Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Izabela Michałus"

ADD TO MY LIST
 
PROBLEMY Z OCENĄ GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MAŁYCH DZIECI - DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU KLINIKI

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Danuta Chlebna-Sokół
POSOCZNICA PACIORKOWCOWA (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) O CIĘŻKIM PRZEBIEGU U 3-LETNIEGO CHŁOPCA

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Szynczewska | Izabela Michałus
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program