Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Huijun Yuan"

ADD TO MY LIST
 
Diurnal and Seasonal Patterns of Methane Emissions from a Dairy Operation in North China Plain

Author(s): Zhiling Gao | Huijun Yuan | Wenqi Ma | Jianguo Li | Xuejun Liu | Raymond L. Desjardins
Cardiovascular magnetic resonance in carotid atherosclerotic disease

Author(s): Dong Li | Kerwin William | Ferguson Marina | Li Rui | Wang Jinnan | Chen Huijun | Canton Gador | Hatsukami Thomas | Yuan Chun
Comprehensive molecular etiology analysis of nonsyndromic hearing impairment from typical areas in China

Author(s): Yuan Yongyi | You Yiwen | Huang Deliang | Cui Jinghong | Wang Yong | Wang Qiang | Yu Fei | Kang Dongyang | Yuan Huijun | Han Dongyi | Dai Pu
GJB2 mutation spectrum in 2063 Chinese patients with nonsyndromic hearing impairment

Author(s): Dai Pu | Yu Fei | Han Bing | Liu Xuezhong | Wang Guojian | Li Qi | Yuan Yongyi | Liu Xin | Huang Deliang | Kang Dongyang | Zhang Xin | Yuan Huijun | Yao Kun | Hao Jinsheng | He Jia | He Yong | Wang Youqin | Ye Qing | Yu Youjun | Lin Hongyan | Liu Lijia | Deng Wei | Zhu Xiuhui | You Yiwen | Cui Jinghong | Hou Nongsheng | Xu Xuehai | Zhang Jin | Tang Liang | Song Rendong | Lin Yongjun | Sun Shuanzhu | Zhang Ruining | Wu Hao | Ma Yuebing | Zhu Shanxiang | Wu Bai-lin | Han Dongyi | Wong Lee-Jun
Molecular Etiology of Hearing Impairment in Inner Mongolia: mutations in SLC26A4 gene and relevant phenotype analysis

Author(s): Dai Pu | Yuan Yongyi | Huang Deliang | Zhu Xiuhui | Yu Fei | Kang Dongyang | Yuan Huijun | Wu Bailin | Han Dongyi | Wong Lee-Jun
Comparison of a Resonant Mirror Biosensor (IAsys) and a Quartz Crystal Microbalance (QCM) for the Study on Interaction between Paeoniae Radix 801 and Endothelin-1

Author(s): Jiadong Huang | Qing Lin | Jinghua Yu | Shenguang Ge | Jing Li | Min Yu | Zixia Zhao | Xinsheng Wang | Xiuming Zhang | Xiaorui He | Liang Yuan | Huijun Yin | Tetsuo Osa | Keji Chen | Qiang Chen
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program