Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Irena Walecka"

ADD TO MY LIST
 
Diagnosing and management of iatrogenic moderate and severe ovarian hyperstymulation syndrome (OHSS) in clinical material.

Author(s): Artur J Jakimiuk | Anna Fritz | Wojciech Grzybowski | Irena Walecka | Piotr Lewandowski
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

Author(s): Marta Kurzeja | Irena Walecka | Lidia Rudnicka | MaƂgorzata Olszewska
Diagnosing and management of iatrogenic moderate and severe ovarian hyperstymulation syndrome (OHSS) in clinical material.

Author(s): Artur J Jakimiuk | Anna Fritz | Wojciech Grzybowski | Irena Walecka | Piotr Lewandowski
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona