Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Iwona Koszewska"

ADD TO MY LIST
 
Nasilenie objawów depresji mierzone za pomocą Skali depresji Hamiltona oraz manii mierzone za pomocą Skali manii Younga w stanie mieszanym w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Author(s): Iwona Koszewska | Anna Chojnacka | Jarosław Torbiński | Łukasz Święcicki | Dorota Bzinkowska | Sławomir Fornal | Aleksandra Kucharska | Janusz Rybakowski
Koncepcje stanów mieszanych w polskich podręcznikach psychiatrii

Author(s): Joanna Grajkowska | Iwona Koszewska
Original paperClinical and neuropsychological predictors of the diagnosis of dementia with Lewy bodies

Author(s): Radosław Magierski | Tomasz Sobów | Iwona Karlińska | Marcin Flirski | Iwona Kłoszewska
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona