Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jie Leng"

ADD TO MY LIST
 
Inhibition of 11b-HSD1 by Tetracyclic Triterpenoids from Euphorbia kansui

Author(s): Jie Guo | Li-Yan Zhou | Hong-Ping He | Ying Leng | Zhen Yang | Xiao-Jiang Hao
Polymer-Controlled Synthesis of 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol Hierarchical Architectures

Author(s): Jie Leng | Qiulin Liao | Yong Gao | Huaming Li
Study on Lignite-Blended Burning Technology in the 1025t/h Bituminous Boiler

Author(s): Jinfeng MA | Jingxing WU | Tianshu ZHOU | Jie LENG | Chong JIANG
The use of global transcriptional analysis to reveal the biological and cellular events involved in distinct development phases of Trichophyton rubrum conidial germination

Author(s): Liu Tao | Zhang Qian | Wang Lingling | Yu Lu | Leng Wenchuan | Yang Jian | Chen Lihong | Peng Junping | Ma Li | Dong Jie | Xu Xingye | Xue Ying | Zhu Yafang | Zhang Wenliang | Yang Li | Li Weijun | Sun Lilian | Wan Zhe | Ding Guohui | Yu Fudong | Tu Kang | Qian Ziliang | Li Ruoyu | Shen Yan | Li Yixue | Jin Qi
Analysis of the dermatophyte Trichophyton rubrum expressed sequence tags

Author(s): Wang Lingling | Ma Li | Leng Wenchuan | Liu Tao | Yu Lu | Yang Jian | Yang Li | Zhang Wenliang | Zhang Qian | Dong Jie | Xue Ying | Zhu Yafang | Xu Xingye | Wan Zhe | Ding Guohui | Yu Fudong | Tu Kang | Li Yixue | Li Ruoyu | Shen Yan | Jin Qi
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil