncture Depends upon Dosage: Experimental Results from Electrocardiographic and Electrocorticographic Recordings

Author(s): Wei He | Gerhard Litscher | Xiang-Hong Jing | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ingrid Gaischek | Yang-Shuai Su | Daniela Litscher | Zhao-Kun Yang | Juan-Juan Xin | Ling Hu
Fault Detection Filter Design for Stochastic Systems with Mixed Time-Delays and Parameter Uncertainties

Author(s): Liyuan Hou | Shouming Zhong | Hong Zhu | Yong Zeng | Lin Shi
A Small Ku-Band Polarization Tracking Active Phased Array for Mobile Satellite Communications

Author(s): Wei Shi | Zuping Qian | Jun Zhou | Xinbo Qu | Yang Xiang | Liu Hong
An Extensive Replication Study on Three New Susceptibility Loci of Primary Angle Closure Glaucoma in Han Chinese: Jiangsu Eye Study

Author(s): Haihong Shi | Rongrong Zhu | Nan Hu | Jian Shi | Junfang Zhang | Linjuan Jiang | Hong Jiang | Huaijin Guan
Bioactive form of resveratrol in glioblastoma cells and its safety for normal brain cells

Author(s): Xiao-Hong Shu | Hong Li | Xiao-Xin Sun | Zheng Sun | Li-Li Wang | Xue Song | Shun Shi | Mo-Li Wu | Xiao-Yan Chen | Qing-You Kong | Liu Jia
Deqi Sensations of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Auricular Points

Author(s): Xiaoling Wang | Jiliang Fang | Qing Zhao | Yangyang Fan | Jun Liu | Yang Hong | Honghong Wang | Yunyao Ma | Chunhua Xu | Shan Shi | Jian Kong | Peijing Rong
“Intensity-Response” Effects of Electroacupuncture on Gastric Motility and Its Underlying Peripheral Neural Mechanism

Author(s): Yang-Shuai Su | Wei He | Chi Wang | Hong Shi | Yu-Feng Zhao | Juan-Juan Xin | Xiao-Yu Wang | Hong-Yan Shang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Bing Zhu
Barriers to Acceptance of Provider-Initiated Testing and Counseling among Men Who Have Sex with Men in Shenyang, China: A Cross-Sectional Study

Author(s): Qinghai Hu | Junjie Xu | Zhenxing Chu | Jing Zhang | Ke Yun | Feng Shi | Yongjun Jiang | Wenqing Geng | Hong Shang
Integrative TCM Conservative Therapy for Low Back Pain due to Lumbar Disc Herniation: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Wei An Yuan | Shi Rong Huang | Kai Guo | Wu Quan Sun | Xiao Bing Xi | Ming Cai Zhang | Ling Jun Kong | Hua Lu | Hong Sheng Zhan | Ying Wu Cheng
Long-term Survival of A Patient with Advanced Non-small Cell Lung Cancer 
on Bevacizumab Therapy: Case Report and Review of the Literature

Author(s): Wei WU | Junfang TANG | Yuhua WU | Yunzhong ZHU | Liyan XU | Heling SHI | Qiyi MENG | Zan LIU | Lili GUO | Hong TAO | Mingzhi LI | Zhe LIU
Hypothalamus-Related Resting Brain Network Underlying Short-Term Acupuncture Treatment in Primary Hypertension

Author(s): Hongyan Chen | Jianping Dai | Xiaozhe Zhang | Kai Wang | Shuhua Huang | Qingtian Cao | Hong Wang | Yuhong Liang | Chuanying Shi | Mengyuan Li | Tingting Ha | Lin Ai | Shaowu Li | Jun Ma | Wenjuan Wei | Youbo You | Zhenyu Liu | Jie Tian | Lijun Bai
Tribochemical Performance of Cell-treated Nickel Matrix

Author(s): Bing Shi | Thomas B. Kuhn | Hong Liang | Lawrence K. Duffy
Surface Properties of Cell-treated Polyethylene Terephthalate

Author(s): Bing Shi | Hong Liang | Thomas B. Kuhn | Lawrence K. Duffy
Surgical and perioperative management techniques for simultaneous pancreas-kidney transplantation with insulin systemic circulation reflux and enteric drainage

Author(s): Ming CAI | Qiang WANG | Liang XU | Zhou-li LI | Xin HONG | Ye-yong QIAN | Hong-wei BAI | Bing-yi SHI
Changes in PD-1 and effect thereof on prognosis of patient after argon-helium cryoablation for hepatitis B related-hepatocellular carcinoma

Author(s): Lin ZHOU | Zhen ZENG | Feng SHI | Min-na ZHANG | Yan CHEN | Xiu-juan CHANG | Yin-ying LU | Wen-lin BAI | Jian-hui QU | Chun-ping WANG | Hong WANG | Min LOU | Fu-sheng WANG | Ji-yun LV | Yong-ping YANG
Significance of oxidative stress changes in type 2 diabetic patients after gastric bypass

Author(s): Li SHI | Li-jun TANG | Tao CHEN | Jian-feng CUI | Hong ZOU | Fu-zhou TIAN
Influence of intraoperative magnetic resonance imaging used in neurosurgery on anesthesia

Author(s): Mao-wei GONG | Wen-zhu SHI | Li SUN | Wei-dong MI | Hong ZHANG | Xiao-lei CHEN | Bai-nan XU
Clinical experience in treatment of five H1N1 flu patients with respiratory failure with high-frequency oscillatory mechanical ventilation

Author(s): Zhi-gang ZHANG | Bin SHI | Bin LI | Li-ping LIU | Hong GUO | Chao YIN | Qi-liang HOU
Distribution of pathogenic bacteria in 34 critical influenza A(H1N1) patients complicating bacteria infection

Author(s): Li-ping LIU | Bin SHI | Bin LI | Hong GUO | Chao YIN | Bin ZHANG
A Scalable and Privacy-Aware Location-Sensing Model for Ephemeral Social Network Service

Author(s): Yongqiang Lyu | Dezhi Hong | Ying Wang | Yinghong Hou | Zhengwen Yang | Yu Chen | Yuanchun Shi | Alvin Chin
Functional characterization of an arrestin gene on insecticide resistance of Culex pipiens pallens

Author(s): Sun Yan | Zou Ping | Yu Xin-You | Chen Chen | Yu Jing | Shi Lin-Na | Hong Shan-Chao | Zhou Dan | Chang Xue-Lian | Wang Wei-Jie | Shen Bo | Zhang Dong-Hui | Ma Lei | Zhu Chang-Liang
Investigation of reproducibility of differentially expressed genes in DNA microarrays through statistical simulation

Author(s): Fan Xiaohui | Shi Leming | Fang Hong | Harris Stephen | Perkins Roger | Tong Weida
Pitfall of genome-wide association studies: Sources of inconsistency in genotypes and their effects

Author(s): Huixiao Hong | Lei Xu | Zhenqiang Su | Jie Liu | Weigong Ge | Jie Shen | Hong Fang | Roger Perkins | Leming Shi | Weida Tong
Auricular Acupuncture and Vagal Regulation

Author(s): Wei He | Xiaoyu Wang | Hong Shi | Hongyan Shang | Liang Li | Xianghong Jing | Bing Zhu
Chinese Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Primary Lung Cancer 
(2011 Version)

Author(s): Xiuyi ZHI | Yilong WU | Shenglin MA | Tianyou WANG | Changli WANG | Jie WANG | Yuankai SHI | You LU | Lunxu LIU | Deruo LIU | Donghong CHEN | Yue YANG | Xiang DU | Hong BU | Qinghua ZHOU | Gening JANG | Baohui HAN | Gang CHENG | Ying CHENG | Shunchang JIAO
Computation of Isobaric Vapor-Liquid Equilibrium Data for Binary and Ternary Mixtures of Methanol, Water, and Ethanoic Acid from , , , and Measurements

Author(s): Daming Gao | Hui Zhang | Peter Lücking | Hong Sun | Jingyu Si | Dechun Zhu | Hong Chen | Jianjun Shi
Are Primo Vessels (PVs) on the Surface of Gastrointestine Involved in Regulation of Gastric Motility Induced by Stimulating Acupoints ST36 or CV12?

Author(s): Xiaoyu Wang | Hong Shi | Hongyan Shang | Yangshuai Su | Juanjuan Xin | Wei He | Xianghong Jing | Bing Zhu
Double contrast-enhanced two-dimensional and three-dimensional ultrasonography for evaluation of gastric lesions

Author(s): Hong Shi | Xiu-Hua Yu | Xin-Zhang Guo | Yuan Guo | Hong Zhang | Bin Qian | Zhang-Rui Wei | Li Li | Xian-Chen Wang | Zi-Xiang Kong
Different Duration of Cold Stress Enhances Pro-Inflammatory Cytokines Profile and Alterations of Th1 and Th2 Type Cytokines Secretion in Serum of Wistar Rats

Author(s): Jing Ru Guo | Shi Ze Li | Hong Gang Fang | Xu Zhang | Jian Fa Wang | Shuang Guo | Hong JI | Lin Zang | Li Guo | Li Zhen | Huan Min Yang
Double Allogenic Mesenchymal Stem Cells Transplantations Could Not Enhance Therapeutic Effect Compared with Single Transplantation in Systemic Lupus Erythematosus

Author(s): Dandan Wang | Kentaro Akiyama | Huayong Zhang | Takayoshi Yamaza | Xia Li | Xuebing Feng | Hong Wang | Bingzhu Hua | Bujun Liu | Huji Xu | Wanjun Chen | Songtao Shi | Lingyun Sun
Shengjie Tongyu Granule Inhibits Vascular Remodeling in ApoE-Gene-Knockout Mice

Author(s): Min Chen | Wenli Cheng | Zaixiang Shi | Nishihara Tatsukazu | Tongliang Zhou | Hong Li | Jian Guo
Effect of interferon-γ and tumor necrosis factor-α on hepatitis B virus following lamivudine treatment

Author(s): Hong Shi | Lu Lu | Ning-Ping Zhang | Shun-Cai Zhang | Xi-Zhong Shen
Impact of lymphatic and/or blood vessel invasion in stage II gastric cancer

Author(s): Chun-Yan Du | Jing-Gui Chen | Ye Zhou | Guang-Fa Zhao | Hong Fu | Xue-Ke Zhou | Ying-Qiang Shi
5-Nitro-1-benzofuran-2(3H)-one

Author(s): Xin-Yi Han | Ya-Bin Shi | Hong Shen | Shu-Yuan Bai | Hai-Bo Wang
Coexistence and Competition between Tomicus yunnanensis and T. minor (Coleoptera: Scolytinae) in Yunnan Pine

Author(s): Rong Chun Lu | Hong Bin Wang | Zhen Zhang | John A. Byers | You Ju Jin | Hai Feng Wen | Wen Jian Shi
Attraction of Tomicus yunnanensis (Coleoptera: Scolytidae) to Yunnan Pine Logs with and without Periderm or Phloem: An Effective Monitoring Bait

Author(s): Rong Chun Lu | Hong Bin Wang | Zhen Zhang | John A. Byers | You Ju Jin | Hai Feng Wen | Wen Jian Shi
A Macaca mulatta model of fulminant hepatic failure

Author(s): Ping Zhou | Jie Xia | Gang Guo | Zi-Xing Huang | Qiang Lu | Li Li | Hong-Xia Li | Yu-Jun Shi | Hong Bu
1,3-Dimethyl-5-(3-methylphenoxy)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

Author(s): Hong Dai | Hai-Jun Zhang | Lei Shi | Hai-Qin Sun | Yu-Jun Shi
1-Methyl-3-trifluoromethyl-5-[(3-chlorophenyl)sulfanyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde O-(4-chlorobenzoyl)oxime

Author(s): Hong Dai | Hai-Jun Zhang | Lei Shi | Kun-Peng Luo | Yu-Jun Shi
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde O-[(2-chloropyridin-5-yl)methyl]oxime

Author(s): Hong Dai | Peng-Fei Zhu | Yu-Jun Zhu | Jian-Xin Fang | Yu-Jun Shi
Purification of a Lectin from Arisaema erubescens (Wall.) Schott and Its Pro-Inflammatory Effects

Author(s): Xian Qiong Liu | Hao Wu | Hong Li Yu | Teng Fei Zhao | Yao Zong Pan | Run Jun Shi
Chaotic Attractor Generation via Space Function Controls

Author(s): Hong Shi | Guangming Xie | Desheng Liu
Particle Swarm Optimization for Automatic Parameters Determination of Pulse Coupled Neural Network

Author(s): Xinzheng Xu | Shifei Ding | Zhongzhi Shi | Hong Zhu | Zuopeng Zhao
Differential gene expression in Schistosoma japonicum schistosomula from Wistar rats and BALB/c mice

Author(s): Peng Jinbiao | Han Hongxiao | Gobert Geoffrey | Hong Yang | Jiang Weibin | Wang Xinzhi | Fu Zhiqiang | Liu Jinming | Shi Yaojun | Lin Jiaojiao
Observations on Copy Number Variations in a Kidney-yang Deficiency Syndrome Family

Author(s): Wei Wei Liu | Yong Xiang Gao | Li Ping Zhou | Azure Duan | Ling Ling Tan | Wan Zhen Li | Min Yan | Hong Ya Yang | Shi Lin Yan | Mi Qu Wang | Wei Jun Ding
Seroprevalence and Risk Factors for Hepatitis B Infection in an Adult Population in Northeast China

Author(s): Hong Zhang, Qingmei Li, Jie Sun, Chunyan Wang, Qing Gu, Xiangwei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiaodong Shi, Siqi Zhang, Wanyu Li, Yanfang Jiang, Junyan Feng, Shumei He, Junqi Niu
Effect of household and village characteristics on financial catastrophe and impoverishment due to health care spending in Western and Central Rural China: A multilevel analysis

Author(s): Shi Wuxiang | Chongsuvivatwong Virasakdi | Geater Alan | Zhang Hong | Zhang Junhua | Brombal Daniele | Santonastaso Maria | Cortassa Giorgio
Changes of dendritic cells and fractalkine in type 2 diabetic patients with unstable angina pectoris: a preliminary report

Author(s): Yao Kang | Lu Hao | Huang Rongchong | Zhang Shuning | Hong Xiaowu | Shi Hongyu | Sun Aijun | Qian Juying | Zou Yunzeng | Ge Junbo
Prevalence and Etiology of Abnormal Liver Tests in an Adult Population in Jilin, China

Author(s): Hong Zhang, Shu Mei He, Jie Sun, ChunYan Wang, Yan Fang Jiang, Qing Gu, Xiang Wei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiao Dong Shi, Si Qi Zhang, Wan Yu Li, Jun Qi Niu
2-(1-Ethyl-5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-isopropyl-2-oxoacetamide

Author(s): Xiao-Wei Tang | Tie-Liang Zhu | Hong Chen | Dan-Li Tian | Shao-Yu Shi
Seminal vesicle metastasis after partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma

Author(s): Gong Li | Zheng Minwen | Li Yanhong | Zhang Wendong | Bu Wangjun | Shi Lifang | Zhang Wei | Yan Hong
Specific, simple and rapid detection of porcine circovirus type 2 using the loop-mediated isothermal amplification method

Author(s): Zhao Kai | Shi Wei | Han Fangting | Xu Yan | Zhu Lianlong | Zou Yong | Wu Xiao | Zhu Hong | Tan Furong | Tao Shiru | Tang Xueming
Differential expression of Bcl-2 and Bax during gastric ischemia-reperfusion of rats

Author(s): Wei-Li Qiao, Guang-Ming Wang, Yue Shi, Jin-Xia Wu, You-Jian Qi, Jian-Fu Zhang, Hong Sun, Chang-Dong Yan
Transcriptional Factor NF-κB as a Target for Therapy in Parkinson's Disease

Author(s): Patrick M. Flood | Li Qian | Lynda J. Peterson | Feng Zhang | Jing-Shan Shi | Hui-Ming Gao | Jau-Shyong Hong
Cooperative Exploration by Multi-robots without Global Localization

Author(s): Shi Chao-xia | Hong Bing-rong | Wang Yan-qing
Cooperative Exploration by Multi-robots without Global Localization

Author(s): Shi Chao-xia | Hong Bing-rong | Wang Yan-qing
Neoadjuvant chemoradiotherapy for resectable esophageal carcinoma: A meta-analysis

Author(s): Hai-Lin Jin, Hong Zhu, Ting-Sheng Ling, Hong-Jie Zhang, Rui-Hua Shi
High-Sensitivity C-Reactive Protein: An Independent Risk Factor for Left Ventricular Hypertrophy in Patients with Lupus Nephritis

Author(s): Beili Shi | Zhaohui Ni | Hong Cai | Minfang Zhang | Shan Mou | Qin Wang | Liou Cao | Zanzhe Yu | Yucheng Yan | Jiaqi Qian
N-Cyclohexyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetamide

Author(s): Jing Liu | Yong-Feng Liu | Shi Zhang | Ying Gao | Hong Chen
The EDKB: an established knowledge base for endocrine disrupting chemicals

Author(s): Ding Don | Xu Lei | Fang Hong | Hong Huixiao | Perkins Roger | Harris Steve | Bearden Edward | Shi Leming | Tong Weida
Evaluation of gene expression data generated from expired Affymetrix GeneChip® microarrays using MAQC reference RNA samples

Author(s): Wen Zhining | Wang Charles | Shi Quan | Huang Ying | Su Zhenqiang | Hong Huixiao | Tong Weida | Shi Leming
An Improved Method for Multi-Target Tracking

Author(s): Zhou Tong | Hong Bing-Rong | Shi Chao-Xia | Piao Song-Hao
Characterization of Human Homeodomain-interacting Protein Kinase 4 (HIPK4) as a Unique Member of the HIPK Family

Author(s): Qin He | Jingxue Shi | Hong Sun | Jie An | Ying Huang | M. Saeed Sheikh
Study on the Route Optimization of Military Logistics Distribution in Wartime Based on the Ant Colony Algorithm

Author(s): Hongtao Shi | Yucai Dong | Lianghai Yi | Dongyun Zheng | Hong Ju | Erchang Ma | Weidong Li
Vitamin A depletion alters sensitivity of motor behavior to MK-801 in C57BL/6J mice

Author(s): Zhang Ming | Ji Baohu | Zou Hong | Shi Junwei | Zhang Zhao | Li Xingwang | Zhu Hui | Feng Guoyin | Jin Meilei | Yu Lei | He Lin | Wan Chunling
Detection of HPV DNA in esophageal cancer specimens from different regions and ethnic groups: a descriptive study

Author(s): Wang Xueqian | Tian Xiuyun | Liu Fangfang | Zhao Yiqiang | Sun Min | Chen Dafang | Lu Changdong | Wang Zhong | Shi Xiaotian | Zhang Qingying | Zhang Donghong | Shen Zhongying | Li Feng | Harris Curtis | Cai Hong | Ke Yang
The ADH1B Arg47His polymorphism in East Asian populations and expansion of rice domestication in history

Author(s): Peng Yi | Shi Hong | Qi Xue-bin | Xiao Chun-jie | Zhong Hua | Ma Run-lin | Su Bing
A Retrospective Study of Erlotinib in the Treatment of 70 Patients with Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Yuhua WU | Hong TAO | Junfang TANG | Xinyong ZHANG | Yunzhong ZHU | Zhe LIU | Heling SHI | Qiyi MENG | Wei WU | Zan LIU | Lili GUO | Mingzhi LI | Liyan XU
The Microbial Community and Water Purification Monitoring in Sewage Treatment Pools of a Medical Plant

Author(s): SHI Xin-lu | CHEN Hong | HAN Hong-lei | BAI Xin | ZHAO Qi-zheng | HUANG Xiao-na
2,9-Bis(4-pyridylmethoxy)-1,10-phenanthroline

Author(s): Shi Guo Zhang | Long Miao Xie | Hong Li
Sulindac Sulfide Differentially Induces Apoptosis in Smac-Proficient and -Deficient Human Colon Cancer Cells

Author(s): Jingxue Shi | Qin He | Jie An | Hong Sun | Ying Huang | M. Saeed Sheikh
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil