Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jiafu Jiang"

ADD TO MY LIST
 
Chrysanthemum Cutting Productivity and Rooting Ability Are Improved by Grafting

Author(s): Jing Zhang | Sumei Chen | Ruixia Liu | Jiafu Jiang | Fadi Chen | Weimin Fang
Spatial analysis of malaria in Anhui province, China

Author(s): Zhang Wenyi | Wang Liping | Fang Liqun | Ma Jiaqi | Xu Youfu | Jiang Jiafu | Hui Fengming | Wang Jianjun | Liang Song | Yang Hong | Cao Wuchun

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions