Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hou Jun"

ADD TO MY LIST
 
Open Waveguide Based on Low Frequency Spoof Surface Plasmon Polaritons

Author(s): Jin Jei Wu | Hung Erh Lin | Tzong-Jer Yang | Yao-Huang Kao | Her-Lih Chiueh | Da Jun Hou
Fuzzy Clustering Based 41 Universities Innovation Capability Evaluation of Jiangsu Province

Author(s): Hou Jun | Ding Lingling | Li Qianmu | Liu Kui | Qi Yong
A case of lipid metabolic myopathy: very-long-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency

Author(s): HOU Miao-miao | LUAN Xing-hua | HUANG Xiao-jun | LIU Jun | LIU Jian-rong | CHEN Sheng-di
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Genome-wide DNA methylation profiling of non-small cell lung carcinomas

Author(s): Carvalho Rejane | Haberle Vanja | Hou Jun | van Gent Teus | Thongjuea Supat | van IJcken Wilfred | Kockx Christel | Brouwer Rutger | Rijkers Erikjan | Sieuwerts Anieta | Foekens John | van Vroonhoven Mirjam | Aerts Joachim | Grosveld Frank | Lenhard Boris | Philipsen Sjaak
Restoration of T cell tolerance in primary ITP

Author(s): Liu Xin-guang | Peng Jun | Hou Ming
Glomus tumor in the stomach: Computed tomography and endoscopic ultrasound findings

Author(s): Min Tang | Jun Hou | Dong Wu | Xin-Ye Han | Meng-Su Zeng | Xiu-Zhong Yao
Influence of MSA on Cell Growth and Spontaneousn Metastasis of L9981-Luc Lung Cancer Transplanted Model in Nude Mice by Bioluminescence Imaging

Author(s): Yuanrong REN | Yuli WANG | Hongyu LIU | Huiqin YAN | Jun CHEN | Mei HOU | Weimin LI | Yaguang FAN | Qinghua ZHOU
Detection of Ricin Intoxication in Mice Using Serum Peptide Profiling by MALDI-TOF/MS

Author(s): Siyan Zhao | Wen-Sen Liu | Meng Wang | Jiping Li | Yucheng Sun | Nan Li | Feng Hou | Jia-Yu Wan | Zhongyi Li | Jun Qian | Linna Liu
The Dabie Extensional Tectonic System: Structural Framework

Author(s): Quanlin Hou | Hongyuan Zhang | Qing Liu | Jun Li | Yudong Wu
The Mesozoic Tectonic Dynamics and Chronology in the Eastern North China Block

Author(s): Quanlin Hou | Qing Liu | Hongyuan Zhang | Xiaohui Zhang | Jun Li
The Anti-brain Ageing Effects of Krill Phosphatidylserine in SAMP10 Mice

Author(s): Jun Wang | Hongtao Lei | Pengtao Li | Li Han | Jincai Hou | Yangyang Yan | Haiping Zhao | Tomoko Tsuji
Robust Blind Beamforming Technique Based on Third-Order Cumulants

Author(s): Rongbo Wang | Chaohuan Hou | Jun Yang
A Renewable and Ultrasensitive Electrochemiluminescence Immunosenor Based on Magnetic RuL@SiO2-Au~RuL-Ab2 Sandwich-Type Nano-Immunocomplexes

Author(s): Ning Gan | Jianguo Hou | Futao Hu | Yuting Cao | Tianhua Li | Zhiyong Guo | Jun Wang
(Z)-N-{3-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyanamide

Author(s): Jin-Sheng Gao | Jun Qiao | Ying-Hui Yu | Guang-Feng Hou
Imatinib mesylate neoadjuvant treatment for rectal malignant gastrointestinal stromal tumor

Author(s): Ying-Yong Hou, Yang Zhou, Shao-Hua Lu, Wei-Dong Qi, Cheng Xu, Jun Hou, Yun-Shan Tan
Pegylated interferon α-2b up-regulates specific CD8+ T cells in patients with chronic hepatitis B

Author(s): Ji Chen, Yan Wang, Xue-Jie Wu, Jun Li, Feng-Qin Hou, Gui-Qiang Wang.
2,5-Bis(4-methylphenyl)-4-oxopentanoic acid

Author(s): Jun Wang | Xiaomei Zhuang | Yong Hou
catena-Poly[[(1,10-phenanthroline)copper(II)]-μ-oxalato]

Author(s): Jun Wang | Yong Hou | Zhi-li Fang
Methyl 4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoate

Author(s): Yan-Jun Hou | Wen-Yi Chu | Jun Sui | Zhi-Zhong Sun
Ethyl N-[3-(N,N-dimethylcarbamoyl)pyridin-2-ylsulfonyl]carbamate

Author(s): Yan-Jun Hou | Wen-Yi Chu | Jun Sui | Zhi-Zhong Sun
Bis[N,N-bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamato-κ2S,S′]copper(II)

Author(s): Lan-Feng Hou | Yun Zhong | Yan Mei | Jun Fan
A homoharringtonine-based induction regimen for the treatment of elderly patients with acute myeloid leukemia: a single center experience from China

Author(s): Wang Jianmin | Lü Shuqing | Yang Jianmin | Song Xianmin | Chen Li | Huang Chongmei | Hou Jun | Zhang Weiping
Discovery and identification of potential biomarkers of pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia

Author(s): Shi Linan | Zhang Jun | Wu Peng | Feng Kai | Li Jing | Xie Zhensheng | Xue Peng | Cai Tanxi | Cui Ziyou | Chen Xiulan | Hou Junjie | Zhang Jianzhong | Yang Fuquan
1,3-Di-4-pyridylpropane–4,4′-oxydibenzoic acid (1/1)

Author(s): Wen-Wen Dong | Dong-Sheng Li | Jun Zhao | Long Tang | Xiang-Yang Hou
3,3′-Diazenediyldiphthalic acid dihydrate

Author(s): Bin Yang | Jun Wang | Yang Hou | Bao-zhong Zhao | Qiang Fu
μ-4,4′-Diazenediyldiphthalato-κ2O2:O2′-bis[pentaaquamanganese(II)] tetrahydrate

Author(s): Jian-Wei Bai | Jun Wang | Yang Hou | Bao-Zhong Zhao | Qiang Fu
Region- or state-related differences in expression and activation of extracellular signal-regulated kinases (ERKs) in naïve and pain-experiencing rats

Author(s): Guo She-Wei | Liu Ming-Gang | Long Ya-Li | Ren Li-Ying | Lu Zhuo-Min | Yu Hou-You | Hou Jun-Feng | Li Hua | Gao Cui-Ying | Cui Xiu-Yu | An Yang-Yuan | Li Junfa | Zhao Lan-Feng | Chen Jun
Stimulation of cannabinoid receptor 2 (CB2) suppresses microglial activation

Author(s): Ehrhart Jared | Obregon Demian | Mori Takashi | Hou Huayan | Sun Nan | Bai Yun | Klein Thomas | Fernandez Francisco | Tan Jun | Shytle R
Functioning styles of personality disorders and five-factor normal personality traits: a correlation study in Chinese students

Author(s): Wang Wei | Hu Lan | Mu Ling | Chen Dahong | Song Qi | Zhou Mengping | Zhang Weijuan | Hou Jun | Li Zhigang | Wang Jun | Liu Jianhui | He Chengsen

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program