Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Izabela Herman-Sucharska"

ADD TO MY LIST
 
Metody diagnostyki obrazowej dróg żółciowych - rys historyczny

Author(s): Izabela Herman-Sucharska | Andrzej Urbanik | Małgorzata Szafirska
Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego w zaburzeniach afektywnych

Author(s): Wojciech Rachel | Marcin Siwek | Dominika Dudek | Andrzej Zięba | Agnieszka Werewka-Maczuga | Izabela Herman-Sucharska | Andrzej Urbanik

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions