Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hu LUO"

ADD TO MY LIST
 
Millimeter Wave on Chip Antenna Using Dogbone Shape Artificial Magnetic Conductor

Author(s): Guo Qing Luo | Zheng Zheng Song | Xiao Hong Zhang | Xiao Ping Hu
Human Intersectin 2 (ITSN2) binds to Eps8 protein and enhances its degradation

Author(s): Xiaofeng Ding | Zijian Yang | Fangliang Zhou | Xiang Hu | Chang Zhou | Chang Luo | Zhicheng He | Qian Liu | Hong Li | Feng Yan | Fangmei Wang | Shuanglin Xiang | Jian Zhang
Effects of titanium nanoparticles on adhesion, migration, proliferation, and differentiation of mesenchymal stem cells

Author(s): Hou Y | Cai K | Li J | Chen X | Lai M | Hu Y | Luo Z | Ding X | Xu D
Can Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) Be Used in China?

Author(s): Yixiao Fu | Xiao Hou | Qing Qin | Huaqing Meng | Peng Xie | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qinghua Luo | Yingcheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Haitang Qiu | Tian Qiu | Tao Li
Advanced Breast Angiosarcoma Completely Responding to Chemotherapy

Author(s): Zhiguo Luo | Qian Wang | Wei Peng | Jianhua Chang | Xichun Hu | Xiaonan Hong
Luminescent Properties of Y2O3:Eu3+ Nanocrystals Prepared by Molten Salt Synthesis

Author(s): Lijun Luo | Fenfen Hu | Li Xiong | Xiaofan Li | Meili Zhou | Zhengliang Wang
Broadband anomalous reflection based on gradient low-Q meta-surface

Author(s): Mingbo Pu | Po Chen | Changtao Wang | Yanqin Wang | Zeyu Zhao | Chenggang Hu | Cheng Huang | Xiangang Luo
SVD-based MEMS Dynamic Testing Technology

Author(s): Zhangfang HU | Chao JI | Yuan LUO
The Reservoir Characteristics and Formation Mechanism of Ordovician Fracture Reservoirs in Yingmai2 Area

Author(s): Wang Shunyu | Luo Hongxia | Li Guohui | Lu Xiangan | Hu Jie | Zhang Yanqiu | Li Yang
Nonviral Gene Targeting at rDNA Locus of Human Mesenchymal Stem Cells

Author(s): Youjin Hu | Xionghao Liu | Panpan Long | Di Xiao | Jintao Cun | Zhuo Li | Jinfeng Xue | Yong Wu | Sha Luo | Lingqian Wu | Desheng Liang
Determination of the Nucleation Region Location of Si Nano-Crystal Grains Prepared by Pulsed Laser Ablation through Changing Position of Substrates

Author(s): Zechao Deng | Qingshan Luo | Ziqiang Hu | Xiaolong Zhang | Xuecheng Ding | Lizhi Chu | Yinglong Wang
Study of family environmental factor on only-children’s personality

Author(s): Yi-Xiao Fu | Xiao Hou | Lu Jia | Tian Qiu | Qing Qin | Hua-Qing Meng | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qing-Hua Luo | Ying-Cheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Hait-Ang Qiu | Peng Xie | Tao Li
Effects of 900 MHz electromagnetic radiation on ultrastructure of rats’ hippocampal neural stem cells in vitro

Author(s): Hai-shui LUO | Wei-hua CHU | Zi-bing WAN | Sheng-li HU | Rong HU | Nan WU | Bo HU | Hua FENG | Gang ZHU
Changes of cardiac function and myocardial ultrastructure after crush injury in rabbits

Author(s): Xiao-jin LAI | Jin-chun GUO | Dan DENG | Ming-song LIAO | Yan LIANG | Jie TAO | Zhong CHENG | Ke-shu LUO | Kun LI | Chao WANG | Jie XIONG | Zong-hai HU
Analysis of secondary damage to myocardial tissues after severe crush injury in rats

Author(s): Jin-chun GUO | Xiao-jin LAI | Ming-song LIAO | Xin-rong XIAO | Yan LIANG | Jie TAO | Dan DENG | Zhong CHEN | Ke-shu LUO | Jian-zhong CHEN | Kun LI | Chao WANG | Jie XIONG | Zong-hai HU
Purpura Fulminans following Thermal Injury

Author(s): Jiongyu Hu | Xupin Jiang | Ting He | Qizhi Luo
The Role of E3 Ubiquitin Ligase Cbl Proteins in β-Elemene Reversing Multi-Drug Resistance of Human Gastric Adenocarcinoma Cells

Author(s): Ye Zhang | Xiao-Dong Mu | En-Zhe Li | Ying Luo | Na Song | Xiu-Juan Qu | Xue-Jun Hu | Yun-Peng Liu
Active microwave absorber with the dual-ability of dividable modulation in absorbing intensity and frequency

Author(s): Xiaoyu Wu | Chenggang Hu | Yanqin Wang | Mingbo Pu | Cheng Huang | Changtao Wang | Xiangang Luo
A Dibutyl Phthalate Sensor Based on a Nanofiber Polyaniline Coated Quartz Crystal Monitor

Author(s): You Wang | Pengfei Ding | Ruifen Hu | Jianming Zhang | Xingfa Ma | Zhiyuan Luo | Guang Li
Clinical analysis of 68 patients with pulmonary mycosis in China

Author(s): Luo Bai-ling | Zhang Le-meng | Hu Cheng-ping | Xiong Zeng
Development of a novel DNA sequencing method not only for hepatitis B virus genotyping but also for drug resistant mutation detection

Author(s): Wang Fanjun | Lu Lili | Yu Changshun | Lv Zhanwu | Luo Xuelian | Wan Chao | Hu Zhaohui | Zhu Qinyi | Deng Youping | Zhang Chuyu
A Sub-pixel detection algorithm of the MEMS dynamic fuzzy image

Author(s): Yuan LUO | Chao JI | Yi Zhang | Zhangfang HU
p55PIK Transcriptionally Activated by MZF1 Promotes Colorectal Cancer Cell Proliferation

Author(s): Yu Deng | Jing Wang | Guihua Wang | Yuan Jin | Xuelai Luo | Xianmin Xia | Jianping Gong | Junbo Hu
A Power Penalty Approach to a Horizontal Linear Complementarity Problem

Author(s): Xizhen Hu | Chongchao Huang | Aihua Luo | Hua Chen
Genetic Variability in Cultured Stocks of Scleropages formosus in Mainland China Revealed by Microsatellite Markers

Author(s): X.D. Mu | Y.C. Hu | X.J. Wang | H.M. Song | Y.X. Yang | J.R. Luo
The Pharmacological NF-κB Inhibitor BAY11-7082 Induces Cell Apoptosis and Inhibits the Migration of Human Uveal Melanoma Cells

Author(s): Shuiqing Hu | Qingqiong Luo | Biyun Cun | Dan Hu | Shengfang Ge | Xianqun Fan | Fuxiang Chen
Atmospheric reactive nitrogen concentrations at ten sites with contrasting land use in an arid region of central Asia

Author(s): K. H. Li | W. Song | X. J. Liu | J. L. Shen | X. S. Luo | X. Q. Sui | B. Liu | Y. K. Hu | P. Christie | C. Y. Tian
The Characterization of SaPIN2b, a Plant Trichome-Localized Proteinase Inhibitor from Solanum americanum

Author(s): Ming Luo | Ling-Wen Ding | Zhi-Juan Ge | Zhen-Yu Wang | Bo-Lun Hu | Xiao-Bei Yang | Qiao-Yang Sun | Zeng-Fu Xu
Quantification and Purification of Mangiferin from Chinese Mango (Mangifera indica L.) Cultivars and Its Protective Effect on Human Umbilical Vein Endothelial Cells under H2O2-induced Stress

Author(s): Fenglei Luo | Qiang Lv | Yuqin Zhao | Guibing Hu | Guodi Huang | Jiukai Zhang | Chongde Sun | Xian Li | Kunsong Chen
Efficacy and Toxicity of Pemetrexed or Gemcitabine Combined with Cisplatin in the Treatment of Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Xingsheng HU | Shunchang JIAO | Shucai ZHANG | Zhehai WANG | Mengzhao WANG | Cheng HUANG | Rongsheng ZHENG | Kai LI | Jie WANG | Yajie WANG | Xuenong OUYANG | Wenguang LV | Gang CHENG | Chunhong HU | Rongcheng LUO | Yan SUN
Strategies for Enhancing Vaccine-Induced CTL Antitumor Immune Responses

Author(s): Xin Yong | Yü-Feng Xiao | Gang Luo | Bin He | Mu-Han Lü | Chang-Jiang Hu | Hong Guo | Shi-Ming Yang
Quantification and Purification of Mangiferin from Chinese Mango (Mangifera indica L.) Cultivars and Its Protective Effect on Human Umbilical Vein Endothelial Cells under H2O2-induced Stress

Author(s): Fenglei Luo | Qiang Lv | Yuqin Zhao | Guibing Hu | Guodi Huang | Jiukai Zhang | Chongde Sun | Xian Li | Kunsong Chen
CT Metal Artifact Reduction Method Based on Improved Image Segmentation and Sinogram In-Painting

Author(s): Yang Chen | Yinsheng Li | Hong Guo | Yining Hu | Limin Luo | Xindao Yin | Jianping Gu | Christine Toumoulin
VARIATION IN THE YAK CALPASTATIN GENE (CAST)

Author(s): Yang G., Zhou H., Hu J., Luo Y. and Hickford J.G.H.
Atmospheric reactive nitrogen concentrations at ten sites with contrasting land use in an arid region of Central Asia

Author(s): K. H. Li | W. Song | X. J. Liu | J. L. Shen | X. S. Luo | X. Q. Sui | B. Liu | Y. K. Hu | P. Christie | C. Y. Tian
A Theoretical Study on Reductive Debromination of Polybrominated Diphenyl Ethers

Author(s): Ji-Wei Hu | Yuan Zhuang | Jin Luo | Xiong-Hui Wei | Xian-Fei Huang
Numerical Simulation of LVAD Inflow Cannulas with Different Tip

Author(s): Guang-Mao Liu | Hai-Bo Chen | Fu-Liang Luo | Yan Zhang | Han-Song Sun | Jian-Ye Zhou | Sheng-Shou Hu
Doped Titanium Dioxide Films Prepared by Pulsed Laser Deposition Method

Author(s): Juguang Hu | Huabin Tang | Xiaodong Lin | Zhongkuan Luo | Huiqun Cao | Qiwen Li | Yi Liu | Jinghua Long | Pei Wang
Rapid Synthesis and Antiviral Activity of (Quinazolin-4-Ylamino)Methyl-Phosphonates Through Microwave Irradiation

Author(s): Hui Luo | Deyu Hu | Jian Wu | Ming He | Linhong Jin | Song Yang | Baoan Song
A new priapulid assemblage from the early Cambrian Guanshan fossil Lagerstätte of SW China

Author(s): Hu S | Steiner M | Zhu M | Luo H | Forchielli A | Keupp H | Zhao F | Liu Q
2-[(3R,6R)-6-Methyl-2,5-dioxomorpholin-3-yl]-N-(propan-2-yl)acetamide

Author(s): De-dai Lu | Hu Zhang | Juan Luo | Li-qiang Yang | Peng-xue Duan
Tissue Distribution and Associated Toxicological Effects of Decabrominated Diphenyl Ether in Subchronically Exposed Male Rats

Author(s): Fuxin Wang | Jianshe Wang | Guocheng Hu | Xiaojun Luo | Bixian Mai | Jiayin Dai
Design, Synthesis and Antifibrotic Activities of Carbohydrate- Modified 1-(Substituted aryl)-5-trifluoromethyl-2(1H) Pyridones

Author(s): Qinghua Lou | Xiangbao Meng | Zhiqi Lao | Lingling Xuan | Jinye Bai | Qi Hou | Gaoyun Hu | Renna Luo | Lijian Tao | Zhongjun Li
Therapeutic Implications of PPARγ in Human Osteosarcoma

Author(s): Eric R. Wagner | Bai-Cheng He | Liang Chen | Guo-Wei Zuo | Wenli Zhang | Qiong Shi | Qing Luo | Xiaoji Luo | Bo Liu | Jinyong Luo | Farbod Rastegar | Connie J. He | Yawen Hu | Barrett Boody | Hue H. Luu | Tong-Chuan He | Zhong-Liang Deng | Rex C. Haydon
Circulating Th1 and Th2 cytokines in patients with hepatitis C virus infection

Author(s): X. G. Fan | W. E. Liu | C. Z. Li | Z. C. Wang | L. X. Luo | D. M. Tan | G. L. Hu | Z. Zhang
Photoactivation Studies of Zinc Porphyrin-Myoglobin System and Its Application for Light-Chemical Energy Conversion

Author(s): Chin-Hao Chang, Yi-Ting Hu, Chen-Fu Lo, Liyang Luo, Hung-Ming Lin, Cheng-Hsiang Chang, Ching-Yao Lin, Eric Wei-Guang Diau, Tung-Kung Wu
Antioxidant Phenolic Compounds of Cassava (Manihot esculenta) from Hainan

Author(s): Bo Yi | Lifei Hu | Wenli Mei | Kaibing Zhou | Hui Wang | Ying Luo | Xiaoyi Wei | Haofu Dai
Genetic diversity based on microsatellite markers in five Nile tilapia strains

Author(s): Hongwei Liang | Zhong Li | Xiangzhong Luo | Changzhong Wang | Guangfu Hu | Guiwei Zou | Yongquan Yang
Synthesis of Nano―tungsten Carbide and Electrocatalytic Activity of Pt/WC

Author(s): HU Chi, ZHOU Da-Li, XIONG Ren-Jin, LUO Yu-Zhi, HE Yu
Influence of different detrending methods on climate signal in tree-ring chronologies in Wolong National Natural Reserve, western Sichuan, China

Author(s): LI Zong-Shan | LIU Guo-Hua | FU Bo-Jie | ZHANG Qi-Bing | HU Chan-Juan | LUO Shu-Zheng
Genetic diversity in four Procambarus clarkii populations in the lower reaches of the Yangtze River

Author(s): Changzhong Wang | Zhong Li | Hongwei Liang | Guangfu Hu | Qinchao Wu | Guiwei Zou | Xiangzhong Luo
Effect of growth temperature on the morphology and phonon properties of InAs nanowires on Si substrates

Author(s): Li Tianfeng | Chen Yonghai | Lei Wen | Zhou Xiaolong | Luo Shuai | Hu Yongzheng | Wang Lijun | Yang Tao | Wang Zhanguo
Real-Time Telemetry System for Amperometric and Potentiometric Electrochemical Sensors

Author(s): Wei-Song Wang | Hong-Yi Huang | Shu-Chun Chen | Kuo-Chuan Ho | Chia-Yu Lin | Tse-Chuan Chou | Chih-Hsien Hu | Wen-Fong Wang | Cheng-Feng Wu | Ching-Hsing Luo
Temporal and Spatial Properties of Arterial Pulsation Measurement Using Pressure Sensor Array

Author(s): Chung-Shing Hu | Yu-Feng Chung | Cheng-Chang Yeh | Ching-Hsing Luo
Epigenetic Regulation of Mesenchymal Stem Cells: A Focus on Osteogenic and Adipogenic Differentiation

Author(s): Chad M. Teven | Xing Liu | Ning Hu | Ni Tang | Stephanie H. Kim | Enyi Huang | Ke Yang | Mi Li | Jian-Li Gao | Hong Liu | Ryan B. Natale | Gaurav Luther | Qing Luo | Linyuan Wang | Richard Rames | Yang Bi | Jinyong Luo | Hue H. Luu | Rex C. Haydon | Russell R. Reid | Tong-Chuan He
CdSe Ring- and Tribulus-Shaped Nanocrystals: Controlled Synthesis, Growth Mechanism, and Photoluminescence Properties

Author(s): Hu Pengfei | Jia Dianzeng | Cao Yali | Huang Yudai | Liu Lang | Luo Jianmin
Antioxidant Activities of Extracts and Fractions from Eupatorium lindleyanum DC

Author(s): Guilong Yan | Lilian Ji | Yuming Luo | Yonghong Hu
Tree ring reconstruction of summer temperature variations over the past 159 years in Wolong National Natural Reserve, western Sichuan, China

Author(s): LI Zong-Shan | LIU Guo-Hua | ZHANG Qi-Bing | HU Chan-Juan | LUO Shu-Zheng | LIU Xing-Liang | HE Fei
Massive Production of All-female Diploids and Triploids in the Crucian Carp

Author(s): KaiKun Luo, Jun Xiao, ShaoJun Liu, Jing Wang, WeiGuo He, Jie Hu, QinBo Qin, Chun Zhang, Min Tao, Yun Liu
3-Chloropyridin-2-amine

Author(s): Zhi-Nan Hu | Hui-Bin Yang | Huan Luo | Bin Li
A first generation integrated map of the rainbow trout genome

Author(s): Palti Yniv | Genet Carine | Luo Ming-Cheng | Charlet Aurélie | Gao Guangtu | Hu Yuqin | Castaño-Sánchez Cecilia | Tabet-Canale Kamila | Krieg Francine | Yao Jianbo | Vallejo Roger | Rexroad Caird
Effect and mechanism of the Twist gene on invasion and metastasis of gastric carcinoma cells

Author(s): Geng-Qiu Luo, Jing-He Li, Ji-Fang Wen, Yan-Hong Zhou, Yong-Bin Hu, Jian-Hua Zhou
Evaluation of temporal stability in tree growth-climate response in Wolong National Natural Reserve, western Sichuan, China

Author(s): LI Zong-Shan | LIU Guo-Hua | FU Bo-Jie | ZHANG Qi-Bing | HU Chan-Juan | LUO Shu-Zheng
Defective Osteogenic Differentiation in the Development of Osteosarcoma

Author(s): Eric R. Wagner | Gaurav Luther | Gaohui Zhu | Qing Luo | Qiong Shi | Stephanie H. Kim | Jian-Li Gao | Enyi Huang | Yanhong Gao | Ke Yang | Linyuan Wang | Chad Teven | Xiaoji Luo | Xing Liu | Mi Li | Ning Hu | Yuxi Su | Yang Bi | Bai-Cheng He | Ni Tang | Jinyong Luo | Liang Chen | Guowei Zuo | Richard Rames | Rex C. Haydon | Hue H. Luu | Tong-Chuan He
Tin (IV) Chloride-Promoted One-Pot Synthesis of Novel Tacrine Analogues

Author(s): Huanan Hu | Liangfu Song | Qianqian Fang | Junjun Zheng | Zhiwei Meng | Yiting Luo
Response of soil organic carbon and nutrients to simulated nitrogen deposition in Pleioblastus amarus plantation, Rainy Area of West China

Author(s): TU Li-Hua | HU Ting-Xing | ZHANG Jian | LI Ren-Hong | DAI Hong-Zhong | LUO Shou-Hua
N-(3-Chloro-4-ethoxybenzoyl)-N′-(2-methoxyphenyl)thiourea

Author(s): Jing-Han Hu | Zhong-Yi Luo | Chen-Fei Ding | Xiao-Li Song
Bis(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl) carbonate

Author(s): Lin-Tao Yang | Xian-Fu Luo | Ai-Xi Hu | Yu Wang
Research Progress in Biological Package for Aquaculture Wastewater Treatment

Author(s): Xi-dong MU | Yin-chang Hu | Guang-jun Wang | Jun Chen | Jian-ren Luo
Safety evaluation of allogeneic umbilical cord blood mononuclear cell therapy for degenerative conditions

Author(s): Yang Wan-Zhang | Zhang Yun | Wu Fang | Min Wei-Ping | Minev Boris | Zhang Min | Luo Xiao-Ling | Ramos Famela | Ichim Thomas | Riordan Neil | Hu Xiang
Antisense oligonucleotide targeting Livin induces apoptosis of human bladder cancer cell via a mechanism involving caspase 3

Author(s): Chuan Liu | Xiaohou Wu | Chunli Luo | Zili Hu | Zhikang Yin | Yunfeng He | Hu Du | Weili Zhang | Qing Jiang | Yanjun Lin
Detection of quantitative trait loci affecting haematological traits in swine via genome scanning

Author(s): Gong Yuan-Fang | Lu Xin | Wang Zhi-Peng | Hu Fang | Luo Yan-Ru | Cai Shao-Qian | Qi Chun-Mei | Li Shan | Niu Xiao-Yan | Qiu Xiao-Tian | Zeng Jian | Zhang Qin
Inferring linkage disequilibrium from non-random samples†

Author(s): Wang Minghui | Jia Tianye | Jiang Ning | Wang Lin | Hu Xiaohua | Luo Zewei
The expression and significance of IDH1 and p53 in osteosarcoma

Author(s): Hu Xiang | Yu Ai-Xi | Qi Bai-Wen | Fu Tao | Wu Gang | Zhou Min | Luo Jun | Xu Jun-Hua
2-(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yloxy)-N-(o-tolyl)acetamide

Author(s): Wen-Sheng Li | Xian-Fu Luo | Yu Wang | Ai-Xi Hu
2-(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yloxy)acetic acid monohydrate

Author(s): Lin-Tao Yang | Jiao Ye | Xian-Fu Luo | Ai-Xi Hu
Initial Experience on Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis and Staging of Lung Cancer

Author(s): Hong HU | Haiquan CHEN | Xian ZHOU | Bo PING | Liqing FENG | Jianhua ZHOU | Xiaoyang LUO | Fu YANG | Ting YE | Lei SHEN
Identification of possible genetic alterations in the breast cancer cell line MCF-7 using high-density SNP genotyping microarray

Author(s): Wang Hui-Yun | Greenawalt Danielle | Cui Xiangfeng | Tereshchenko Irina | Luo Minjie | Yang Qifeng | Azaro Marco | Hu Guohong | Chu Yi | Li James | Shen Li | Lin Yong | Zhang Lianjun | Li Honghua
Bis[μ-2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-olato]dicopper(II) bis(perchlorate)

Author(s): Zhi-Rong Luo | Fei-Long Hu | Yue Zhuang | Xian-Hong Yin | Qiao-Lan Wu
Damage and Management of Alien Species in China

Author(s): Xidong Mu | Yinchang Hu | Hongmei Song | Peixin Wang | Jianren Luo
Genetic Analysis of Scleropages formosus Golden Asian Arowana Using Microsatellite DNA

Author(s): Xidong Mu | Yinchang Hu | Xuejie Wang | Xiaohui Li | Hongmei Song | Jianren Luo
Preliminary Study on Mitochondrial DNA Cytochrome B Sequences and Genetic Relationship of Three Asian Arowana Scleropages Formosus

Author(s): Yinchang Hu | Xidong Mu | Xuejie Wang | Chao Liu | Peixin Wang | Jianren Luo
2,2,7,7-Tetramethyl-2,3,6,7-tetrahydrobenzofuro[7,6-b]furan

Author(s): Xian-Fu Luo | Lin-Tao Yang | Yu Wang | Jian-Yu Zhang | Ai-Xi Hu
The Ultrastructure of the Hatching Gland of Odontobutis potamophila

Author(s): LUO Ying | HU Xian-cheng | Weng Min-chan
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions