Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Izabela Zielińska"

ADD TO MY LIST
 
New Role of Sulfuric Acid In Production of Multicomponent Fertilizers From Renewable Sources

Author(s): Helena Gorecka | Henryk Gorecki | Katarzyna Chojnacka | Marzanna Barańska | Izabela Michalak | Agnieszka Zielińska
Biosorption of Cr(III) by Microalgae and Macroalgae: Equilibrium of the Process

Author(s): Izabela Michalak | Agnieszka Zielińska | Katarzyna Chojnacka | Jan Matuła
Choroba refluksowa u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i(lub) dwunastnicy ze współistniejącym (lub bez) zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Bała | Izabela Zielińska
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Izabela Zielińska | Maria Maćkowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Grażyna Mierzwa | Izabela Zielińska | Hanna Zielińska | Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Leczenie dietetyczne w chorobach alergicznych

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Rola pomostowania aortalno-wieńcowego w późnym okresie pozawałowym w dobie leczenia zawału pierwotną angioplastyką wieńcową

Author(s): Marzenna Zielińska | Izabela Plesiewicz | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Ryszard Jaszewski | Janusz Zasłonka | Jan Henryk Goch
Częstość występowania i przebieg kliniczny alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Swincow | Renata Kuczyńska
Nadwrażliwość na substancje dodawane do żywności - niedoceniany problem w praktyce pediatrycznej

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Zaburzenia wzrostu u dzieci z chorobą trzewną

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Zielińska
Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby w rodzinach dzieci chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C - obserwacje własne

Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Anna Szaflarska-Szczepanik | Agnieszka M. Chrobot | Sylwia Kołtan | Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program