Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Janusz Jabłoński"

ADD TO MY LIST
 
Lejkowata klatka piersiowa u dzieci

Author(s): Adam J. Białas | Janusz Jabłoński
TORAKOSKOPOWE LECZENIE PIERWOTNEJ SAMOISTNEJ ODMY OPŁUCNOWEJ U DZIECI - OPIS TRZECH PRZYPADKÓW

Author(s): Janusz Jabłoński | Paweł Polityło | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska
Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Zaburzenia lokalnej syntezy czynników wzrostu w odźwierniku u dzieci z wrodzonym przerostowym zwężeniem odźwiernika

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Pyloromiotomia okołopępkowa z zastosowaniem klemu okienkowego

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona