Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hua Wang"

ADD TO MY LIST
 
Effects of Alpine Wetland Landscapes on Regional Climate on the Zoige Plateau of China

Author(s): Junhong Bai | Qiongqiong Lu | Qingqing Zhao | Junjing Wang | Hua Ouyang
Non-wandering Operator in Bargmann Space

Author(s): Minggang Wang | Hua Xu
Comparative study of Epi-LASIK and LASIK for myopic astigmatism

Author(s): Dong-Qiang Luo | Hua Wang | Shu-Xi He | Jiao Chen
Therapeutic effect observation of improved lacrimal excision surgery

Author(s): Tian Li | Xue-Ping Hua | Xin-Dan Wang | Xiao-Zhao Wang
Simultaneous Determination of 14 Phenolic Compounds in Grape Canes by HPLC-DAD-UV Using Wavelength Switching Detection

Author(s): Ang Zhang | Li Wan | Cuiyun Wu | Yulin Fang | Guomin Han | Hua Li | Zhenwen Zhang | Hua Wang
Salvage irrigation-suction in gracilis muscle repair of complex rectovaginal and rectourethral fistulas

Author(s): Xiao-Bing Chen | You-Xin Wang | Hua Jiang | Dai-Xiang Liao | Jun-Hui Yu | Cheng-Hua Luo
A Multifunctional Joint Angle Sensor with Measurement Adaptability

Author(s): Wei Quan | Hua Wang | Datong Liu
A Coaxial Cable Fabry-Perot Interferometer for Sensing Applications

Author(s): Jie Huang | Tao Wang | Lei Hua | Jun Fan | Hai Xiao | Ming Luo
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
New Spirotetronate Antibiotics, Lobophorins H and I, from a South China Sea-Derived Streptomyces sp. 12A35

Author(s): Hua-Qi Pan | Song-Ya Zhang | Nan Wang | Zhan-Lin Li | Hui-Ming Hua | Jiang-Chun Hu | Shu-Jin Wang
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Can Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) Be Used in China?

Author(s): Yixiao Fu | Xiao Hou | Qing Qin | Huaqing Meng | Peng Xie | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qinghua Luo | Yingcheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Haitang Qiu | Tian Qiu | Tao Li
LED Modulation Characteristics in a Visible-Light Communication System

Author(s): Yanrong Pei | Shaoxin Zhu | Hua Yang | Lixia Zhao | Xiaoyan Yi | Junxi Junxi Wang | Jinmin Li
Connective tissue diseases in primary biliary cirrhosis: A population-based cohort study

Author(s): Li Wang | Feng-Chun Zhang | Hua Chen | Xuan Zhang | Dong Xu | Yong-Zhe Li | Qian Wang | Li-Xia Gao | Yun-Jiao Yang | Fang Kong | Ke Wang
EFFECT OF ENZYME TREATMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF WOOD CELL WALLS BY NANOINDENTATION

Author(s): Yang Zhang, | Yu-Jie Meng, | Yan Wu, | Si-Qun Wang, | Guan-Ben Du, | Hua Jiang, | Zhao-Bing Zhou
Radon Natural Radioactivity Measurements for Evaluation of Primary Pollutants

Author(s): Fenjuan Wang | Zhenyi Zhang | Maria Pia Ancora | Xiaodong Deng | Hua Zhang
Application of Improved Three-Dimensional Kernel Approach to Prediction of Protein Structural Class

Author(s): Xu Liu | Yuchao Zhang | Hua Yang | Lisheng Wang | Shuaibing Liu
Detection of β-Lactamase Residues in Milk by Sandwich ELISA

Author(s): Wenbing Wang | Liqiang Liu | Liguang Xu | Wei Ma | Hua Kuang | Chuanlai Xu
Annexin A2 silencing inhibits invasion, migration, and tumorigenic potential of hepatoma cells

Author(s): Hai-Jian Zhang | Deng-Fu Yao | Min Yao | Hua Huang | Li Wang | Mei-Juan Yan | Xiao-Di Yan | Xing Gu | Wei Wu | Shao-Lin Lu
Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Dibutyl Phthalate in Liquor

Author(s): Hua Kuang | Liqiang Liu | Liguang Xu | Wei Ma | Lingling Guo | Libing Wang | Chuanlai Xu
Experimental Research on Double-Pipe Pile-Shoe of Steel Pipe Piles

Author(s): Hua Wei | Dawei Zhu | Haijun Wang
Increased expression of nestin in human pterygial epithelium

Author(s): Dan Wen | Hua Wang | Boon Chin Heng | Hua Liu
The Predicted Proteomic Network Associated with the Antiarthritic Action of Qingfu Guanjieshu in Collagen-II-Induced Arthritis in Rats

Author(s): Ting Yu Wang | Hua Zhou | Yuen Fan Wong | Pui Kei Wu | Wen-Luan Wendy Hsiao | Elaine Lai-Han Leung | Liang Liu
A Proposal for 4000m-span Cable-stayed Suspension Bridge

Author(s): Haijun Wang | Anjing Lai | Hua Wei
 Telangiectatic osteosarcoma: a review of literature

Author(s): Liu J | Liu S | Wang J | Zhu W | Hua Y | Sun W | Cai Z
Study of family environmental factor on only-children’s personality

Author(s): Yi-Xiao Fu | Xiao Hou | Lu Jia | Tian Qiu | Qing Qin | Hua-Qing Meng | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qing-Hua Luo | Ying-Cheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Hait-Ang Qiu | Peng Xie | Tao Li
Analysis of Volatile Compounds and Identification of Characteristic Aroma Components of Toona sinensis (A. Juss.) Roem. Using GC-MS and GC-O

Author(s): Changjin Liu | Jie Zhang | Zhongkai Zhou | Zetian Hua | Hongying Wan | Yanhui Xie | Zhiwei Wang | Li Deng
Functional Analysis of a Wilt Fungus Inducible PR10-1 Gene from Cotton

Author(s): Lijun Chen | Na Sun | Jin Wang | Hua Ling | Lida Zhang | Kaijing Zuo
Relation of serum gamma-glutamyltransferase levels in normal range to metabolic syndrome in middle-aged and elderly Chinese women

Author(s): Zhen-ping HU | Hua-cong DENG | Hua QU | Hang WANG | Min DENG | Hui-li WEI | Xiao-yu LI
Combination of autologous bone marrow mesenchymal stem cells and cord blood mononuclear cells in the treatment of chronic thoracic spinal cord injury in 27 cases

Author(s): Lian-zhong WANG | Zhong-min YIN | Hua WEN | Yong-cai WANG | Jun ZHANG | Jun ZHANG | Zhe CHEN | Xiang HU
Effect of ecdysterone on the nervous lesions of rabbits acquired after subarachnoid hemorrhage

Author(s): Zhi LIU | Yu-jie CHEN | Zhi CHEN | Wei-hua TANG | Gang ZHU | Xian-rong WANG | Hua FENG
Effects of rosiglitazone on fibroblast conditioned growth medium-induced myocardial hypertrophy and its mechanism in rats

Author(s): Xiao-xing ZHU | Lin XU | Ding-zhang CHEN | Yu-cai CHUAI | Fa-kuan TANG | Yun-xia XU | Hua LI | Xiao-dong ZHOU | Wen-qing WANG | Miao-zhang ZHU
The Studies of Chlorogenic Acid Antitumor Mechanism by Gene Chip Detection: The Immune Pathway Gene Expression

Author(s): Tian Yi Kang | Hua Rong Yang | Jie Zhang | Dan Li | Jie Lin | Li Wang | XiaoPing Xu
Four New Citrinin Derivatives from a Marine-Derived Penicillium sp. Fungal Strain

Author(s): Mei Ling Wang | Chun Hua Lu | Qing Yan Xu | Si Yang Song | Zhi Yu Hu | Zhong Hui Zheng
Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te

Author(s): Azat Sulaev | Peng Ren | Bin Xia | Qing Hua Lin | Ting Yu | Caiyu Qiu | Shuang-Yuan Zhang | Ming-Yong Han | Zhi Peng Li | Wei Guang Zhu | Qingyu Wu | Yuan Ping Feng | Lei Shen | Shun-Qing Shen | Lan Wang
Increased expression of DLX2 correlates with advanced stage of gastric adenocarcinoma

Author(s): Peng Tang | Hua Huang | Jiang Chang | Gong-Fang Zhao | Ming-Liang Lu | Yan Wang
More on Zagreb coindices of composite graphs

Author(s): Maolin Wang | Hongbo Hua
A Certificate-Path Construction Algorithm Based on CA Quantification

Author(s): Xin Wang | Limin Cheng | Hua Jiang | Jianming Liu
A One-Step Homogeneous Sandwich Immunosensor for Salmonella Detection Based on Magnetic Nanoparticles (MNPs) and Quantum Dots (QDs)

Author(s): Hua Kuang | Gang Cui | Xiujin Chen | Honghong Yin | Qianqian Yong | Liguang Xu | Chifang Peng | Libing Wang | Chuanlai Xu
Monoclonal Antibody-Based Sandwich ELISA for the Detection of Staphylococcal Enterotoxin A

Author(s): Hua Kuang | Wenbing Wang | Liguang Xu | Wei Ma | Liqiang Liu | Libing Wang | Chuanlai Xu
Support Vector Regression Model Based on Empirical Mode Decomposition and Auto Regression for Electric Load Forecasting

Author(s): Guo-Feng Fan | Shan Qing | Hua Wang | Wei-Chiang Hong | Hong-Juan Li
Rapid and Highly Sensitive Detection of Lead Ions in Drinking Water Based on a Strip Immunosensor

Author(s): Hua Kuang | Changrui Xing | Changlong Hao | Liqiang Liu | Libing Wang | Chuanlai Xu
Infiltration of Proinflammatory M1 Macrophages into the Outer Retina Precedes Damage in a Mouse Model of Age-Related Macular Degeneration

Author(s): Fernando Cruz-Guilloty | Ali M. Saeed | Jose J. Echegaray | Stephanie Duffort | Asha Ballmick | Yaohong Tan | Michel Betancourt | Eduardo Viteri | Ghansham C. Ramkhellawan | Eric Ewald | William Feuer | DeQiang Huang | Rong Wen | Li Hong | Hua Wang | James M. Laird | Abdoulaye Sene | Rajendra S. Apte | Robert G. Salomon | Joe G. Hollyfield | Victor L. Perez
A Novel Image Fusion Method Based on FRFT-NSCT

Author(s): Peiguang Wang | Hua Tian | Wei Zheng
Establishing Reference Intervals for Bone Turnover Markers in the Healthy Shanghai Population and the Relationship with Bone Mineral Density in Postmenopausal Women

Author(s): Wei-Wei Hu | Zeng Zhang | Jin-Wei He | Wen-Zhen Fu | Chun Wang | Hao Zhang | Hua Yue | Jie-Mei Gu | Zhen-Lin Zhang
Human Resistin Inhibits Myogenic Differentiation and Induces Insulin Resistance in Myocytes

Author(s): Chun Hua Sheng | Zhen Wu Du | Yang Song | Xiao Dong Wu | Yu Cheng Zhang | Mei Wu | Qian Wang | Gui Zhen Zhang
6-Shogaol Protects against Oxidized LDL-Induced Endothelial Injruries by Inhibiting Oxidized LDL-Evoked LOX-1 Signaling

Author(s): Yun kai Wang | Ya Jun Hong | Yong hua Yao | Xiao Min Huang | Xue Bo Liu | Chun Yu Zhang | Lei Zhang | Xiaoliang Leon Xu
Evaluation on Anti-Inflammatory, Analgesic, Antitumor, and Antioxidant Potential of Total Saponins from Nigella glandulifera Seeds

Author(s): Jun Zhao | Fang Xu | Hua Huang | Zhengyi Gu | Linlin Wang | Wei Tan | Jinhua He | Yan Chen | Chenyang Li
Current concepts on the role of nitric oxide in portal hypertension

Author(s): Liang Shuo Hu | Jacob George | Jian Hua Wang
Bioactive Polyoxygenated Steroids from the South China Sea Soft Coral, Sarcophyton sp.

Author(s): Zenglei Wang | Hua Tang | Pan Wang | Wei Gong | Mei Xue | Hongwei Zhang | Taofang Liu | Baoshu Liu | Yanghua Yi | Wen Zhang
DNA Methylation status of Wnt antagonist SFRP5 can predict the response to the EGFR-tyrosine kinase inhibitor therapy in non-small cell lung cancer

Author(s): Zhu Jian | Wang Yuyan | Duan Jianchun | Bai Hua | Wang Zhijie | Wei Lai | Zhao Jun | Zhuo Minglei | Wang Shuhang | Yang Lu | An Tongtong | Wu Meina | Wang Jie
Phosphorylated EGFR expression may predict outcome of EGFR-TKIs therapy for the advanced NSCLC patients with wild-type EGFR

Author(s): Wang Fen | Wang Shuhang | Wang Zhijie | Duan Jianchun | An Tongtong | Zhao Jun | Bai Hua | Wang Jie
VPA: an R tool for analyzing sequencing variants with user-specified frequency pattern

Author(s): Hu Qiang | Wang Dan | Yan Li | Zhao Hua | Liu Song
Master regulators of wood formation in Eucalyptus

Author(s): Wang Hua | Soler Marcal | Yu Hong | Camargo Eduardo Leal | Clemente Hélène San | Savelli Bruno | Ladouce Nathalie | Paiva Jorge | Grima-Pettenati Jacqueline
Combining multiple family-based association studies

Author(s): Tang Hua | Peng Jie | Wang Pei | Coram Marc | Hsu Li
Restriction Enzymes in Microbiology, Biotechnology and Biochemistry

Author(s): Geoffrey G. Wilson | Hua Wang | Daniel F. Heiter | Keith D. Lunnen
Cycles, the Degree Distance, and the Wiener Index

Author(s): Daniel Gray | Hua Wang
Risk factors for hepatic decompensation in patients with primary biliary cirrhosis

Author(s): Tian-Yan Shi | Li-Na Zhang | Hua Chen | Li Wang | Min Shen | Xuan Zhang | Feng-Chun Zhang
Interference Analysis of Modulation/Demodulation Filter Banks in Generalized Multi-carrier Systems

Author(s): N.P. Chen | J.Y. Hua | Y.Y Zhuang | J.W. Yu | D.Y. Wang
Isolation and Phylogenetic Analysis of H9N2 Swine Influenza Virus from Sick Pigs in Southern China in 2010

Author(s): Wei-Li Kong | Liang-Zong Huang | Nan Cao | Hai-Tao Qi | Meng Meng Zhao | Shang-Song Guan | Wen Hua Wang | Fu-Rong Zao | Wen-bao Qi | Pei-Rong Jiao | Gui-Hong Zhang
Differentially Expressed Genes in Subcutaneous FatTissue in an Obese Pig Model Induced by a High-Fat Diet

Author(s): Ke Li | Hua Zhao | Ji-Chang Zhou | Jia-Yong Tang | Xin-Gen Lei | Kang- Ning | Wang
An Improved Direction Finding Algorithm Based on Toeplitz Approximation

Author(s): Qing Wang | Hua Chen | Guohuang Zhao | Bin Chen | Pichao Wang
Comparative Study of Non-uniform Frequency Sampling Method in Equiripple Digital Filter Design

Author(s): J.S. Wang | J.Y. Hua | D.M. Gu | W.K. Kuang | X.T. Yu
Study on One Modified Chaotic System Based on Logistic Map

Author(s): Hua Xue | Shubin Wang | Xiandong Meng
Syringic Acid Extracted from Herba dendrobii Prevents Diabetic Cataract Pathogenesis by Inhibiting Aldose Reductase Activity

Author(s): Xiaoyong Wei | Dan Chen | Yanchun Yi | Hui Qi | Xinxin Gao | Hua Fang | Qiong Gu | Ling Wang | Lianquan Gu
Effects of Tai Chi versus Proprioception Exercise Program on Neuromuscular Function of the Ankle in Elderly People: A Randomized Controlled Trial

Author(s): Jing Liu | Xue-Qiang Wang | Jie-Jiao Zheng | Yu-Jian Pan | Ying-Hui Hua | Shang-Min Zhao | Li-Yan Shen | Shuai Fan | Jiu-Gen Zhong
Shear Stress Inhibits Apoptosis of Ischemic Brain Microvascular Endothelial Cells

Author(s): Shan Tian | Yulong Bai | Lin Yang | Xinggang Wang | Yi Wu | Jie Jia | Yulian Zhu | Yong Cheng | Pengyue Zhang | Junfa Wu | Nianhong Wang | Guang Xia | Hua Liao | Yuling Zhang | Xiafeng Shen | Huixian Yu | Yongshan Hu
Upconversion luminescence, ferroelectrics and piezoelectrics of Er Doped SrBi4Ti4O15

Author(s): Dengfeng Peng | Hua Zou | Chaonan Xu | Xusheng Wang | Xi Yao | Jian Lin | Tiantuo Sun
The inquiry of liquids and glass transition by heat capacity

Author(s): Hai Bo Ke | Ping Wen | Wei Hua Wang
Effects of Moxibustion Stimulation on the Intensity of Infrared Radiation of Tianshu (ST25) Acupoints in Rats with Ulcerative Colitis

Author(s): Xiaomei Wang | Shuang Zhou | Wei Yao | Hua Wan | Huangan Wu | Luyi Wu | Huirong Liu | Xuegui Hua | Peifeng Shi
Moxibustion inhibits interleukin-12 and tumor necrosis factor alpha and modulates intestinal flora in rat with ulcerative colitis

Author(s): Xiao-Mei Wang | Yuan Lu | Lu-Yi Wu | Shu-Guang Yu | Bai-Xiao Zhao | Hong-Yi Hu | Huan-Gan Wu | Chun-Hui Bao | Hui-Rong Liu | Jin-Hai Wang | Yi Yao | Xue-Gui Hua | Hui-Ying Guo | Li-Rong Shen
Chronic Supplementation of Paeonol Combined with Danshensu for the Improvement of Vascular Reactivity in the Cerebral Basilar Artery of Diabetic Rats

Author(s): Jing Hu | Ya-Ling Li | Zi-Lin Li | Hua Li | Xuan-Xuan Zhou | Peng-Cheng Qiu | Qian Yang | Si-Wang Wang
Acetamiprid Residues in Male Mice and its Effect on Liver Function

Author(s): Yi- Wang | Jiao-Jiao Zhang | Hai-Yang Xiang | Jia- Hua | Zhang | Xian-Zhong Wang
Geometrical Study on FMDV Genome Based on Z-Curve

Author(s): Hua Tang | Xin-Sheng Liu | Yu-Zhen Fang | Li Pan | Zong-Wang Zhang | Peng Zhou | Jian-Liang Lv | Shou-Tian Jiang | Yong-Lu Wang | Yong-Guang Zhang
A Systems Biology Approach to Understanding the Mechanisms of Action of Chinese Herbs for Treatment of Cardiovascular Disease

Author(s): Bohui Li | Xue Xu | Xia Wang | Hua Yu | Xiuxiu Li | Weiyang Tao | Yonghua Wang | Ling Yang
Correlation between circulating myeloid-derived suppressor cells and Th17 cells in esophageal cancer

Author(s): Zhi-Jun Jiao | Jing-Jing Gao | Sheng-Hao Hua | De-Yu Chen | Wen-Hong Wang | Hui Wang | Xu-Hui Wang | Hua-Xi Xu
The Expanding Role of Electrospray Ionization Mass Spectrometry for Probing Reactive Intermediates in Solution

Author(s): Weitao Zhu | Yu Yuan | Peng Zhou | Le Zeng | Hua Wang | Ling Tang | Bin Guo | Bo Chen
A SPR Aptasensor for Detection of Avian Influenza Virus H5N1

Author(s): Hua Bai | Ronghui Wang | Billy Hargis | Huaguang Lu | Yanbin Li
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program