Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hongyu Zhang"

ADD TO MY LIST
 
BMP signaling in mesenchymal stem cell differentiation and bone formation

Author(s): Maureen Beederman | Joseph D. Lamplot | Guoxin Nan | Jinhua Wang | Xing Liu | Liangjun Yin | Ruidong Li | Wei Shui | Hongyu Zhang | Stephanie H. Kim | Wenwen Zhang | Jiye Zhang | Yuhan Kong | Sahitya Denduluri | Mary Rose Rogers | Abdullah Pratt | Rex C. Haydon | Hue H. Luu | Jovito Angeles | Lewis L. Shi | Tong-Chuan He
Identification and Expression Profile Analysis of Odorant Binding Proteins in the Oriental Fruit Fly Bactrocera dorsalis

Author(s): Weiwei Zheng | Wei Peng | Chipan Zhu | Qun Zhang | Giuseppe Saccone | Hongyu Zhang
Felicitous Labellings of Some Network Models

Author(s): Jiajuan Zhang | Bing Yao | Zhiqian Wang | Hongyu Wang | Chao Yang | Sihua Yang
Direct interaction between GluR2 and GAPDH regulates AMPAR-mediated excitotoxicity

Author(s): Wang Min | Li Shupeng | Zhang Hongyu | Pei Lin | Zou Shengwei | Lee Frank J S | Wang Yu | Liu Fang
Large-scale risk prediction applied to Genetic Analysis Workshop 17 mini-exome sequence data

Author(s): Li Gengxin | Ferguson John | Zheng Wei | Lee Joon | Zhang Xianghua | Li Lun | Kang Jia | Yan Xiting | Zhao Hongyu
Collapsing-based and kernel-based single-gene analyses applied to Genetic Analysis Workshop 17 mini-exome data

Author(s): Li Lun | Zheng Wei | Lee Joon | Zhang Xianghua | Ferguson John | Yan Xiting | Zhao Hongyu
Class IIa Bacteriocins: Diversity and New Developments

Author(s): Yanhua Cui | Chao Zhang | Yunfeng Wang | John Shi | Lanwei Zhang | Zhongqing Ding | Xiaojun Qu | Hongyu Cui
Magnetic Carbon Nanotubes for Protein Separation

Author(s): Xiuhui Diao | Hongyu Chen | Guoliang Zhang | Fengbao Zhang | Xiaobin Fan
Kiamycin, a Unique Cytotoxic Angucyclinone Derivative from a Marine Streptomyces sp.

Author(s): Zeping Xie | Bing Liu | Hongpeng Wang | Shengxiang Yang | Hongyu Zhang | Yipeng Wang | Naiyun Ji | Song Qin | Hartmut Laatsch
The pharmacokinetics and bioavailability of rabeprazole following single intravenous infusion and oral administration in healthy Chinese volunteers

Author(s): Yongqing Wang | Hongwen Zhang | Ling Meng | Nana Tang | Hongyu Yuan | Ning Ou | Haibo Zhang | Dewang Wang | Xiyong Zhang | Ruihua Shi
1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene

Author(s): Ping Li | Hai Wang | XiMan Zhang | HongYu Chen
A New Anthracene Derivative from Marine Streptomyces sp. W007 Exhibiting Highly and Selectively Cytotoxic Activities

Author(s): Hongyu Zhang | Hongpeng Wang | Hongli Cui | Zonggang Li | Zeping Xie | Yang Pu | Fuchao Li | Song Qin
New Generation of Software Metrics

Author(s): Giulio Concas | Giovanni Cantone | Ewan Tempero | Hongyu Zhang
Rapamycin-loaded nanoparticles for inhibition of neointimal hyperplasia in experimental vein grafts

Author(s): Zou Junjie | Zhang Xiwei | Yang Hongyu | Zhu Yi | Ma Hao | Wang Shui
Changes of dendritic cells and fractalkine in type 2 diabetic patients with unstable angina pectoris: a preliminary report

Author(s): Yao Kang | Lu Hao | Huang Rongchong | Zhang Shuning | Hong Xiaowu | Shi Hongyu | Sun Aijun | Qian Juying | Zou Yunzeng | Ge Junbo
BN Nanoparticles/Si3N4 Wave-Transparent Composites with High Strength and Low Dielectric Constant

Author(s): Dongliang Zhao | Yujun Zhang | Hongyu Gong | Baoxin Zhu | Xiaoyu Zhang
Evaluation of putative reference genes for gene expression normalization in soybean by quantitative real-time RT-PCR

Author(s): Hu Ruibo | Fan Chengming | Li Hongyu | Zhang Qingzhu | Fu Yong-Fu
A biphasic pattern of gene expression during mouse retina development

Author(s): Zhang Samuel | Xu Xuming | Liu Mu-Gen | Zhao Hongyu | Soares Marcelo | Barnstable Colin | Fu Xin-Yuan
Comprehensive in silico functional specification of mouse retina transcripts

Author(s): Zhang Samuel | Xu Xuming | Li Jinming | Liu Mu-Gen | Zhao Hongyu | Soares M Bento | Barnstable Colin | Fu Xin-Yuan
Methylation profiling of twenty promoter-CpG islands of genes which may contribute to hepatocellular carcinogenesis

Author(s): Yu Jian | Ni Min | Xu Jian | Zhang Hongyu | Gao Baomei | Gu Jianren | Chen Jianguo | Zhang Lisheng | Wu Mengchao | Zhen Sushen | Zhu Jingde
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona