Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ji Chen"

ADD TO MY LIST
 
Effects of Endothelial Progenitor Cell-Derived Microvesicles on Hypoxia/Reoxygenation-Induced Endothelial Dysfunction and Apoptosis

Author(s): Jinju Wang | Shuzhen Chen | Xiaotang Ma | Chuanfang Cheng | Xiang Xiao | Ji Chen | Shiming Liu | Bin Zhao | Yanfang Chen
Mechanism of transcription factor Twist on promoting peritoneal fibrosis in patients undergoing peritoneal dialysis

Author(s): Zhen JIA | Li-hua JI | Jing-he CHEN | Wei LIANG | Ming-wen CHE | Li-jie HE | Shi-ren SUN | Han-min WANG
Synthesis of 2-Acyloxycyclohexylsulfonamides and Evaluation on Their Fungicidal Activity

Author(s): Xinghai Li | Zining Cui | Xiaoyuan Chen | Decai Wu | Zhiqiu Qi | Mingshan Ji
A Novel Synthesis Method of Porous Calcium Silicate Hydrate Based on the Calcium Oxide/Polyethylene Glycol Composites

Author(s): Wei Guan | Fangying Ji | Yong Cheng | Zhuoyao Fang | Dexin Fang | Peng Yan | Qingkong Chen
Differentiation of human amniotic epithelial cells into corneal epithelial-like cells in vitro

Author(s): Min Yao | Jian Chen | Xiao-Xi Yang | Xiao-Ling Zhang | Qing-Shan Ji | Qing Zhou | Jin-Tang Xu
Genetic Polymorphisms of Phase II Metabolic Enzymes and Lung Cancer Susceptibility in a Population of Central South China

Author(s): Han-chun Chen | Yan-fei Cao | Wei-xin Hu | Xin-fa Liu | Qing-xia Liu | Ji Zhang | Jia Liu
Natural Antioxidant-Isoliquiritigenin Ameliorates Contractile Dysfunction of Hypoxic Cardiomyocytes via AMPK Signaling Pathway

Author(s): Xiaoyu Zhang | Ping Zhu | Xiuying Zhang | Yina Ma | Wenguang Li | Ji-Mei Chen | Hui-Ming Guo | Richard Bucala | Jian Zhuang | Ji Li
Overexpression of TTRAP inhibits cell growth and induces apoptosis in osteosarcoma cells

Author(s): Caihong Zhou | Qi Shen | Jinglun Xue | Chaoneng Ji | Jinzhong Chen
A phase II study of paclitaxel and nedaplatin as front-line chemotherapy in Chinese patients with metastatic esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Yi-Fu He | Chu-Shu Ji | Bing Hu | Ping-Sheng Fan | Chang-Lu Hu | Feng-Shou Jiang | Jian Chen | Lei Zhu | Yi-Wei Yao | Wei Wang
Comparison on conjunctival sac bacterial flora of the seniors with dry eye in Ganzi autonomous prefecture

Author(s): Yue Zhang | Zhi-Rong Liu | Hui Chen | Ying-Chuan Fan | Ji Duo | Hong Zheng | Guang-Jin Wang | Yu-Chan Li | Dan-Ba Jiachu | Ge-Ma Zewang
A Two-Tube Multiplex Reverse Transcription PCR Assay for Simultaneous Detection of Sixteen Human Respiratory Virus Types/Subtypes

Author(s): Jin Li | Shunxiang Qi | Chen Zhang | Xiumei Hu | Hongwei Shen | Mengjie Yang | Ji Wang | Miao Wang | Wenbo Xu | Xuejun Ma
Navigating Traditional Chinese Medicine Network Pharmacology and Computational Tools

Author(s): Ming Yang | Jia-Lei Chen | Li-Wen Xu | Guang Ji
Avoiding decoherence for open system and renormalizing for Hamiltonian

Author(s): Z. S. Wang | Jianqiu Wang | Yanyan Jiang | Z. Q. Chen | Y. H. Ji
Joint Beam-Power Coordinative Scheduling of Neighboring Sectors in Cellular Systems

Author(s): Fei Ji | Ying Liu | Fangjiong Chen | Xiaodong Chen | Shangkun Xiong
Spin torque on the surface of graphene in the presence of spin orbit splitting

Author(s): Ji Chen | Mansoor Bin Abdul Jalil | Seng Ghee Tan
Look-Ahead Algorithm with Whole S-Curve Acceleration and Deceleration

Author(s): Youdong Chen | Xudong Ji | Yong Tao | Hongxing Wei
THE CHOICE OF PHASE I BAYESIAN ADAPTIVE DESIGNS IN CHINA

Author(s): PAN H. | JI Y. | CHEN Z. | LI C. | XIA J.
Tetrandrine Suppresses Cancer Angiogenesis and Metastasis in 4T1 Tumor Bearing Mice

Author(s): Jian-Li Gao | Xing Ji | Tong-Chuan He | Qi Zhang | Kai He | Yan Zhao | Su-Hong Chen | Gui-Yuan Lv
Review and Comment on the Relationship between Primo Vascular System and Meridians

Author(s): Ding-Jun Cai | Ji Chen | Yi Zhuang | Mai-Lan Liu | Fan-Rong Liang
Regulative effect of anandamide-mediated cannabinoid receptor in rats with visceral hypersensitivity

Author(s): Yu-qin HE | Lei JI | Qiang CHEN | Bo ZHANG | Heng-sheng CHEN | Min YANG
The effects of microwave radiation on expressions of pCREB, CREM, and CBP in the testicular tissue of rats

Author(s): Hao-yu CHEN | Shui-ming WANG | Rui-yun PENG | Ji DONG | Hong-yan ZUO | Li-feng WANG | Ya-bing GAO | Xin-ping XU | Zhen-tao SU
Genotypic and phenotypic characteristics of multidrug-resistant hepatitis B virus infection in Chineses hepatitis B patients

Author(s): Yan LIU | Zhi-hui XU | Li-ming LIU | Le LI | Chao RU | Li CHEN | Wen-lin BAI | Xiao-dong LI | Zeng-tao YAO | Lan-lan SI | Dong JI | Shao-jie XIN | Dong-ping XU
Evolution and phenotypic analysis of rtL229 polymerase mutations within the hepatitis B virus genome

Author(s): Dong JI | Yan LIU | Zhi-hui XU | Le LI | Li CHEN | Xiao-dong LI | Guo-feng CHEN | Shao-jie XIN | Dong-ping XU
Investigation and analysis on fatigue status of military pilots

Author(s): Jian-sheng GUO | Shi-wei CHEN | Jing BAI | Na LI | Zheng-rong MA | Jia-ping SHEN | Si-ju JI | Shu-hui YING
Expression of Robo2 gene during the renal development in mice

Author(s): Jia-yao JI | Qing-gang LI | Yuan-sheng XIE | Jia-jia WAN | Suo-zhu SHI | Shao-yuan CUI | Xiang-mei CHEN
Accuracy of FibroScan for diagnosing liver fibrosis

Author(s): Jian ZHANG | Ping HAN | Qing SHAO | Dong JI | Song-hai CHEN | Chun-yan WANG | Guo-feng CHEN
Analysis of the efficiency of FibroScan combined with serologic markers for diagnosing liver fibrosis

Author(s): Dong JI | Qing SHAO | Ping HAN | Jian ZHANG | Xiao-xia NIU | Bing LI | Fan LI | Guo-feng CHEN
Effect of the degree of liver inflammation on FibroScan detection

Author(s): Fan LI | Tao YAN | Dong JI | Jian ZHANG | Bing LI | Ping HAN | Qing SHAO | Guo-feng CHEN
Predictive value of FibroScan on liver ascites cause by cirrhosis

Author(s): Ping HAN | Dong JI | Jian ZHANG | Fan LI | Bing LI | Qing SHAO | Guo-feng CHEN
Joint Statement for advancing the practice of publication ethics in Chinese medical journals

Author(s): Tai-xiang WU | You-ping LI | Shang-wei ZHENG | Shao-lin DENG | Ling-zhi ZHANG | Chen-fang FAN | Wan-nian JIA | Zi-hong ZHONG | Liang DU | Xue-mei LIU | Qing-hui ZHOU | Yan-li XU | Ke-ji CHEN | Zhao-xiang BIAN | Zhi-yuan HUANG-TAN | Ji SUN
A SURVEY OF RESEARCH IN STEPPING-STONE DETECTION

Author(s): Robert Shullich | Jie Chu | Ping Ji | Weifeng Chen
1,2-Bis(4-methoxyphenoxy)ethane

Author(s): Jun Ji | XiuQin Zhang | Kai Wang | ChaoFan Ju | Qiang Chen
Study on the Urban Development Level in Hubei Province Based on PCA and AHP

Author(s): Yazhou Xiong | Ji Ke | Jingyuan Xing | Jingfu Chen
Influence of Hydrothermal Temperature on Phosphorus Recovery Efficiency of Porous Calcium Silicate Hydrate

Author(s): Wei Guan | Fangying Ji | Qingkong Chen | Peng Yan | Weiwei Zhou
A Novel Moderate Constitutive Promoter Derived from Poplar (Populus tomentosa Carrière)

Author(s): Zhong Chen | Jia Wang | Mei-Xia Ye | Hao Li | Le-Xiang Ji | Ying Li | Dong-Qing Cui | Jun-Mei Liu | Xin-Min An
Initial Spread of 137Cs over the shelf of Japan: a study using the high-resolution global-coastal nesting ocean model

Author(s): Z. Lai | C. Chen | R. Beardsley | H. Lin | R. Ji | J. Sasaki | J. Lin
GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) transcript was down-regulated in patients with myeloid malignancies

Author(s): Qian Zhen | Qian Jun | Lin Jiang | Yao Dong-ming | Chen Qin | Ji Run-bi | Li Yun | Xiao Gao-fei | Li Jian-yong
Initiation Timing Cannot Predict Success of Superovulation in Rhesus Monkeys (Macaca mulatta)

Author(s): Yongchang Chen | Yuyu Niu | Shaohui Ji | Xiechao He | Xianghui Tang | Yunhua Xie | Weizhi Ji
Recombinant Human Gonadotropins for Rhesus Monkey Superovulation: Age and the Stimulation Interval are Determinant to the Fecundity

Author(s): Yongchang Chen | Shaohui Ji | Yuyu Niu | Xiechao He | Yunhua Xie | Xianghui Tang | Weizhi Ji
Shengmai Injection, a Traditional Chinese Patent Medicine, for Intradialytic Hypotension: A Systematic Review and Meta-Analysis

Author(s): Chao-yang Chen | Ling-yan Lu | Peng Chen | Kang-ting Ji | Jia-feng Lin | Peng-lin Yang | Ji-fei Tang | Yan Wang
The Diversity and Distribution of Chironomidae from Shallow, Trophic Lake Chaohu, Southeast of China

Author(s): Yanmin Cao | Enlou Zhang | Xu Chen | Xiangdong Yang | Ji Shen
Degradation of Methyl Blue Using Fe-Tourmaline as a Novel Photocatalyst

Author(s): Xuesen Bian | Jianqiu Chen | Rong Ji
Spin torque due to non-uniform Rashba spin orbit effect

Author(s): Ji Chen | Mansoor Bin Abdul Jalil | Seng Ghee Tan
β-blockers: a novel class of antitumor agents

Author(s): Ji Y | Chen S | Xiao X | Zheng S | Li K
A Review of Acupoint Specificity Research in China: Status Quo and Prospects

Author(s): Ling Zhao | Ji Chen | Cun-Zhi Liu | Ying Li | Ding-Jun Cai | Yong Tang | Jie Yang | Fan-Rong Liang
Synthesis of Alcohols and Alkanes from CO and H2 over MoS2/γ-Al2O3 Catalyst in a Packed Bed with Continuous Flow

Author(s): Sheng-Wei Chiang | Chia-Chi Chang | Je-Lueng Shie | Ching-Yuan Chang | Dar-Ren Ji | Jyi-Yeong Tseng | Chiung-Fen Chang | Yi-Hung Chen
Magnetic and electrical transport properties of Pb1-xLaxTi1-xMnxO3 ceramics

Author(s): Jie Xu | Jin-Feng Wang | Long Jiao | Weijing Ji | Jian Zhou | Zheng-Bin Gu | Y. B. Chen | Shu-Hua Yao | Shan-Tao Zhang | Yan-Feng Chen
Energetic Particle Physics Experiments With High Power ECRH on HL-2A

Author(s): Ding X.T. | Chen W. | Yu L.M. | Chen S.Y. | Dong J.Q. | Ji X.Q. | Shi Z.B. | Zhou Y. | Dong Y.B. | Huang X.L. | Xia Z.W. | Song X.Y. | Song X.M. | Zhou J. | Rao J. | Huang M. | Feng B.B. | Huang Y. | Liu Yi. | Yan L.W. | Yang Q.W. | Duan X.R.
Demethylzeylasteral Exhibits Strong Inhibition towards UDP-Glucuronosyltransferase (UGT) 1A6 and 2B7

Author(s): Jin-Wen Zhao | Gui-Hua Wang | Min Chen | Lian-Hua Cheng | Xiao-Qi Ji
Continuous Melt Suspension Crystallization of Phosphoric Acid

Author(s): Aimei Chen | Jiawen Zhu | Bin Wu | Kui Chen | Lijun Ji
Effects and Mechanism of Arsenic Trioxide on Reversing the Asthma Pathologies Including Th17-IL-17 Axis in a Mouse Model

Author(s): Li Zhang | Keng Li | Li-bing Ma | Gu-yi Wang | Yi Liu | Xiao-ying Ji | Li Xu | Shao-kun Liu | Ping Chen | Ruo-yun Ouyang | Xu-dong Xiang
Isolation and Characterization of Cross-Amplification Microsatellite Panels for Species of Procapra (Bovidae; Antilopinae)

Author(s): Jing Chen | Chunlin Li | Ji Yang | Zhenhua Luo | Songhua Tang | Feng Li | Chunwang Li | Bingwan Liu | Zhigang Jiang
Serum uric acid as an index of impaired renal function in congestive heart failure

Author(s): Yu Tian | Ying Chen | Bao Deng | Gang Liu | Zhen-Guo Ji | Qing-Zhen Zhao | Yu-Zhi Zhen | Yan-Qiu Gao | Li Tian | Le Wang | Li-Shuang Ji | Guo-Ping Ma | Kun-Shen Liu | Chao Liu
Influence of H2SO4 as Activator to ClO2 on the Bleaching Effects

Author(s): Xingxiang Ji | Jiachuan Chen | Guihua Yang | Zhong Jian Tian
Immobilization of Laccase for Oxidative Coupling of Trans-Resveratrol and Its Derivatives

Author(s): Hong Zhang | Erna Xun | Jiaxin Wang | Ge Chen | Tiexin Cheng | Zhi Wang | Tengfei Ji | Lei Wang
Information Aggregation of Group Decision-Making in Emergency Events

Author(s): Kefan Xie | Qian Wu | Gang Chen | Chao Ji
A New Method for Calculating Similarity between Sentences and Application on Automatic Abstracting

Author(s): Wenqian JI | Zhoujun LI | Wenhan CHAO | Xiaoming CHEN
Study of Tensile Strength Distribution Based on Composite Materials for Aeronautical Engineering

Author(s): Du Baojiang | Ji Changqin | Chen Ping | Guo Jingmin | Sun Anbo | Wei Xiong
Ethnopharmacokinetic- and Activity-Guided Isolation of a New Antidepressive Compound from Fructus Aurantii Found in the Traditional Chinese Medicine Chaihu-Shugan-San: A New Approach and Its Application

Author(s): Rong Fan | Xi Huang | Yang Wang | Xiao Chen | Ping Ren | Hui Ji | Ying Xie | Yingjin Zhang | Wei Huang | Xinjian Qiu | Zhaoqian Liu | Honghao Zhou | Lan Fan | Lichen Gao
4-Methoxy-3-nitrobiphenyl

Author(s): Xuqiang Chao | Xiuqin Zhang | Kai Wang | Jun Ji | Qiang Chen
Disruption of Nrf2 Enhances Upregulation of Nuclear Factor-κB Activity, Proinflammatory Cytokines, and Intercellular Adhesion Molecule-1 in the Brain after Traumatic Brain Injury

Author(s): Wei Jin | Handong Wang | Wei Yan | Lizhi Xu | Xiaoliang Wang | Xiaoning Zhao | Xiaohe Yang | Gang Chen | Yan Ji
Inhibition Effect of Alpha-Lipoic Acid on the Propagation of Influenza A Virus in MDCK Cells

Author(s): Si-Wei Bai§, Cui-Ying Chen§, Jun Ji, Qing-Mei Xie*, Yun Ma1, Bao-Li Sun, Chun-Yi Xue1, Yong-Chang Cao1, Jing-Yun Ma and Ying-Zuo Bi
Dietary Lipoic Acid Influences Antioxidant Capability and Oxidative Status of Broilers

Author(s): Peng Chen | Qiu-Gang Ma | Cheng Ji | Jian-Yun Zhang | Li-Hong Zhao | Yong Zhang | Yong-Ze Jie
Serological Thymidine Kinase 1 is a Biomarker for Early Detection of Tumours—A Health Screening Study on 35,365 People, Using a Sensitive Chemiluminescent Dot Blot Assay

Author(s): Zhi Heng Chen | Shou Qing Huang | Yande Wang | Ai Zhen Yang | Jian Wen | Xiao Hong Xu | Yan Chen | Qu Bo Chen | Ying Hong Wang | Ellen He | Ji Zhou | Sven Skog
Application of DNA-based diagnostics in detection of schistosomal DNA in early infection and after drug treatment

Author(s): Wang Cen | Chen Lin | Yin Xuren | Hua Wanquan | Hou Min | Ji Minjun | Yu Chuanxin | Wu Guanling
Cytoplasmic p21 is a potential predictor for cisplatin sensitivity in ovarian cancer

Author(s): Xia Xi | Ma Quanfu | Li Xiao | Ji Teng | Chen Pingbo | Xu Hongbin | Li Kezhen | Fang Yong | Weng Danhui | Weng Yanjie | Liao Shujie | Han Zhiqiang | Liu Ronghua | Zhu Tao | Wang Shixuan | Xu Gang | Meng Li | Zhou Jianfeng | Ma Ding
Surgical treatment of giant plexiform neurofibroma associated with pectus excavatum

Author(s): Ji Yi | Xu Bing | Wang Xuejun | Liu Wenying | Chen Siyuan
Epidemiology and immunoprotection of nephropathogenic avian infectious bronchitis virus in southern China

Author(s): Xie Qingmei | Ji Jun | Xie Jingwei | Chen Feng | Cai Manshan | Sun Baoli | Xue Chunyi | Ma Jingyun | Bi Yingzuo
ESVD: An Integrated Energy Scalable Framework for Low-Power Video Decoding Systems

Author(s): Ji Wen | Chen Min | Ge Xiaohu | Li Peng | Chen Yiqiang
Mesenchymal stem cells as carriers and amplifiers in CRAd delivery to tumors

Author(s): Xia Xi | Ji Teng | Chen Pingbo | Li Xiao | Fang Yong | Gao Qinglei | Liao Shujie | You Lanying | Xu Hongbin | Ma Quanfu | Wu Peng | Hu Wencheng | Wu Mingfu | Cao Li | Li Kezhen | Weng Yanjie | Han Zhiqiang | Wei Junchen | Liu Ronghua | Wang Shixuan | Xu Gang | Wang Daowen | Zhou Jianfeng | Ma Ding
Ketamine Inhibits Lung Fluid Clearance through Reducing Alveolar Sodium Transport

Author(s): Yong Cui | Hongguang Nie | Hong Ma | Lei Chen | Lin Zhang | Junke Wang | Honglong Ji
Regulation of LYRM1 Gene Expression by Free Fatty Acids, Adipokines, and Rosiglitazone in 3T3-L1 Adipocytes

Author(s): Min Zhang | Hai-Ming Zhao | Zhen-Ying Qin | Rui Qin | Xiao-Hui Chen | Ya-Ping Zhao | Chun-Mei Zhang | Chun-Lin Gao | Chun Zhu | Chen-Bo Ji | Xin-Guo Cao | Xi-Rong Guo
Semi-Distributed Coordinative Switch Beamforming with Power Scheduling

Author(s): Ying Liu | Fangjiong Chen | Fei Ji | Xiaodong Chen | Shangkun Xiong
The applications of congeneric comparisons in plant invasion ecology

Author(s): Kun Wang | Ji Yang | Jiakuan Chen
Radiotherapy may improve overall survival of patients with T3/T4 transitional cell carcinoma of the renal pelvis or ureter and delay bladder tumour relapse

Author(s): Chen Bing | Zeng Zhao-Chong | Wang Guo-Min | Zhang Li | Lin Zong-Ming | Sun Li-An | Zhu Tong-Yu | Wu Li-Li | Zhang Jian-Ying | Ji Yuan
Phylogenetic distribution and predominant genotype of the avian infectious bronchitis virus in China during 2008-2009

Author(s): Ji Jun | Xie Jingwei | Chen Feng | Shu Dingming | Zuo Kejing | Xue Chunyi | Qin Jianping | Li Hongmei | Bi Yingzuo | Ma Jingyun | Xie Qingmei
Assessment of psychosocial functioning and its risk factors in children with pectus excavatum

Author(s): Ji Yi | Liu Wenying | Chen Siyuan | Xu Bing | Tang Yunman | Wang Xuejun | Yang Gang | Cao Liming
Synthesis of Novel Flower-Like Zn(OH)F via a Microwave-Assisted Ionic Liquid Route and Transformation into Nanoporous ZnO by Heat Treatment

Author(s): Song Jia-kui | Zheng Ming-bo | Yang Zhen-jiang | Chen Hui-qin | Wang Hai-yan | Liu Jin-song | Ji Guang-bin | Zhang Hai-qian | Cao Jie-ming
Classical risk factors of cardiovascular disease among Chinese male steel workers: a prospective cohort study for 20 years

Author(s): Ji Jingfeng | Pan Enchun | Li Jianxin | Chen Jichun | Cao Jie | Sun Dongling | Lu Xiangfeng | Chen Shufeng | Gu Dongfeng | Duan Xiufang | Wu Xigui | Huang Jianfeng
Microcystin-LR Induces Apoptosis via NF-κB /iNOS Pathway in INS-1 Cells

Author(s): Yong Ji | Gao Lu | Guoqiang Chen | Bin Huang | Xian Zhang | Kai Shen | Song Wu
Performance of Cooperative Time-Reversal Communication in a Mobile Wireless Environment

Author(s): Richard J. Barton | Ji Chen | Kyle Huang | Dagang Wu | Hsiao-Chun Wu