Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jan Dzieniszewski"

ADD TO MY LIST
 
Wieloośrodkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia lanzoprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną wrzodu dwunastnicy u pacjentów z infekcją Helicobacter pylori

Author(s): Antoni Gabryelewicz | Andrzej Czajkowski | Dorota Skrodzka | Jan Dzieniszewski | Włodzimierz Janicki | Krzysztof Marlicz | Halina Jaroszewicz | Tadeusz Popiela | Janusz Legutko
Palenie tytoniu a choroby układu trawienia

Author(s): Janusz Ciok | Jan Dzieniszewski
Zalecenia postępowania diagnostycznego w guzach trzustki

Author(s): Jan Dzieniszewski | Grażyna Jurkowska
Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby

Author(s): Tadeusz Tacikowski | Jan Dzieniszewski | Janusz Ciok | Ewa Godziemba-Maliszewska
20-letnie prospektywne obserwacje epidemiologiczno-kliniczne przewlekłego zapalenia trzustki

Author(s): Mirosław Jarosz | Jan Dzieniszewski | Maria Orzeszko
Ocena czynników wpływających na nawrót dolegliwości po rozpoczęciu żywienia doustnego u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Author(s): Janusz Ciok | Jan Dzieniszewski | Iwona Kowalczyk | Elżbieta Drążkiewicz | Tadeusz Tacikowski
Ureazowy test oddechowy w diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Janusz Ciok | Tadeusz Tacikowski | Jacek Bujko | Jan Dzieniszewski
Porównanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej

Author(s): Tadeusz Tacikowski | Bożena Wajszczyk | Jadwiga Charzewska | Jan Dzieniszewski | Małgorzata Tacikowska | Ewa Godziemba-Maliszewska
Hipertriacyloglicerydemia jako niezależny od otyłości czynnik ryzyka rozwoju stłuszczenia wątroby u osób z hiperlipoproteinemią

Author(s): Tadeusz Tacikowski | Jan Dzieniszewski | Andrzej Rakoczy | Małgorzata Tacikowska
Gruczolaki jelita grubego a uwarunkowania psychosocjo-ekonomiczne

Author(s): Mirosław Jarosz | Julita Perczyńska | Jan Dzieniszewski
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona