Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jerzy Stańczyk"

ADD TO MY LIST
 
ZAHAMOWANIE ROZWOJU WEWNĄTRZMACICZNEGO JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA RYZYKO ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

Author(s): Agata Zamecznik | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Jerzy Stańczyk
Evaluation of left ventricular systolic function with the use of tissue Doppler echocardiography in children with primary arterial hypertension

Author(s): Justyna Zamojska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Agnieszka Wosiak | Jerzy Stańczyk
ZASTOSOWANIE DOPLEROWSKIEGO BADANIA TKANKOWEGO W DIAGNOSTYCE PATOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI

Author(s): Justyna Zamojska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Jerzy Stańczyk
Rodzinna bradykardia zatokowa

Author(s): Jerzy Stańczyk | Marek Niwald | Dominika Stańczyk-Tomecka | Piotr Lipiec
Zaburzenia hemostazy we wrodzonych siniczych wadach serca

Author(s): Beata Kierzkowska | Jerzy Stańczyk
Nieprawidłowości układu krążenia u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Jerzy Stańczyk
Częstoskurcz nadkomorowy u płodu rozpoznany w 26 tygodniu ciąży. Opis przypadku

Author(s): Beata Kierzkowska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Urszula Kowalska-Koprek | Andrzej Piotrowski | Jerzy Stańczyk
Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk
Antracykliny z perspektywy kardiologa

Author(s): Beata Kierzkowska | Justyna Kłobusińska | Jerzy Stańczyk
Późne rozpoznanie koarktacji aorty u nastolatków

Author(s): Piotr Kędziora | Beata Kierzkowska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Dominika Stańczyk-Tomecka | Jerzy Stańczyk
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu Blanda-White'a-Garlanda u 3-miesięcznego niemowlęcia

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Beata Kierzkowska | Andrzej Sysa | Jadwiga Moll | Tomasz Moszura | Piotr Jarosik | Jacek Moll | Jerzy Stańczyk
Proces adaptacji do choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie 2-letniej obserwacji

Author(s): Bożena Banasiak | Elżbieta Smolewska | Joanna Lipińska | Agnieszka Zygmunt | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Jerzy Stańczyk
Przetoki tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Dominika Stańczyk-Tomecka | Anna Rykała-Piotrowska | Paweł Dryżek | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Jerzy Stańczyk
Ocena funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego u dzieci

Author(s): Krzysztof Truszkowski | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Marciszewska | Jerzy Stańczyk
Choroba Kawasaki u 5-miesięcznej dziewczynki

Author(s): Anna Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Beata Kierzkowska | Janusz Sikora | Jerzy Stańczyk
Zespół nadmiernej wiotkości jako przyczyna bólów stawów u dzieci

Author(s): Elżbieta Smolewska | Henryka Brózik | Jerzy Stańczyk
Ocena zmian w układzie krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Anna Rykała | Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Henryka Brózik | Justyna Marciszewska | Jerzy Stańczyk
Polipy pęcherzyka żółciowego w dobie cholecystektomii laparoskopowej

Author(s): Andrzej Modrzejewski | Paweł Chęciński | Mirosław Parafiniuk | Wilhelm Grzesiak | Tomasz Hamera | Jerzy Stańczyk
Ocena stężenia leptyny w surowicy i płynie stawowym u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Agata Brzeska | Henryka Brózik | Joanna Lipińska | Jerzy Stańczyk | Elżbieta Smolewska
Trudności terapeutyczne u pacjenta z ciężką postacią młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego powikłanego uogólnioną wapnicą

Author(s): Joanna Szymańska-Kałuża | Henryka Brózik | Jerzy Stańczyk | Elżbieta Smolewska

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program