Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "I. S. Yu"

ADD TO MY LIST
 
ADJUVANTS IN MODERN VACCINOLOGY

Author(s): Isaenko Ye. Yu. | Babych Ye. M. | Yelyseyeva I. V. | Zhdamarova L. A. | Belozersky V. I. | Kolpak S. A.
Marginalist Scholasticism Маржиналистская схоластика

Author(s): Khmel Sergey N. | Khmel Valentina I. | Tur Irina Yu.
Citrange Fruit Extracts Alleviate Obesity-Associated Metabolic Disorder in High-Fat Diet-Induced Obese C57BL/6 Mouse

Author(s): Yan Lu | Wanpeng Xi | Xiaobo Ding | Shengjie Fan | Yu Zhang | Dong Jiang | Yiming Li | Cheng Huang | Zhiqin Zhou
Fertility in male medulloblastoma survivors: closing the gaps in counseling

Author(s): Nahata L | Yu RN | Dumont IP | Manley PE | Cohen LE
Reliability analysis of wood-plastic planks based on predicted modulus of rupture

Author(s): Guiwen Yu | Yingcheng Hu | Jiyou Gu | Qingwen Wang
Bioconversion of bamboo to bioethanol using the two-stage organosolv and alkali pretreatment

Author(s): Zhiqiang Li | Zehui Jiang | Benhua Fei | Xing’e Liu | Yan Yu
Total excision of intramedullary epidermoid cyst in one case

Author(s): PU Ke | ZHOU Yu | CHENG Qian-sheng | LI Qing-guo | YAN Xue-jiang
A New in Vitro Anti-Tumor Polypeptide Isolated from Arca inflata

Author(s): Jian Xu | Zhiyan Chen | Liyan Song | Lili Chen | Jianhua Zhu | Shuangshuang Lv | Rongmin Yu
The GC/MS Analysis of Volatile Components Extracted by Different Methods from Exocarpium Citri Grandis

Author(s): Zhisheng Xie | Qundi Liu | Zhikun Liang | Mingqian Zhao | Xiaoxue Yu | Depo Yang | Xinjun Xu
Second-Order Leader-Following Consensus of Multiagent Systems with Time Delays

Author(s): Hong Xia | Ting-Zhu Huang | Jin-Liang Shao | Jun-Yan Yu
Optimization Algorithm of Control Channel Selection for Wireless Networks

Author(s): Jian Chen | Huahui Yu | Jingyu Hua | Xiaoyan Zhang
UV Enhanced Oxygen Response Resistance Ratio of ZnO Prepared by Thermally Oxidized Zn on Sapphire Substrate

Author(s): Cheng-Chang Yu | Yu-Ting Hsu | Wen-How Lan | Ming-Chang Shih | Jin-Hua Hong | Kai-Feng Huang | Chien-Jung Huang
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Damping Based Traffic Allocation in Wireless Machine-to-Machine Communications Networks

Author(s): Ruiguo Yu | Zhenxia Yuan | Mankun Zhao | Mei Yu | Xu Lu
Efficient and Secure Resource Management in Home M2M Networks

Author(s): Yue Lai | Jiawen Kang | Rong Yu
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
Microarray Analysis of Transcriptome of Medulla Identifies Potential Biomarkers for Parkinson’s Disease

Author(s): Xiao-Yang Liao | Wei-Wen Wang | Zheng-Hui Yang | Jun Wang | Hang Lin | Qing-Song Wang | Yu-Xian Wu | Yu Liu
Exploring the Effects of Different Walking Strategies on Bi-Directional Pedestrian Flow

Author(s): Lili Lu | Gang Ren | Wei Wang | Chen Yu | Chenzi Ding
Phase Transition and Optical Properties for Ultrathin KNbO3 Nanowires

Author(s): Shulin Yang | Yongming Hu | Shengfu Wang | Haoshuang Gu | Yu Wang
Fractal Behavior in the Clarification Process of Cane Sugar Production

Author(s): Xiaomo Yu | Junke Ye | Jing Hu | Xiaoping Liao | Jianbo Gao
On the 2-MRS Problem in a Tree with Unreliable Edges

Author(s): Wei Ding | Yu Zhou | Guangting Chen | Hongfa Wang | Guangming Wang
A SA-Based Wireless Seismic Stress Monitoring System for Concrete Structures

Author(s): S. Hou | Y. Yu | H. B. Zhang | X. Q. Mao | J. P. Ou
Effect of Exercise on Metabolic Syndrome Variables in Breast Cancer Survivors

Author(s): Gwendolyn A. Thomas | Marty Alvarez-Reeves | Lingeng Lu | Herbert Yu | Melinda L. Irwin
A Strategy Based on Cooperative Transmission for Minimizing Delivery Delay in WSN

Author(s): Qingyu Yang | Xinyu Yang | Yu Wang | Dou An
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
Correlation of Abdominal Fat Distribution with Different Types of Diabetes in a Chinese Population

Author(s): Anhui Zhu | Bin Cui | Haodan Dang | Dan Yao | Haitao Yu | Hongmin Jia | Zhijun Hu | Xiaojin Zhang
Nonrigid Registration of Lung CT Images Based on Tissue Features

Author(s): Rui Zhang | Wu Zhou | Yanjie Li | Shaode Yu | Yaoqin Xie
Vertical Spindle Grinding of Si and Granite with a New Abrasive Disk

Author(s): Yiqing Yu | Juan Liu | Bin Kuang | Jianyun Shen | Xipeng Xu
Convergence of a Generalized USOR Iterative Method for Augmented Systems

Author(s): Yu-Qin Bai | Ting-Zhu Huang | Miao-Miao Yu
Comparative Study of Exome Copy Number Variation Estimation Tools Using Array Comparative Genomic Hybridization as Control

Author(s): Yan Guo | Quanghu Sheng | David C. Samuels | Brian Lehmann | Joshua A. Bauer | Jennifer Pietenpol | Yu Shyr
Demethylation of Cancer/Testis Antigens and CpG ODN Stimulation Enhance Dendritic Cell and Cytotoxic T Lymphocyte Function in a Mouse Mammary Model

Author(s): Jun-Zhong Sun | Lei Gao | Li Gao | Wei Wang | Nan Du | Juan Yang | Ling Wan | Fang Liu | Li-li Wang | Li Yu
TiO2 Photocatalytic Materials 2013

Author(s): Jiaguo Yu | Mietek Jaroniec | Gongxuan Lu | Christos Trapalis | Gang Liu
Polymeric Membrane Science and Technology

Author(s): Hai-Yin Yu | Ling-Shu Wan | Qian Yang
Adaptive Real-Time Estimation on Road Disturbances Properties Considering Load Variation via Vehicle Vertical Dynamics

Author(s): Wuhui Yu | Xinjie Zhang | Konghui Guo | Hamid Reza Karimi | Fangwu Ma | Fumiao Zheng
Distributed Control and Estimation of Networked Agent Systems

Author(s): Wenwu Yu | Ming Cao | Guanrong Chen | Guanghui Wen | Xinghuo Yu
Delay-Probability-Distribution-Dependent FIR Filtering Design with Envelope Constraints

Author(s): Cheng Peng | Zhandong Yu | Hamid Reza Karimi | Weizhi Wang | Nan Wang
The Use of Nanoscaled Fibers or Tubes to Improve Biocompatibility and Bioactivity of Biomedical Materials

Author(s): Xiaoming Li | Rongrong Cui | Wei Liu | Lianwen Sun | Bo Yu | Yubo Fan | Qingling Feng | Fuzhai Cui | Fumio Watari
Enabling Large-Scale Biomedical Analysis in the Cloud

Author(s): Ying-Chih Lin | Chin-Sheng Yu | Yen-Jen Lin
Control of Hopf Bifurcation in Autonomous System Based on Washout Filter

Author(s): Wenju Du | Yandong Chu | Jiangang Zhang | Yingxiang Chang | Jianning Yu | Xinlei An
Self-Adaptive Step Firefly Algorithm

Author(s): Shuhao Yu | Shanlin Yang | Shoubao Su
Hydraulic Transients Induced by Pigging Operation in Pipeline with a Long Slope

Author(s): Tao Deng | Jing Gong | Haihao Wu | Yu Zhang | Siqi Zhang | Qi Lin | Huishu Liu
Analytical Analysis and Field Test Investigation of Consolidation for CCSG Pile Composite Foundation in Soft Clay

Author(s): Jin Yu | Yanyan Cai | Zhibo Qi | Yunfei Guan | Shiyu Liu | Bingxiong Tu
The Research of Acupuncture Effective Biomolecules: Retrospect and Prospect

Author(s): Yu Wang | Lei-Miao Yin | Yu-Dong Xu | Yan-Yan Lui | Jun Ran | Yong-Qing Yang
APF-Based Car Following Behavior Considering Lateral Distance

Author(s): Zhao-Sheng Yang | Yao Yu | De-Xin Yu | Hu-Xing Zhou | Xiang-Lun Mo
Application of Radial Point Interpolation Method to Temperature Field

Author(s): Yu Chen | Maohui Xia | Dehua Wang | Dongmei Li
Application of Meshless Natural Neighbour Petrov-Galerkin Method in Temperature Field

Author(s): Dongmei Li | Maohui Xia | Yu Chen | Zitao Xu
Immobility Edge-Method of Plain Graph

Author(s): Liping Zhang | Qiu Yu
An Improved Graph Method for Linear Goal Programming

Author(s): Xisheng Yu | Chuanyi Luo
Two-Person Non Zero-Sum Bimatrix Game with Fuzzy Payoffs and Its Equilibrium Strategy

Author(s): Chunyan Han | Zuofeng Gao | Yongbo Yu | Hua Zhang | Suting Zhang | Hongxin Bai
Testing of Event Detection Lateness in Wireless Sensor Networks

Author(s): Laye Hadji Diakite | Li Yu | Rabiu Haruna
Sam68 is a novel marker for aggressive neuroblastoma

Author(s): Zhao X | Li Z | He B | Liu J | Li S | Zhou L | Pan C | Yu Z | Xu Z
Sequential treatment of tyrosine kinase inhibitors and chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer: a meta-analysis of Phase III trials

Author(s): Zhang Y | Sun Y | Wang L | Ye T | Pan Y | Hu H | Yu Y | Zhao N | Song Y | Garfield D | Chen H
The influence of urea formaldehyde resins on pyrolysis characteristics and products of wood-based panels

Author(s): Yongshun Feng | Jun Mu | Shihua Chen | Zhiyi Huang | Zhiming Yu
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Can lignocellulosic hydrocarbon liquids rival lignocellulose-derived ethanol as a future transport fuel?

Author(s): Yao Ding | Shengdong Zhu | Pei Yu | Shuiming Cheng | Yuanxin Wu
A Revised Checklist of Anopheles Species in China (Diptera: Culicidae)

Author(s): YAN Zhen-tian | YANG Fei-long | FU Wen-bo | LI Xu-dong | YU Guo | CHEN Bin
Point Prevalence of Cryptosporidium Oocyst in Calves Grazing along River Rima Bank in Sokoto, Nigeria

Author(s): O.O. Faleke | Y.A. Yabo | A.O. Olaleye | Y.U. Dabai | E.B. Ibitoye
Phenolic Composition, Antioxidant Activity and Anti-Adipogenic Effect of Hot Water Extract from Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seed

Author(s): Seok-Yeong Yu | Young-Jun Lee | Jong-Dai Kim | Suk-Nam Kang | Seong-Kap Lee | Jung-Young Jang | Hyo-Ku Lee | Jeong-Ho Lim | Ok-Hwan Lee
Impact and Cost-Effectiveness of a Comprehensive Schistosomiasis japonica Control Program in the Poyang Lake Region of China

Author(s): Qing Yu | Geng-Ming Zhao | Xian-Lin Hong | Eric A. Lutz | Jia-Gang Guo
Regenerative Medicine for Epilepsy: From Basic Research to Clinical Application

Author(s): Takao Yasuhara | Takashi Agari | Masahiro Kameda | Akihiko Kondo | Satoshi Kuramoto | Meng Jing | Tatsuya Sasaki | Atsuhiko Toyoshima | Susumu Sasada | Kenichiro Sato | Aiko Shinko | Takaaki Wakamori | Yu Okuma | Yasuyuki Miyoshi | Naoki Tajiri | Cesario V. Borlongan | Isao Date

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program