Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jian-Wu Zhang"

ADD TO MY LIST
 
The Role of Slingshot-1L (SSH1L) in the Differentiation of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells into Cardiomyocyte-Like Cells

Author(s): Jian-Wu Zhao | Mu-Rui Zhang | Qiu-Ye Ji | Feng-Juan Xing | Ling-Jie Meng | Yan Wang
Dissection of the Possible Routes on Porcine Circoviruses Infecting Human

Author(s): Shao-Lun Zhai | Sheng-Nan Chen | Jian-Wu Zhang | Zu-Zhang Wei | Jin-Xue Long | Shi-Shan Yuan | Wen-Kang Wei | Qin-Ling Chen | Hua Xuan | Da-Cheng Wu
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?