Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jakub Foryś"

ADD TO MY LIST
 
Stenty powlekane

Author(s): Jakub Foryś
Leczenie zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej implantacją stentu powlekanego rapamycyną

Author(s): Jakub Foryś | Jan Zbigniew Peruga | Michał Plewka | Tomasz Jeżewski | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Porównanie wyników leczenia farmakologicznego i interwencyjnego zawału serca u chorych po 75 roku życia

Author(s): Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa | Jakub Foryś | Jan Z. Peruga | Zbigniew Bednarkiewicz | Anna Kopff | Jarosław D. Kasprzak | Barbara Uznańska | Maria Krzemińska-Pakuła
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
"Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Tomasz Wierzchowski | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Ocena czynników ryzyka wystąpienia pęknięcia wolnej ściany serca z towarzyszącą tamponadą u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Author(s): Zbigniew Bednarkiewicz | Maciej Tymiński | Jakub Foryś | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Maria Krzemińska-Pakuła
Obraz echokardiograficzny i rokowanie u pacjentów z ropniami okołopierścieniowymi w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Author(s): Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Łukasz Figiel | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program