Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jarosław Drożdż"

ADD TO MY LIST
 
Obraz kliniczny i echokardiograficzny oraz wyniki leczenia tętniaka rozwarstwiającego aorty

Author(s): Krystyna Rafalska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski
Możliwości oceny i definicja prawidłowych prędkości ruchu ścian lewej komory serca przy użyciu tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDE)

Author(s): Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła
Tętniak gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej u chorego z dwunaczyniową chorobą niedokrwienną serca - opis przypadku

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Wojciech Religa | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Obraz zatoru tętnicy płucnej w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową - wartość diagnostyczna objawu McConnella

Author(s): Karina Wierzbowska | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła | Przemysław Guzik | Jarosław D. Kasprzak
Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne

Author(s): Jarosław D. Kasprzak | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Jarosław Drożdż | Michał Plewka
Terapeutyczna angiogeneza w chorobie wieńcowej

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław Kasprzak
Echokardiograficzna ocena objętości i funkcji skurczowej lewej komory z użyciem automatycznej analizy obrysu jam serca: nowe narzędzie kliniczne?

Author(s): Piotr Lipiec | Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Michał Ciesielczyk | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna próba dipirydamolowa

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Ocena perfuzji mięśnia sercowego poprawia wartość prognostyczną echokardiograficznego testu dipirydamolowego

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła | Karina Wierzbowska-Drabik | Piotr Lipiec | Wojciech Religa | J. Zbigniew Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Ilościowa ocena funkcji lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z niewydolnością serca, wtórną do przebytego zawału mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Karina Wierzbowska | Michał Kidawa | Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Terapia naczyniowa

Author(s): Ewa Rusiecka | Jarosław Drożdż
Zastosowanie klopidogrelu w prewencji powikłań zakrzepowych miażdżycy

Author(s): Tomasz Wcisło | Jarosław D. Kasprzak | Jarosław Drożdż
Spontaniczna dyssekcja tętnicy wieńcowej - opis przypadku

Author(s): Anna Kopff | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Funkcja śródbłonka w niewydolności serca - nowe fakty

Author(s): Magdalena Kłosińska | Jarosław Drożdż
Echokardiograficzne rozpoznanie rakowiaka - opis przypadku

Author(s): Beata Westfal | Łukasz Chrzanowski | Michał Plewka | Jarosław Drożdż | Wojciech Biernał | Jarosław D. Kasprzak
Ocena perfuzji mięśnia sercowego w echokardiografii kontrastowej czasu rzeczywistego poprawia wartość diagnostyczną testu dipirydamolowego: doniesienie wstępne

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
49-letnia pacjentka z kardiomiopatią stresową tako-tsubo

Author(s): Radosław Kręćki | Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Tomasz Jeżewski | Jarosław D. Kasprzak
Dynamika progresji procesu miażdżycowego w tętnicach wieńcowych

Author(s): Jacek Morka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż
Echokardiograficzna ocena odkształcenia lewej komory przy zastosowaniu techniki doplera tkankowego oraz śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking)

Author(s): Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Aleksandra Jasińska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak
Test marszu 6-minutowego - silny niezależny czynnik predykcyjny wystąpienia złożonego punktu końcowego u pacjentów z niewydolnością serca na podłożu choroby niedokrwiennej serca

Author(s): Michał Kidawa | Tomasz Wierzchowski | Ewa Rusiecka | Magdalena Kłosińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż
Hipercholesterolemia wpływa na wartość prognostyczną farmakologicznego testu echokardiograficznego

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Karina Wierzbowska-Drabik | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Ostra niewydolność serca w połogu - opis przypadku kardiomiopatii okołoporodowej

Author(s): Magdalena Kłosińska | Jarosław D. Kasprzak | TomaszWaszyrowski | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Original paperNT-proBNP in patients after acute coronary syndrome with ST segment elevation subjected to early posthospitalization cardiologic rehabilitation

Author(s): Robert Irzmański | Mariusz Piechota | Marcin Barylski | Maciej Banach | Jan Kowalski | Ewa Serwa-Stępień | Jarosław Drożdż | Lucjan Pawlicki
Prognosis and long-term observation of a group of patients with acute coronary syndromes without ST-elevation (ACS-NSTEMI)

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław Drożdż | Małgorzata Kurpesa | Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła
Reviev paper: The cardiologists' dream may come true – vascular therapy

Author(s): Ewa Rusiecka | Maciej Banach | Jarosław Drożdż

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program