Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hui-Ling Zhu"

ADD TO MY LIST
 
Analysis and expression of the polyhedrin gene of Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV)

Author(s): Jia-Xi Huang | Hui-Ling Wu | Yan Wu | Shan-Ying Zhu | Wen-Bing Wang
Microwave absorption properties of MWCNT-SiC composites synthesized via a low temperature induced reaction

Author(s): Hui-Ling Zhu | Yu-Jun Bai | Rui Liu | Ning Lun | Yong-Xin Qi | Fu-Dong Han | Xiang-Lin Meng | Jian-Qiang Bi | Run-Hua Fan
Correlation Analysis of Wool Yield in Wan Line Angora Rabbits Using Microsatellite DNA Markers

Author(s): Wu Xin-Sheng | Wu Tian-Wen | Zhao Hui-Ling | Cheng Guang-Long | Xu Qi | Cheng Jin-Hua | Zhu Xiu-Bai | Chen Guo-Hong
Poly[[aqua(μ2-oxalato)(μ2-2-oxidopyridinium-3-carboxylato)holmium(III)] monohydrate]

Author(s): Hui-Lan Zhu | Hui-Ling Lai | Lu Han | Yi-Fan Luo | Rong-Hua Zeng
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?