Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jerzy Bodalski"

ADD TO MY LIST
 
Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 - korelacja z wykładnikami wyrównania metabolicznego

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Przetrwała reakcja humoralna anty-GAD u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Krystyna Wyka | Witalij Andrzejewski | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Zaburzenia wychwytowej funkcji nerek w badaniu spect u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Ewa Pietrzak-Stelmasiak | Marian J. Surma | Izabela Frieske | Jacek Kuśmierek | Jerzy Bodalski
Insulinosekrecja i insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu lada

Author(s): Joanna Bodalska-Lipińska | Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Rola prokalcytoniny w przebiegu reakcji zapalnej

Author(s): Joanna Trelińska | Jerzy Bodalski
Inwazyjne zakażenie grzybicze w przebiegu chemioterapii u pacjentów z zespołem Nijmegen - prezentacja dwóch przypadków

Author(s): Anna Szczepaniak-Kubat | Joanna Trelińska | Beata Zalewska-Szewczyk | Jarosław Paśnik | Jerzy Bodalski
Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Beata Orawiec | Anna Niwald | Jerzy Bodalski
Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii

Author(s): Agnieszka Gach | Olga Wegner | Beata Mianowska | Krystyna Wyka | Małgorzata Zawodniak-Szałapska | Joanna Nazim | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Niekorzystny przebieg rzadkiego mięsaka tkanek miękkich u chłopca z chorobą Recklinghausena

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk | Małgorzata Zubowska | Józef Kobos | Jerzy Bodalski
Ogólnopolski rejestr cukrzycy wieku rozwojowego - nadzieje i oczekiwania

Author(s): Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Młynarski
Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Izabela Klich | Krystyna Wyka | Filip Pierlejewski | Jerzy Bodalski
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Agnieszka Zmysłowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Jerzy Bodalski
Analiza związku między zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego a polimorfizmem I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Izabela Klich | Joanna Bodalska-Lipińska | Grzegorz Misiak | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Zakrzepica u dzieci z chorobą nowotworową - aktualny problem kliniczny

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk | Jerzy Bodalski
Odległe wyniki szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym

Author(s): Anna Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Janusz Kozłowski | Jerzy Bodalski
Ocena narządu wzroku u dzieci z zespołem nerczycowym

Author(s): Agata Spadło | Beata Orawiec | Anna Niwald | Janusz Kozłowski | Agnieszka Gajdowska | Jerzy Bodalski
Insulinoterapia u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Insulinoopornosc u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 w poszczególnych stadiach dojrzewania płciowego

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Glargina obniża stężenie glukozy na czczo u dzieci z niezadowalająco wyrównaną metabolicznie cukrzycą typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Elżbieta Czerniawska | Iwona Pietrzak | Jerzy Bodalski
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Przewidywanie wystąpienia remisji klinicznej na podstawie stężenia peptydu C u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Elżbieta Czerniawska | Joanna Bodalska-Lipińska | Sławomir Chrul | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Witalij Andrzejewski | Olga Wegner | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Jerzy Bodalski
Wartość prognostyczna humoralnych i metabolicznych markerów w ocenie ryzyka rozwoju klinicznej postaci cukrzycy typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Krystyna Wyka | Joanna Bodalska-Łipińska | Witalij Andrzejewski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Czynniki warunkujące wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Izabela Kubryn | Małgorzata Perenc | Jerzy Bodalski
Ciężkie hipoglikemie a poziom przeciwciał przeciwinsulinowych u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Małgorzata Perenc | Agnieszka Heinrich | Jerzy Bodalski
Cukrzyca u noworodków i niemowląt - różnice i podobieństwa na podstawie obserwacji 2 przypadków

Author(s): Przemysława Jarosz-Chobot | Marcin Krokowski | Grażyna Szirer | Ewa Otto Buczkowska | Jerzy Bodalski
Remisja kliniczna w przebiegu cukrzycy typu 1

Author(s): Marcin Krokowski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Częstość i warunki występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu I

Author(s): Beata Mianowska | Pierre François Bougneres | Jerzy Bodalski
Analiza tkankowo swoistej odpowiedzi humoralnej u chorych z cukrzycą idiopatyczną typu 1

Author(s): Olga Wegner | Krystyna Wyka | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Rzadko występujące zespoły cukrzycy monogenowej w wieku rozwojowym

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona