Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Janusz Rybakowski"

ADD TO MY LIST
 
Czynniki wpływające na poprawę biochemicznych wykładników uszkodzenia komórki wątrobowej u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej po okresie czterotygodniowej abstynencji

Author(s): Jacek Budzyński | Marcin Ziółkowski | Maria Kłopocka | Janusz Rybakowski | Maciej Świątkowski | Wojciech Kosmowski
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Nieprawidłowa aktywacja mózgu u chorych na depresję podczas wykonywania zadania przestrzennego: badanie 99mHMPAO SPECT

Author(s): Jan Jaracz | Roman Junik | Alina Borkowska | Jerzy Moczko | Janusz Rybakowski
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Nasilenie objawów depresji mierzone za pomocą Skali depresji Hamiltona oraz manii mierzone za pomocą Skali manii Younga w stanie mieszanym w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Author(s): Iwona Koszewska | Anna Chojnacka | Jarosław Torbiński | Łukasz Święcicki | Dorota Bzinkowska | Sławomir Fornal | Aleksandra Kucharska | Janusz Rybakowski
The Brain Lipids Conference 2008

Author(s): Janusz Rybakowski
Rola stresujących wydarzeń życiowych w patogenezie depresji

Author(s): Aleksandra Rajewska-Rager | Janusz Rybakowski
Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Dorota Łojko | Justyna Janik | Wiktor Pałys | Janusz Rybakowski
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Zaburzenia ciągłości uwagi u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Dorota Łojko | Justyna Janik | Janusz Rybakowski
Ocena pamięci autobiograficznej u pacjentki deklarującej jej całkowitą utratę – opis przypadku

Author(s): Anna Lewandowska | Lucyna Raczkowiak | Daria Dembińska | Janusz Rybakowski
Deficyt funkcji wykonawczych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową

Author(s): Agnieszka Permoda-Osip | Alina Borkowska | Janusz Rybakowski
Stężenie BDNF w surowicy a nasilenie objawów depresji

Author(s): Jakub Filuś | Janusz Rybakowski
Zaburzenia teorii umysłu oraz empatii w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej

Author(s): Dawid Wiener | Marta Andrzejewska | Anna Bodnar | Janusz Rybakowski
Znaczenie układu glutaminergicznego w patogenezie i leczeniu zespołu obsesyjno-kompulsyjnego

Author(s): Małgorzata Wojtanowska-Bogacka | Janusz Rybakowski
Facial emotion recognition in schizophrenia: neuropsychological and psychosocial correlates

Author(s): Jaracz Jan | Grzechowiak Marta | Raczkowiak Lucyna | Rybakowski Janusz
Impaired cognitive function in healthy offspring of bipolar patients

Author(s): Permoda-Osip Agnieszka | Borkowska Alina | Rybakowski Janusz
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil