Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jianhong Zhang"

ADD TO MY LIST
 
Study of MicroRNAs Related to the Liver Regeneration of the Whitespotted Bamboo Shark, Chiloscyllium plagiosum

Author(s): Conger Lu | Jie Zhang | Zuoming Nie | Jian Chen | Wenping Zhang | Xiaoyuan Ren | Wei Yu | Lili Liu | Caiying Jiang | Yaozhou Zhang | Jiangfeng Guo | Wutong Wu | Jianhong Shu | Zhengbing Lv
Vision-Aided Inertial Navigation for Small Unmanned Aerial Vehicles in GPS-Denied Environments

Author(s): Tianmiao Wang | Chaolei Wang | Jianhong Liang | Yang Chen | Yicheng Zhang
Hydrodynamic Performance of an Undulatory Robot: Functional Roles of the Body and Caudal Fin Locomotion

Author(s): Li Wen | Jianhong Liang | Qi Shen | Lei Bao | Qian Zhang
Involvement of Endoplasmic Reticulum Stress in Capsaicin-Induced Apoptosis of Human Pancreatic Cancer Cells

Author(s): Shengzhang Lin | Jianhong Zhang | Hui Chen | Kangjie Chen | Fuji Lai | Jiang Luo | Zhaohong Wang | Heqi Bu | Riyuan Zhang | Honghai Li | Hongfei Tong
Induction of Partial Protection against Foot and Mouth Disease Virus in Guinea Pigs by Neutralization with the Integrin β6-1 Subunit

Author(s): Yan Zhang | Yingjun Sun | Fan Yang | Jianhong Guo | Jijun He | Qiong Wu | Weijun Cao | Lv Lv | Haixue Zheng | Zhidong Zhang
Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Author(s): Jiang Fuman | Ren Jinghui | Chen Fang | Zhou Yuqiu | Xie Jiansheng | Dan Shan | Su Yue | Xie Jianhong | Yin Baomin | Su Wen | Zhang Huakun | Wang Wei | Chai Xianghua | Lin Linhua | Guo Hui | Li Qiyun | Li Peipei | Yuan Yuying | Pan Xiaoyu | Li Yihan | Liu Lifu | Chen Huifei | Xuan Zhaoling | Chen Shengpei | Zhang Chunlei | Zhang Hongyun | Tian Zhongming | Zhang Zhengyu | Jiang Hui | Zhao Lijian | Zheng Weimou | Li Songgang | Li Yingrui | Wang Jun | Wang Jian | Zhang Xiuqing
SP2DAS: Self-certified PKC-Based Privacy-Preserving Data Aggregation Scheme in Smart Grid

Author(s): Jianhong Zhang | Liying Liu | Yuanbo Cui | Zhipeng Chen
Security of Proxy Blind Signature Scheme

Author(s): Jianhong Zhang | Yuanbo Cui | Zhipeng Chen
Competitiveness of Chinese Industries - A Comparison with the EU

Author(s): Jianhong Zhang | Haico Ebbers | Rene Mulder
Early Exercise Affects Mitochondrial Transcription Factors Expression after Cerebral Ischemia in Rats

Author(s): Qi Zhang | Yi Wu | Hongying Sha | Pengyue Zhang | Jie Jia | Yongshan Hu | Jianhong Zhu
2-Amino-5-methyl-6-methylsulfanyl-4-phenylbenzene-1,3-dicarbonitrile

Author(s): Xuan Liu | Jianhong Tang | Yunqiao Huang | Huawei Zhang | Jiarong Li
A Short Identity-based Signcryption Scheme in the Multi-PKG over the VANETs

Author(s): Jianhong Zhang | Yuanbo Cui | Xiuna Su
Self-assembly of copper and cobalt complexes with hierarchical size and catalytic properties for hydroxylation of phenol

Author(s): Dong Huaze | Tao Wenbo | Bi Jianhong | Milway Victoria | Xu Zhiqiang | Zhang Shengyi | Meng Xiangchun | Bi Wentao | Li Jian | Li Meng
Attempted Transmission of Theileria annulata to Sheep and Goats with Hyalomma detritum and Hyalomma anatolicum

Author(s): Hong Yin | Jianxun Luo | Qicai Zhang | Guiquan Guan | Bingyi Lu | Jianhong Guo | Yajun Wang | Wenshun Lu
Designated-Verifier Chameleon Proxy Signature

Author(s): Jianhong Zhang | Cheng Ji | Qin Geng
A Novel Identity-Based Multi-Signcryption Scheme

Author(s): Jianhong Zhang | Yixian Yang | Xinxin Niu
On the Security of Huang-Chang Multi-signature Schemes

Author(s): Jianhong Zhang | Wei Zou
Dynamic Modeling and Multivariable Model Predictive Control of the Air Separation Columns in an IGCC Power Plant

Author(s): Tongshu Guo | Jianhong Lu | Wenguo Xiang | Weiming Ding | Tiejun Zhang
Low-Power Fully Integrated CMOS DTV Tuner Front-End for ATSC Terrestrial Broadcasting

Author(s): Jianhong Xiao | Guang Zhang | Tianwei Li | Jose Silva-Martinez

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program