Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Iwona Pietrzak"

ADD TO MY LIST
 
Plasma Interleukin-18 and Dendritic Cells in Males with Psoriasis Vulgaris

Author(s): Aldona Pietrzak | Konrad Janowski | Grażyna Chodorowska | Anna Michalak-Stoma | Jacek Roliński | Anna Zalewska | Iwona Jastrzębska | Jacek Tabarkiewicz | Tomasz Paszkowski | Ewa Kapeć | Dorota Krasowska
Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Beata Orawiec | Anna Niwald | Jerzy Bodalski
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Agnieszka Zmysłowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Jerzy Bodalski
Analiza związku między zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego a polimorfizmem I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Izabela Klich | Joanna Bodalska-Lipińska | Grzegorz Misiak | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Insulinoopornosc u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 w poszczególnych stadiach dojrzewania płciowego

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Glargina obniża stężenie glukozy na czczo u dzieci z niezadowalająco wyrównaną metabolicznie cukrzycą typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Elżbieta Czerniawska | Iwona Pietrzak | Jerzy Bodalski
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Elżbieta Czerniawska | Joanna Bodalska-Lipińska | Sławomir Chrul | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Wskaźnik insulinooporności u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 – uproszczony sposób oceny

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Leszek Markuszewski
Takrolimus i pimekrolimus w leczeniu łuszczycy - część II

Author(s): Emilia Chadaj | Iwona Jastrzębska | Agnieszka Krakowska | Daniel Pietrzak | Grażyna Chodorowska | Aldona Pietrzak | Dorota Krasowska
Takrolimus i pimekrolimus w leczeniu łuszczycy - część I

Author(s): Emilia Chadaj | Iwona Jastrzębska | Agnieszka Krakowska | Daniel Pietrzak | Grażyna Chodorowska | Aldona Pietrzak | Dorota Krasowska
Ocena stężenia IL-15 w osoczu krwi obwodowej pacjentów z łuszczycą

Author(s): Aldona Pietrzak | Bartłomiej Wawrzycki | Grażyna Chodorowska | Iwona Jastrzębska | Marek Michnar | Janusz Urban | Jacek Roliński
Abdominal obesity, metabolic syndrome in type 1 diabetic children and adolescents

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Szlawska | Anna Kozera | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski
Blood pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - the influence of body mass index and fat mass

Author(s): Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska
Zmienność stężeń HbA1c w populacji dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Beata Mianowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Anna Iza Baranowska | Wojciech Młynarski
Free fatty acids level may effect a residual insulin secretion in type 1 diabetes

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Psoriasis vulgaris and digestive system disorders: is there a linkage?

Author(s): Aldona Pietrzak | Iwona Jastrzebska | Grazyna Chodorowska | Ryszard Maciejewski | Ewa Dybiec | Maria Juszkiewicz-Borowiec | Dorota Krasowska | Robert A Schwartz
Plasma Interleukin-18 and Dendritic Cells in Males with Psoriasis Vulgaris

Author(s): Aldona Pietrzak | Konrad Janowski | Grażyna Chodorowska | Anna Michalak-Stoma | Jacek Roliński | Anna Zalewska | Iwona Jastrzębska | Jacek Tabarkiewicz | Tomasz Paszkowski | Ewa Kapeć | Dorota Krasowska
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona