Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jian-Yun Zhang"

ADD TO MY LIST
 
Effects of flooding on grafted annona plants of different scion/rootstock combinations

Author(s): Xin-Yu Fu | Song-Xing Peng | Shuai Yang | Yong-Hui Chen | Jing-Yi Zhang | Wei-Ping Mo | Jian-Yun Zhu | Yao-Xiong Ye | Xu-Ming Huang
Dietary Lipoic Acid Influences Antioxidant Capability and Oxidative Status of Broilers

Author(s): Peng Chen | Qiu-Gang Ma | Cheng Ji | Jian-Yun Zhang | Li-Hong Zhao | Yong Zhang | Yong-Ze Jie
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil