Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hong-Tao Xu"

ADD TO MY LIST
 
Arylsulfonylamino-Benzanilides as Inhibitors of the Apical Sodium-Dependent Bile Salt Transporter (SLC10A2)

Author(s): Hong-Tao Liu | Hong-Wei He | Xiao-Guang Bai | Ju-Xian Wang | Chang-Liang Xu | Shi-Ying Cai | Rong-Guang Shao | Yu-Cheng Wang
Expression of p130cas, E-cadherin and β-catenin and their correlation with clinicopathological parameters in non-small cell lung cancer: p130cas over-expression predicts poor prognosis

Author(s): Yuan Miao | Ai-Lin Li | Liang Wang | Chui-Feng Fan | Xiu-Peng Zhang | Hong-Tao Xu | Yang Han | Yang Liu | Enhua Wang
Connexin 43 recruits E-cadherin expression and inhibits the malignant behaviour of lung cancer cells.

Author(s): Hong-Tao Xu | Qing-Chang Li | Yong-Xing Zhang | Yue Zhao | Yang Liu | Zhi-Qiang Yang | En-Hua Wang
The prevalence of canine Leishmania infantum infection in Sichuan Province, southwestern China detected by real time PCR

Author(s): Shang Li-min | Peng Wei-ping | Jin Hong-tao | Xu Ding | Zhong Ni-na | Wang Wen-long | Wu You-xi | Liu Quan
A multiple marker analysis of apoptosis-associated protein expression in non-small cell lung cancer in a Chinese population

Author(s): Chui-Feng Fan | Hong-Tao Xu | Xu-Yong Lin | Juan-Han Yu | En-Hua Wang
Comparative biochemical analysis of recombinant reverse transcriptase enzymes of HIV-1 subtype B and subtype C

Author(s): Xu Hong-Tao | Quan Yudong | Asahchop Eugene | Oliveira Maureen | Moisi Daniella | Wainberg Mark
1, 25-dihydroxyvitamin D3 decreases adriamycin-induced podocyte apoptosis and loss

Author(s): Min-shu Zou, Jian Yu, Guo-ming Nie, Wei-sun He, Li-man Luo, Hong-tao Xu
Axin downregulates TCF-4 transcription via β-catenin, but not p53, and inhibits the proliferation and invasion of lung cancer cells

Author(s): Yang Lian-He | Xu Hong-Tao | Han Yang | Li Qing-Chang | Liu Yang | Zhao Yue | Yang Zhi-Qiang | Dong Qian-Ze | Miao Yuan | Dai Shun-Dong | Wang En-Hua
Effects of the K65R and K65R/M184V reverse transcriptase mutations in subtype C HIV on enzyme function and drug resistance

Author(s): Xu Hong-Tao | Martinez-Cajas Jorge | Ntemgwa Michel | Coutsinos Dimitrios | Frankel Fernando | Brenner Bluma | Wainberg Mark
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?