Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Izabela Płaneta-Małecka"

ADD TO MY LIST
 
Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi

Author(s): Magdalena Chmiela | Magdalena Jurkiewicz | Monika Wiśniewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Stężenia interleukiny 1b i interleukiny 8 w soku żołądkowym i surowicy krwi dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Izabela Płaneta-Małecka
Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Monika Wiśniewska | Karina Malczewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Wpływ leczenia eradykującego zakażenie Helicobacter pylori na historię naturalną choroby wrzodowej u dzieci

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Grażyna Woch | Andrzej Kałużyński | Andrzej Kulig
Nawracające zakażenia układu moczowego i dysfunkcja pęcherza moczowego a zaparcia u dzieci

Author(s): Ryszard Makosiej | Izabela Płaneta-Małecka | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Małgorzata Niedworok | Beata Sordyl | Danuta Leśniak | Stanisław Materla | Waldemar Wroński | Andrzej Kałużyński
Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA

Author(s): Monika Wiśniewska | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Tomasz Rechciński | Małgorzata Płonka | Władysław Bielański | Stanisław J. Konturek | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Ocena wybranych parametrów funkcji granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Author(s): Anna Kisiel | Krystyna Grzybowska | Krzysztof Zeman | Izabela Płaneta-Małecka
Polipowatość młodzieńcza mnoga - opis 2 przypadków

Author(s): Krystyna Grzybowska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Paweł Wichan | Eleonora Dyńska | Anna Golińska | Ewa Kozielska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Lewandowski | Piotr Banach
Azatiopryna w leczeniu sterydozależnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Author(s): Krystyna Grzybowska | Izabela Płaneta-Małecka | Anna Kisiel | Jadwiga Trojanowska-Lipczyk | Agnieszka Podczaska-Słowińska
Kliniczne wartości testów diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Elżbieta Czkwianianc | Beata Sordyl | Stanisław Łukaszek | Ewa Vogtt | Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiktor Łaszewicz
Przyczyny niepowodzenia eradykcuji Helicobatter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka
Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Madorkowska | Maciej Kaczmarski | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Wrzesław Romańczuk | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Mierzwa | Wojciech Cichy | Iwona Ignyś | Danuta Dzierżanowska | Grażyna Gościniak | Ewa Vogtt
Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Krystyna Grzybowska | Maria R. Dziuda-Gorzkowska | Andrzej Grzybowski | Izabela Płaneta-Małecka
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Kamica układu moczowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Author(s): Krystyna Grzybowska | Ryszard Makosiej | Beata Kozieł | Anna Kisiel | Izabela Płaneta-Małecka
Żółciowe zapalenie wątroby w przebiegu zarażenia Ascaris lumbricoides

Author(s): Aleksandra Ryngajłło | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Obraz ciężkiej enteropatii wysiękowej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna u 6-letniego chłopca - opis przypadku

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Alina Durko | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Czy w czasie badania gastrofiberoskopowego u dzieci powinny być pobierane wycinki do badań histologicznych?

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Andrzej Kulig | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Wpływ czynników epidemiologicznych na częstość toksokarozy u dzieci

Author(s): Małgorzata Niedworok | Beata Sordyl | Izabela Płaneta-Małecka | Anna Borecka | Jakub Gawor
Badania nad zmianami wybranych struktur komórkowych, enterohormonalnych i wydzielniczych, regulujących wydzielanie żołądkowe w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Wojciech Kozłowski | Andrzej Kulig | Stanisław Łukaszek | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci - przypadkowe i celowe połknięcia oraz kliniczne konsekwencje

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Alina Durko | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Stężenia białek ostrej fazy u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Author(s): Jolanta Lukamowicz | Krystyna Grzybowska | Bogusława Ujma-Kubasiewicz | Izabela Płaneta-Małecka | Marek Paradowski | Agnieszka Skotnicka | Michał Przybyszewski
Badania niektórych cytokin w nadsączu hodowanych komórek mononuklearnych pozyskanych od dzieci z Helicobacter pylori - gastritis

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Elżbieta M. Plewińska | Małgorzata Banasik | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Przemysław Lewkowicz | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Probiotyki w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Elżbieta M. Plewińska | Izabela Płaneta-Małecka | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Ewa Małecka-Panas
Lektyna wiążąca mannan w zakażeniach Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Maciej Cedzyński | Janusz Szemraj | Anna Świerzko | Andrzej Kałużyński | Izabela Płaneta-Małecka | Krzysztof Zeman
Przydatność wybranych metod nieinwazyjnych w wykrywaniu zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Monika Wiśniewska | Aneta Grębowska | Tomasz Rechciński | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Władysław Bielański | Małgorzata Płonka | Stanisław Konturek | Magdalena Chmielą
Rola probiotyków w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori – doniesienie wstępne

Author(s): Izabela Płaneta-Małecka | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Magdalena Plewińska | Elżbieta Czkwianianc | Agnieszka Seraficka
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program