Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hu Yuan"

ADD TO MY LIST
 
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
APACHE IV Is Superior to MELD Scoring System in Predicting Prognosis in Patients after Orthotopic Liver Transplantation

Author(s): Yueyun Hu | Xianling Zhang | Yuan Liu | Jun Yan | Tiehua Li | Ailing Hu
An MLP Classifier for Prediction of HBV-Induced Liver Cirrhosis Using Routinely Available Clinical Parameters

Author(s): Yuan Cao | Zhi-De Hu | Xiao-Fei Liu | An-Mei Deng | Cheng-Jin Hu
Interaction of 0.53 μm laser pulse with millimeter-scale plasmas generated with gas-bag target

Author(s): Zheng Jian | Li Zhi-chao | Jiang Xiao-hua | Wang Zhe-bin | Zhao Bin | Hu Guang-yue | Yin Qiang | Wang Feng | Peng Xiao-shi | Zhu Fang-hua | Li San-wei | Yuan Zheng | Liu Yong-gang | Chen Li | Yuan Peng | Guo Liang | Liu Shen-ye | Ding Yong-kun
Advances with microRNAs in Parkinson’s disease research

Author(s): Ma L | Wei L | Wu F | Hu Z | Liu Z | Yuan W
Evaluation on Phyllostachys Pubescens Forest Ecosystem Services Value in Suichang County

Author(s): Luyun Hu | Guosheng Wen | Lita Yi | Yafeng Zhou | Ruming Zhang | Hongji Li | Jiali Yuan
Diagnosis Value of the Serum Amyloid A Test in Neonatal Sepsis: A Meta-Analysis

Author(s): Haining Yuan | Jie Huang | Bokun Lv | Wenying Yan | Guang Hu | Jian Wang | Bairong Shen
Preparation and characteristics of lipid nanoemulsion formulations loaded with doxorubicin

Author(s): Jiang SP | He SN | Li YL | Feng DL | Lu XY | Du YZ | Yu HY | Hu FQ | Yuan H
Ternary nanoparticles composed of cationic solid lipid nanoparticles, protamine, and DNA for gene delivery

Author(s): He SN | Li YL | Yan JJ | Zhang W | Du YZ | Yu HY | Hu FQ ,Yuan H
SVD-based MEMS Dynamic Testing Technology

Author(s): Zhangfang HU | Chao JI | Yuan LUO
Optimization of Pulse-Field Gel Electrophoresis for Subtyping of Klebsiella pneumoniae

Author(s): Hui Han | Haijian Zhou | Haishan Li | Yuan Gao | Zhi Lu | Kongxin Hu | Baoliang Xu
Anti-Diabetic Activities of Jiaotaiwan in db/db Mice by Augmentation of AMPK Protein Activity and Upregulation of GLUT4 Expression

Author(s): Na Hu | Lin Yuan | Hui-Jiao Li | Cheng Huang | Quan-Ming Mao | Yong-Yu Zhang | Min Lin | Yin-Qiang Sun | Xiao-Yu Zhong | Peng Tang | Xiong Lu
Design, preparation and preliminary use of a novel biomimetic agent rFN/CAD

Author(s): Hong KUANG | Yuan ZHANG | Cong ZHANG | Shu-fang JIA | Yi SUN | Jing LI | Yong-he HU
Group play therapy for improving mental coping ability in children with asthma

Author(s): Qian WANG | Ji ZHANG | Qi-xia MEI | Ying HUANG | Yu-lin LIU | Xiao-ping YUAN | Ping HU
The clinicopathological features of intermediate trophoblastic tumor in the pineal region

Author(s): ZHANG Yun-xiang | ZHONG Ding-rong | HU Ming-ming | YUAN Tao | LI Gui-lin
Prognostic and survival analysis of 837 Chinese colorectal cancer patients

Author(s): Ying Yuan | Mo-Dan Li | Han-Guang Hu | Cai-Xia Dong | Jia-Qi Chen | Xiao-Fen Li | Jing-Jing Li | Hong Shen
Combined transfection of Bcl-2 siRNA and miR-15a oligonucleotides enhanced methotrexate-induced apoptosis in Raji cells

Author(s): Li Ding | Xiao-Mao Hu | Hong Wu | Ge-Xiu Liu | Yang-Jun Gao | Dong-Mei He | Yuan Zhang
Application of the central composite design to optimize the preparation of novel micelles of harmine

Author(s): Bei YY | Zhou XF | You BG | Yuan ZQ | Chen WL | Xia P | Liu Y | Jin Y | Hu XJ | Zhu QL | Zhang CG | Zhang XN | Zhang L
Preparation and Infrared Reflection Performance of Al/Cr2O3 Composite Particles

Author(s): YUAN Le, WENG Xiao-Long, LU Hu, DENG Long-Jiang
Optimization on Preparation Condition of Propolis Flavonoids Liposome by Response Surface Methodology and Research of Its Immunoenhancement Activity

Author(s): Ju Yuan | Yu Lu | Saifuding Abula | Yuanliang Hu | Jiaguo Liu | Yunpeng Fan | Xiaojuan Zhao | Deyun Wang | Xu Liu | Cui Liu
Two Classifiers Based on Serum Peptide Pattern for Prediction of HBV-Induced Liver Cirrhosis Using MALDI-TOF MS

Author(s): Yuan Cao | Kun He | Ming Cheng | Hai-Yan Si | He-Lin Zhang | Wei Song | Ai-Ling Li | Cheng-Jin Hu | Na Wang
Optimal Energy Control Strategy Design for a Hybrid Electric Vehicle

Author(s): Yuan Zou | Hou Shi-jie | Li Dong-ge | Gao Wei | Xiao-song Hu
Combination of olfactory test and substantia nigra transcranial sonopraphy in the differential diagnosis of Parkinson’s disease: a pilot study from China

Author(s): Chen Wei | Tan Yu-Yan | Hu Yun-Yun | Zhan Wei-Wei | Wu Li | Lou Yue | Wang Xi | Zhou Yi | Huang Pei | Gao Yuan | Xiao Qin | Chen Sheng-Di
A study of association between expression of hOGG1, VDAC1, HK-2 and cervical carcinoma

Author(s): Guo-Qing Peng | Yuan Yang | Cai-Gao Zhong | Hongling Yin | Gonghua Hu | Yan Tian
Mychonastes afer HSO-3-1 as a potential new source of biodiesel

Author(s): Yuan Cheng | Liu Junhan | Fan Yong | Ren Xiaohui | Hu Guangrong | Li Fuli
A Sub-pixel detection algorithm of the MEMS dynamic fuzzy image

Author(s): Yuan LUO | Chao JI | Yi Zhang | Zhangfang HU
Overexpression of MyoD Attenuates Denervated Rat Skeletal Muscle Atrophy and Dysfunction

Author(s): Wei-Min Xiong | Jia-Hui Huang | Lei Xie | Yuan Qiao | Xin-Min Lu | Jiang-Chen Peng | Jin-Jia Hu
p55PIK Transcriptionally Activated by MZF1 Promotes Colorectal Cancer Cell Proliferation

Author(s): Yu Deng | Jing Wang | Guihua Wang | Yuan Jin | Xuelai Luo | Xianmin Xia | Jianping Gong | Junbo Hu
The Effect of an Attenuated Rabies Virus SRV9 on Suckling Mouse Growth After Intracerebral Inoculation

Author(s): Xiaohu Wang | Yuzhu Jin | Chenglong Sun | Shoufeng Zhang | Ziguo Yuan | Zhuang Ding | Rongliang Hu
Moxibustion inhibits interleukin-12 and tumor necrosis factor alpha and modulates intestinal flora in rat with ulcerative colitis

Author(s): Xiao-Mei Wang | Yuan Lu | Lu-Yi Wu | Shu-Guang Yu | Bai-Xiao Zhao | Hong-Yi Hu | Huan-Gan Wu | Chun-Hui Bao | Hui-Rong Liu | Jin-Hai Wang | Yi Yao | Xue-Gui Hua | Hui-Ying Guo | Li-Rong Shen
Combined Optimal Sizing and Control for a Hybrid Tracked Vehicle

Author(s): Yuan Zou | Fengchun Sun | Xiaosong Hu | Lino Guzzella | Huei Peng
A novel preparation method for silicone oil nanoemulsions and its application for coating hair with silicone

Author(s): Hu Z | Liao M | Chen Y | Cai Y | Meng L | Liu Y | Lv N | Liu Z | Yuan W
Animal Experimental Study of the Fully Biodegradable Atrial Septal Defect (ASD) Occluder

Author(s): Yu-feng Zhu | Xin-miao Huang | Jiang Cao | Jian-qiang Hu | Yuan Bai | Hai-bing Jiang | Zhao-feng Li | Ying Chen | Wei Wang | Yong-wen Qin | Xian-xian Zhao
Neuroprotective Activity of Lavender Oil on Transient Focal Cerebral Ischemia in Mice

Author(s): Dong Wang | Xuan Yuan | Ting Liu | Liangliang Liu | Yanli Hu | Zhenhua Wang | Qiusheng Zheng
A Theoretical Study on Reductive Debromination of Polybrominated Diphenyl Ethers

Author(s): Ji-Wei Hu | Yuan Zhuang | Jin Luo | Xiong-Hui Wei | Xian-Fei Huang
Thermodynamic modeling of the Sc-Zn system coupled with first-principles calculation

Author(s): Tang C. | Zhou P. | Zhao D.D. | Yuan X.M. | Tang Y. | Wang P.S. | Hu B. | Du Y. | Xu H.H.
14,15-Didehydrohellebrigenin

Author(s): Tong Yu | Hai-Yan Tian | Xiao-Feng Yuan | Shu-Zhi Hu | Ren-Wang Jiang
Preparation and Properties of Sm2O3 Doped (Ba0.7Ca0.3)TiO3-Ba(Zr0.2Ti0.8)O3 Lead-free Piezoelectric Ceramics

Author(s): CUI Ye-Rang, LIU Xin-Yu, YUAN Chang-Lai, ZHAI Xia, HU Yao-Bin, LI Ruo-Wen
Oilfield GIS Service Based on Mobile Platform

Author(s): Lingling Guo | Man Yuan | Shaobin Hu
Cryptanalysis of Three Event Signature Protocols for Peer-to-peer Massively Multiplayer Online Games

Author(s): Wei Yuan | Liang Hu | Hongtu Li | Jianfeng Chu | Yuyu Sun
Enhancement of an Authenticated 3-round Identity-Based Group Key Agreement Protocol

Author(s): Wei Yuan | Liang Hu | Hongtu Li | Jianfeng Chu | Yuyu Sun
Cryptanalysis and Improvement of Selvi et al.’s Identity-Based Threshold Signcryption Scheme

Author(s): Wei Yuan | Liang Hu | Hongtu Li | Jianfeng Chu | Yuyu Sun
Cryptanalysis and Improvement of an ID-Based Threshold Signcryption Scheme

Author(s): Wei Yuan | Liang Hu | Hongtu Li | Jianfeng Chu | Hui Wang
Analysis and Enhancement of Three Identity-based Signcryption Protocols

Author(s): Wei Yuan | Liang Hu | Hongtu Li | Jianfeng Chu | Yuyu Sun
Gossypol Exhibits a Strong Influence Towards UDP-Glucuronosyltransferase (UGT) 1A1, 1A9 and 2B7-Mediated Metabolism of Xenobiotics and Endogenous Substances

Author(s): Yong-Sheng Zhang | Jun Yuan | Zhong-Ze Fang | Yan-Yang Tu | Cui-Min Hu | Gan Li | Liang Wang | Jian-Ping Deng | Jia-Jiu Yao | Hai-Rong Li
Comparative Study of the Effect of Baicalin and Its Natural Analogs on Neurons with Oxygen and Glucose Deprivation Involving Innate Immune Reaction of TLR2/TNFα

Author(s): Hui-Ying Li | Jun Hu | Shuang Zhao | Zhi-Yi Yuan | Hong-Jiao Wan | Fan Lei | Yi Ding | Dong-Ming Xing | Li-Jun Du
High-Performance Computing and Engineering Applications in Electromagnetics

Author(s): Ning Yuan | Joshua Le-Wei Li | Jun Hu | Ashutosh Bhardwaj
A Marine Anthraquinone SZ-685C Overrides Adriamycin-Resistance in Breast Cancer Cells through Suppressing Akt Signaling

Author(s): Xun Zhu | Zhenjian He | Jueheng Wu | Jie Yuan | Weitao Wen | Yiwen Hu | Yi Jiang | Cuiji Lin | Qianhui Zhang | Min Lin | Henan Zhang | Wan Yang | Hong Chen | Lili Zhong | Zhigang She | Shengping Chen | Yongcheng Lin | Mengfeng Li
Bacterial flora concurrent with Helicobacter pylori in the stomach of patients with upper gastrointestinal diseases

Author(s): Yuan Hu | Li-Hua He | Di Xiao | Guo-Dong Liu | Yi-Xin Gu | Xiao-Xia Tao | Jian-Zhong Zhang
All-trans-Retinoic Acid Ameliorated High Fat Diet-Induced Atherosclerosis in Rabbits by Inhibiting Platelet Activation and Inflammation

Author(s): Birong Zhou | Ying Pan | Zeping Hu | Xiaobian Wang | Jianxiong Han | Qing Zhou | Zhimin Zhai | Yuan Wang
Modulation of the Differentiation of Dental Pulp Stem Cells by Different Concentrations of β-Glycerophosphate

Author(s): Mingyue Liu | Yao Sun | Yang Liu | Mengtong Yuan | Zhihui Zhang | Weiping Hu
RGD peptide-mediated chitosan-based polymeric micelles targeting delivery for integrin-overexpressing tumor cells

Author(s): Cai LL | Liu P | Li X | Huang X | Ye YQ | Chen FY | Yuan H | Hu FQ | Du YZ
Research on DNA Encoding Based on Rough Set

Author(s): Song Yuan | Zhengyao Hu
Effect of Ginkgo Leaf Parenteral Solution on Blood and Cochlea Antioxidant and Immunity Indexes in OM Rats

Author(s): Jiandong Zhao | Yu Su | Aiting Chen | Hu Yuan | Liangfa Liu | Wenming Wu
Experimental infection of Bama miniature pigs with a highly virulent classical swine fever virus

Author(s): Sun Yuan | Jiang Qian | Tian Da-Yong | Lin Huan | Li Hong | Han Qiu-Ying | Han Wen | Si Chang-De | Hu Shou-Ping | Zhang Zhuo | Qu Lian-Dong | Qiu Hua-Ji
Research on Spacecraft Illumination

Author(s): Bo Cai | Ling Li | Jing Hu | Biao He | Yuan Long | Dengyi Zhang
The in situ conservation of state key protected wild plants in national nature reserves in China

Author(s): Hu Yuan | Yinbo Zhang | Haining Qin | Yan Liu | Mei Yu
Variable Frequencies of Apolipoprotein E Genotypes and Its Effect on Serum Lipids in the Guangxi Zhuang and Han Children

Author(s): Peng Hu | Yuan Han Qin | Feng Ying Lei | Juan Pei | Bo Hu | Ling Lu
Fabrication of Porous TiO2 Hollow Spheres and Their Application in Gas Sensing

Author(s): Yang Gang | Hu Peng | Cao Yuebin | Yuan Fangli | Xu Ruifen
Correction: A study of association between expression of hOGG1, VDAC1, HK-2 and cervical carcinoma

Author(s): Guo-Qing Peng | Yuan Yang | Cai-Gao Zhong | Hongling Yin | Gonghua Hu | Yan Tian
Shape-Controlled Synthesis of ZnS Nanostructures: A Simple and Rapid Method for One-Dimensional Materials by Plasma

Author(s): Peng Hu | Liuyang Bai | Lingjie Yu | Jinlin Li | Fangli Yuan | Yunfa Chen
Antiproliferation and cell apoptosis inducing bioactivities of constituents from Dysosma versipellis in PC3 and Bcap-37 cell lines

Author(s): Xu Xiaoqiang | Gao Xiuhong | Jin Linhong | Bhadury Pinaki | Yuan Kai | Hu Deyu | Song Baoan | Yang Song
Receptor-mediated gene delivery by folic acid-modified stearic acid-grafted chitosan micelles

Author(s): Du Y | Cai L | Li J | Zhao M | Chen F | Yuan H | Hu F
Observation of the Fermi pulsar catalog at TeV energies with the Tibet air shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
p53 gene therapy in combination with transcatheter arterial chemoembolization for HCC: One-year follow-up

Author(s): Yong-Song Guan | Yuan Liu | Qing He | Xiao Li | Lin Yang | Ying Hu | Zi La
SPARCL1, Shp2, MSH2, E-cadherin, p53, ADCY-2 and MAPK are prognosis-related in colorectal cancer

Author(s): Shu-Jing Yu | Jie-Kai Yu | Wei-Ting Ge | Han-Guang Hu | Ying Yuan | Shu Zheng
Cosmic-ray energy spectrum around the knee observed with the Tibet air-shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
Correlation between expression and differentiation of endocan in colorectal cancer

Author(s): Li Zuo, Su-Mei Zhang, Ruo-Lei Hu, Hua-Qing Zhu, Qing Zhou, Shu-Yu Gui, Qiang Wu, Yuan Wang
Statistical Research on Marine Natural Products Based on Data Obtained between 1985 and 2008

Author(s): Gu-Ping Hu | Jie Yuan | Li Sun | Zhi-Gang She | Jue-Heng Wu | Xiu-Jian Lan | Xun Zhu | Yong-Cheng Lin | Sheng-Ping Chen
Protective effect of recombinant human IL-1Ra on CCl-induced acute liver injury in mice

Author(s): Run-Zhi Zhu, Di Xiang, Chao Xie, Jing-Jing Li, Jian-Jun Hu, Hong-Lin He, Yun-Sheng Yuan, Jin Gao, Wei Han, Yan Yu
Expression of interleukin 6 in brain and colon of rats with TNBS-induced colitis

Author(s): Kai Wang, Chuan-Ping Yuan, Wei Wang, Zhan-Qing Yang, Wei Cui, Lian-Zhi Mu, Zhan-Peng Yue, Xiu-Ling Yin, Zhong-Ming Hu, Ju-Xiong Liu
Clinical significance of C-reactive protein values in antibiotic treatment for pyogenic liver abscess

Author(s): Hai-Nv Gao, Wen-Xia Yuan, Mei-Fang Yang, Hong Zhao, Jian-Hua Hu, Xuan Zhang, Jun Fan, Wei-Hang Ma
Rupintrivir is a promising candidate for treating severe cases of Enterovirus-71 infection

Author(s): Xiao-Nan Zhang, Zhi-Gang Song, Ting Jiang, Bi-Sheng Shi, Yun-Wen Hu, Zheng-Hong Yuan
Infection control and the burden of tuberculosis infection and disease in health care workers in china: a cross-sectional study

Author(s): He Guang Xue | Hof Susan van den | Werf Marieke J van der | Wang Guo Jie | Ma Shi Wen | Zhao Dong Yang | Hu Yuan Lian | Yu Shi Cheng | Borgdorff Martien
Effects of the Spider Venom on proliferation of Human Lung Adenocarcinoma Cell A549

Author(s): Zengxiang HU | Yulei DU | Quanxi LIU | Yuan WANG | Yuan WANG
Thermodynamic modeling of the Al-K system

Author(s): Du Y. | Yuan X. | Sun W. | Hu B.
Synthesis of Bismuth Ferrite Nanoparticles via a Wet Chemical Route at Low Temperature

Author(s): Yongming Hu | Linfeng Fei | Yiling Zhang | Jikang Yuan | Yu Wang | Haoshuang Gu
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions