Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hui Sun"

ADD TO MY LIST
 
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Recent Highlights of Metabolomics in Chinese Medicine Syndrome Research

Author(s): Ai-hua Zhang | Hui Sun | Shi Qiu | Xi-jun Wang
Study of Alloying Process on 40Cr Surface with Electron Beam after Electroplated Cr Layer

Author(s): Xu Hongbin | Hu Jianjun | Li Hui | Mao Rongshan | Sun Fei | Hou Tianfeng
On the generalized weighted quasi-arithmetic integral mean

Author(s): Hui Sun | Boyong Long | Yuming Chu
Nutraceuticals: Potential for Chondroprotection and Molecular Targeting of Osteoarthritis

Author(s): Daniel J. Leong | Marwa Choudhury | David M. Hirsh | John A. Hardin | Neil J. Cobelli | Hui B. Sun
Optimal bounds for the Neuman-Sandor means in terms of geometric and contraharmonic means

Author(s): Hui Sun | Xu-Hui Shen | Tie-Hong Zhao | Yu-Ming Chu
A Simple Oligonucleotide Biochip Capable of Rapidly Detecting Known Mitochondrial DNA Mutations in Chinese Patients with Leber’S Hereditary Optic Neuropathy (LHON)

Author(s): Wei-Dong Du | Gang Chen | Hui-Min Cao | Qing-Hui Jin | Rong-Feng Liao | Xiang-Cheng He | Da-Ben Chen | Shu-Ren Huang | Hui Zhao | Yong-Mei Lv | Hua-Yang Tang | Xian-Fa Tang | Yong-Qing Wang | Song Sun | Jian-Long Zhao | Xue-Jun Zhang
A Comparison of Active and Passive Metamaterials from Equivalent Lumped Elements Modes

Author(s): Ya-Fen Ge | Hui Huang | Yong Liu | Hou-Jun Sun | Xin Lv | Li-Ming Si
Selective Excitation of Two-pulse Femtosecond Coherent Anti-Stokes Raman Scattering in a Mixture

Author(s): Hui Zhang | Xianghua Feng | Zhongqiu Yu | Xia Li | Shian Zhang | Zhenrong Sun
Image Preprocessing Methods to Identify Micro-cracks of Road Pavement

Author(s): Hui Wang | Zhang Chen | Lijun Sun
Characterization of the high-risk human papillomavirus infection in Jining, China

Author(s): Yinfeng Jia | Huan Guo | Feifei Liu | Guangqi Zhou | Haixin Dong | Ling Bi | Jialin Jia | Hui Sun
Optimal Two Parameter Bounds for the Seiffert Mean

Author(s): Hui Sun | Ying-Qing Song | Yu-Ming Chu
Sentinel Lymph Node Identifi cation in Endometrial Cancer

Author(s): Yuanjue SUN | Hui ZHAO | Yaowu GUO
N,N-Diethyl-4-[1-phenyl-3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl]aniline

Author(s): Ying-Zhong Zhu | Hui Wang | Ping-Ping Sun | Yu-Peng Tian
An Ultra-High Element Density pMUT Array with Low Crosstalk for 3-D Medical Imaging

Author(s): Yi Yang | He Tian | Yu-Feng Wang | Yi Shu | Chang-Jian Zhou | Hui Sun | Cang-Hai Zhang | Hao Chen | Tian-Ling Ren
Relationship between angiogenesis and lymphangiogenesis in recurrent pterygium

Author(s): Chao-Xiu Qi | Xiao-Dong Zhang | Jin Yuan | Jie-Zhen Yang | Yi Sun | Tao Wang | Hui Ye | Shi-Qi Ling
Pros and Cons of Using ICT in Teaching ESL Reading and Writing

Author(s): Melor Md Yunus | Norazah Nordin | Hadi Salehi | Choo Hui Sun | Mohamed Amin Embi
Online Manifold Regularization by Dual Ascending Procedure

Author(s): Boliang Sun | Guohui Li | Li Jia | Hui Zhang
Improved Hysteretic Noisy Chaotic Neural Network for Broadcast Scheduling Problem in WMNs

Author(s): Ming Sun | Yanjun Zhao | Zhengliang Liu | Hui Zhang
Study on Multi-objective Location of Distribution Center Based on Covering

Author(s): SUN Lin | WU Xiang_lin | LIU Yue | SUN Yong_Zhe | QU Hui
On Respiratory Rate of Cherry Tomatoes under Subcritical Heights

Author(s): Fang Duan | Yu-fen Chen | Zhong-zheng Sun | Ming-qing Chen | Hui Zhang | Jing Zhang
Seasonal and Spatial Variability of Virioplanktonic Abundance in Haihe River, China

Author(s): Lili Ma | Rui Sun | Guannan Mao | Hui Yu | Yingying Wang
Pregnancy with Concomitant Chorioangioma and Placental Mesenchymal Dysplasia: A Rare Placental Abnormality

Author(s): Wu Qichang | Wang Wenbo | Zheng Liangkai | Kong Hui | He Xiaoqin | Sun Li | Xu Yasong
The Effects of Chinese Traditional Processing Method on Components in Semen Sinapis Albae

Author(s): Lifang Liu | Hui Zhou | Suqin Sun | Qiang Wang | Genxi Li
PCR-DGGE analysis of earthworm gut bacteria diversity in stress of Escherichia coli O157:H7

Author(s): Yi Zhang | Gaochan Wang | Yupeng Wu | Hui Zhao | Yufeng Zhang | Zhenjun Sun
Research on a method of embedding implants into crista and apophysis of sinus maxillaris

Author(s): Zhen-yu SUN | Hui LIU | Dao-fu WANG | Guang CHEN | Ming-rui ZHANG | Jie FENG
Chemical Constituents of the Root of Jasminum giraldii

Author(s): Zhenggang Yue | Hui Qin | Yuhua Li | Yang Sun | Zhipeng Wang | Tiehong Yang | Li Liu | Minchang Wang | Feng Feng | Qibing Mei
Prognostic value of soluble MICA levels in the serum of patients with advanced hepatocellular carcinoma

Author(s): Jian-Jun Li | Ke Pan | Mo-Fa Gu | Min-Shan Chen | Jing-Jing Zhao | Hui Wang | Xiao-Ting Liang | Jian-Cong Sun | Jian-Chuan Xia
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
High diversity and no significant selection signal of human ADH1B gene in Tibet

Author(s): Lu Yan | Kang Longli | Hu Kang | Wang Chuanchao | Sun Xiaoji | Chen Feng | Kidd Judith R | Kidd Kenneth K | Li Hui
Evaluation of high mobility group box 1 protein as a presurgical diagnostic marker reflecting the severity of acute appendicitis

Author(s): Wu Chuanxin | Sun Hang | Wang Hongliang | Chi Junmeng | Liu Qi | Guo Hui | Gong Jianping
Busulfan plus fludarabine as a myeloablative conditioning regimen compared with busulfan plus cyclophosphamide for acute myeloid leukemia in first complete remission undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a prospective and multicenter study

Author(s): Liu Hui | Zhai Xiao | Song Zhaoyang | Sun Jing | Xiao Yang | Nie Danian | Zhang Yu | Huang Fen | Zhou Hongsheng | Fan Zhiping | Tu Sanfang | Li Yonghua | Guo Xutao | Yu Guopan | Liu Qifa
Improved Hysteretic Noisy Chaotic Neural Network for Broadcast Scheduling Problem in WMNs

Author(s): Ming Sun | Yanjun Zhao | Zhengliang Liu | Hui Zhang
C16 Saturated Fatty Acid Induced Autophagy in A549 Cells through Topoisomerase I Inhibition

Author(s): Sandeep Karna | Won Bong Lim | Ji Sun Kim | Sang Woo Kim | Hui Zheng | Kum Hue Bae | Min Sung Cho | Hee Kyun Oh | Ok Su Kim | Hong Ran Choi | Ok Joon Kim
Concept Layout Model of Transportation Terminals

Author(s): Li-ya Yao | Li-shan Sun | Wu-hong Wang | Hui Xiong
Retina, Retinol, Retinal and the Natural History of Vitamin A as a Light Sensor

Author(s): Ming Zhong | Riki Kawaguchi | Miki Kassai | Hui Sun
Adaptability Analysis of Service Facilities in Transfer Subway Stations

Author(s): Liya Yao | Lishan Sun | Wuhong Wang | Hui Xiong
Umbilical cord blood mesenchymal stem cells protect amyloid-β42 neurotoxicity via paracrine

Author(s): Ju-Yeon Kim | Dong Hyun Kim | Ji Hyun Kim | Yoon Sun Yang | Wonil Oh | Eun Hui Lee | Jong Wook Chang
Commercial Banking Efficiency in Nepal: Application of DEA and Tobit Model

Author(s): Suvita Jha | Xiaofeng Hui | Baiqing Sun
Computation of Isobaric Vapor-Liquid Equilibrium Data for Binary and Ternary Mixtures of Methanol, Water, and Ethanoic Acid from , , , and Measurements

Author(s): Daming Gao | Hui Zhang | Peter Lücking | Hong Sun | Jingyu Si | Dechun Zhu | Hong Chen | Jianjun Shi
Optimization of Pressurized Liquid Extraction of Three Major Acetophenones from Cynanchum bungei Using a Box-Behnken Design

Author(s): Wei Li | Li-Chun Zhao | Yin-Shi Sun | Feng-Jie Lei | Zi Wang | Xiong-Bin Gui | Hui Wang
Zero-bias anomaly in one-dimensional ultrathin metallic nanowires

Author(s): Hui Yan | Rui Xu | Xun Hong | Yi Sun | Lei Feng | Jia-Cai Nie | Lin He
PROCESS SIMULATION OF AN INTEGRATED COKE DRY QUENCHING COMBINED GASIFICATION

Author(s): Lan-yi Sun | Yong-duo Liu | Cheng Zhai | Hui Zhou
Design and Synthesis of a Series of Pyrido[2,3-d]pyrimidine Derivatives as CCR4 Antagonists

Author(s): Hongwei Gong | Hui Qi | Wei Sun | Yang Zhang | Dan Jiang | Junhai Xiao | Xiaohong Yang | Ying Wang | Song Li
Binding Mode Prediction of Evodiamine within Vanilloid Receptor TRPV1

Author(s): Zhanli Wang | Lidan Sun | Hui Yu | Yanhui Zhang | Wuzhuang Gong | Hongwei Jin | Liangren Zhang | Huaping Liang
Pretreatment of Cisplatin in Recipients Attenuates Post-Transplantation Pancreatitis in Murine Model

Author(s): Sheng Yan, Yuan Ding, Fei Sun, Zhongjie Lu, Liang Xue, Xiangyan Liu, Mingqi Shuai, Chen Fang, Yan Wang, Hui Cheng, Lin Zhou, Ming H Zheng, Shusen Zheng
A MCMC strategy for group-specific 16S rRNA probe design

Author(s): Yi-Bo Wu | Li-Rong Yan | Hui Liu | Han-Chang Sun | Hong-Wei Xie
The Research of Anti-Swelling and Low Damage Killing Fluid System

Author(s): Qinggong DANG | Hui JIA | Shuang SUN | Meng LI | Zhenqi JIA
Metamaterials Application in Sensing

Author(s): Tao Chen | Suyan Li | Hui Sun
Serum IL-33 Levels Are Associated with Liver Damage in Patients with Chronic Hepatitis C

Author(s): Juan Wang | Pingwei Zhao | Hui Guo | Xiguang Sun | Zhenyu Jiang | Lijun Xu | Junyan Feng | Junqi Niu | Yanfang Jiang
catena-Poly[[[diaquadiformatonickel(II)]-μ-1,4-bis(1H-benzimidazol-1-yl)benzene] dihydrate]

Author(s): Hui Li | Hong Sun | Xiaochuan Chai | Chenzhong Yao
Synthesis, Characterization and Cytotoxicity of New Rotundic Acid Derivatives

Author(s): Yu-Fang He | Min-Lun Nan | Jia-Ming Sun | Zhao-Jie Meng | Fa-Gui Yue | Quan-Cheng Zhao | Xiao-Hong Yang | Hui Wang
Optimization of Resinification of Liquefied Products from Trash Antiseptic Wood

Author(s): Fang DING | Hui CHEN | Xiao SUN | Qiuhui ZHANG
The Effect of Emodin-Assisted Early Enteral Nutrition on Severe Acute Pancreatitis and Secondary Hepatic Injury

Author(s): Gang Wang | Bei Sun | Yue Gao | Qing Hui Meng | Hong Chi Jiang
Aggregation formation mediated anoikis resistance of BEL7402 hepatoma cells.

Author(s): Zhiyong Zhang | Lihui Han | Lili Cao | Xiaohong Liang | Yugang Liu | Hua Liu | Juan Du | Zhonghua Qu | Changjun Zhu | Suxia Liu | Hui Li | Wensheng Sun
Preparation and Evaluation of Berberine Alginate Beads for Stomach-Specific Delivery

Author(s): Zhen-Hai Zhang | Yong-Shun Sun | Hui Pang | Were L.L. Munyendo | Hui-Xia Lv | Sheng-Liang Zhu
A New Method for Balancing the Fluctuation of Wind Power by a Hybrid Energy Storage System

Author(s): Peng Yu | Wei Zhou | Yu Zhao | Hui Sun | Jian Liu | Yan Liu
Upregulated expression of indoleamine 2, 3-dioxygenase in CHO cells induces apoptosis of competent T cells and increases proportion of Treg cells

Author(s): Sun Jingyan | Yu Jinpu | Li Hui | Yang Lili | Wei Feng | Yu Wenwen | Liu Juntian | Ren Xiubao
Decreased expression of dual-specificity phosphatase 9 is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma

Author(s): Wu Song | Wang Yong | Sun Liang | Zhang Zhiling | Jiang Zhimao | Qin Zike | Han Hui | Liu Zhuowei | Li Xianxin | Tang Aifa | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Zhou Fangjian
Upregulated Expression of Indoleamine 2, 3-Dioxygenase in Primary Breast Cancer Correlates with Increase of Infiltrated Regulatory T Cells In Situ and Lymph Node Metastasis

Author(s): Jinpu Yu | Jingyan Sun | Shizhen Emily Wang | Hui Li | Shui Cao | Yizi Cong | Juntian Liu | Xiubao Ren
Changing Trend of T lymphocytes in Mouse Spleen after Japanese Encephalitis Virus Infection

Author(s): Yan-fang Sun§, Chang-qin Gu§, Rong Jiang , Jing Ye, Yong-mao Li, Hua-zhen Liu , Hui Song and Ke-mei Peng*
A sequence-based genetic linkage map as a reference for Brassica rapa pseudochromosome assembly

Author(s): Wang Yan | Sun Silong | Liu Bo | Wang Hui | Deng Jie | Liao Yongcui | Wang Qian | Cheng Feng | Wang Xiaowu | Wu Jian
Effect of pH on the Interaction of Gold Nanoparticles with DNA and Application in the Detection of Human p53 Gene Mutation

Author(s): Sun Liping | Zhang Zhaowu | Wang Shuang | Zhang Jianfeng | Li Hui | Ren Lei | Weng Jian | Zhang Qiqing
Mechanical Intervention for Maintenance of Cartilage and Bone

Author(s): Hui B. Sun | Luis Cardoso | Hiroki Yokota
Demonstration of a new indicator for studying upwelling in the northern South China Sea

Author(s): Li Lin | You-Shao Wang | Cui-Ci Sun | Nan Li | Haili Wang3, | B. Greg Mitchell | Mei-Lin Wu | Hui Song | Jing-Feng Wu
Extracellular and intraneuronal HMW-AbetaOs represent a molecular basis of memory loss in Alzheimer's disease model mouse

Author(s): Takamura Ayumi | Okamoto Yasuhide | Kawarabayashi Takeshi | Yokoseki Tatsuki | Shibata Masao | Mouri Akihiro | Nabeshima Toshitaka | Sun Hui | Abe Koji | Urisu Tsuneo | Yamamoto Naoki | Shoji Mikio | Yanagisawa Katsuhiko | Michikawa Makoto | Matsubara Etsuro
Game Analysis of the China Wind-farm Investment Market

Author(s): Wenhui Zhao | Haibin Sun | Hui Wang | Quansheng Shi
Decreased expression of Neurensin-2 correlates with poor prognosis in hepatocellular carcinoma

Author(s): Hai-Qing Ma, Xiao-Ting Liang, Jing-Jing Zhao, Hui Wang, Jian-Cong Sun, Yi-Bing Chen, Ke Pan, Jian-Chuan Xia
Gender and metabolic differences of gallstone diseases

Author(s): Hui Sun, Hong Tang, Shan Jiang, Li Zeng, En-Qiang Chen, Tao-You Zhou, You-Juan Wang
High expression level of EDIL3 in HCC predicts poor prognosis of HCC patients

Author(s): Jian-Cong Sun, Xiao-Ting Liang, Ke Pan, Hui Wang, Jing-Jing Zhao, Jian-Jun Li, Hai-Qing Ma, Yi-Bing Chen, Jian-Chuan Xia
Interaction of functional NPC1 gene Polymorphism with smoking on coronary heart disease

Author(s): Ma Weiwei | Xu Jing | Wang Qianqian | Xin Ying | Zhang Lin | Zheng Xinxin | Wang Hu | Sun Kai | Hui Rutai | Huang Xiaohong
Molecular cloning and tissue expression of the fatty acid-binding protein (Es-FABP) gene in female Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)

Author(s): Gong Ya-Nan | Li Wei-Wei | Sun Jiang-Ling | Ren Fei | He Lin | Jiang Hui | Wang Qun
The Pharmacological Effects of Morroniside and Loganin Isolated from Liuweidihuang Wan, on MC3T3-E1 Cells

Author(s): Manyu Li | Wei Wang | Ping Wang | Kun Yang | Hui Sun | Xijun Wang
Comparative Analysis of Cytotoxic T Lymphocyte Response Induced by Dendritic Cells Loaded with Hepatocellular Carcinoma -Derived RNA or Cell Lysate

Author(s): Ke Pan, Jing-jing Zhao, Hui Wang, Jian-jun Li, Xiao-ting Liang, Jian-cong Sun, Yi-bing Chen, Hai-qing Ma, Qing Liu, Jian-chuan Xia
An Evaluation on Land Coordination Use in Nanjing City

Author(s): Lina Sun | Xungang Zheng | Hui Chen | Zhangwei Li
Extensive analysis of D7S486 in primary gastric cancer supports TESTIN as a candidate tumor suppressor gene

Author(s): Ma Haiqing | Weng Desheng | Chen Yibing | Huang Wei | Pan Ke | Wang Hui | Sun Jiancong | Wang Qijing | Zhou Zhiwei | Wang Huiyun | Xia Jianchuan
An epidemiological investigation of leukemia incidence between 2003 and 2007 in Nanjing, China

Author(s): Chen Bao-An | Huang Zhi-Hu | Zhang Xiao-Ping | Ou-Yang Jian | Li Jian-Yong | Zhai Yong-Ping | Sun Xue-Mei | Xu Yan-Li | Lu Qin | Wang Jian-Min | Li Dong | Liao Hui | Shen Zhi-Xiang | Wang Yan-Yan | Yu Xiao-Jing | Ye Hui | Zhuang Li-Ying
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program